Gratis Boekhoudprogramma Excel

Dit gratis boekhoudprogramma Excel is geschikt voor kleine ondernemers die zelf de boekhouding willen verzorgen om geld te besparen. 


Dit boekhoudprogramma in Excel heeft een Verkoopboek, een Inkoopboek en een Kasboek. Daarnaast geeft het boekhoudprogramma een overzicht van uw resultaat, de grondslagen voor uw BTW aangifte en een overzicht van de openstaande posten. 


gratis-boekhoudprogramma-excel-resultatenrekening
bekijk-voorbeeld
download-voorbeeld

Uitleg Gratis Boekhoudprogramma Excel

Hieronder volgt een uitleg van het gratis boekhoudprogramma, lees deze uitleg voor optimaal gebruik goed door. 


Download gratis boekhoudprogramma Excel

Het boekhoudprogramma is gemaakt in een Excel spreadsheet van 2007. Alle hiermee competerende versies kunnen er gebruik van maken. Het boekhoudprogramma is ingepakt in een ZIP file. Download het ZIP bestand en pak het uit, sla het vervolgens op, op een locatie naar keuze. 

Download gratis boekhoudprogramma Excel

Verkoopboek

In het Verkoopboek van het gratis boekhoudprogramma excel maakt u een overzicht van alle uitgaande facturen. Elke factuur die u verstuurt zet u in dit overzicht. In een aantal van de cellen voert u zelf de gegevens van de factuur in, de berekeningen gaan automatisch. 

 1. Kolom B: In deze kolom zet u de factuurdatum.
 2. Kolom C: In deze kolom zet u de maand waarin de factuur is verstuurt. Dit doet u met de volgende afkortingen: JAN, FEB, MRT, APR, MEI, JUN, JUL, AUG, SEP, OKT, NOV, DEC. Gebruik geen andere afkortingen, deze specifieke afkortingen worden namelijk gebruikt voor de formules in uw totaaloverzicht.
 3. Kolom D: In deze kolom zet u het factuurnummer
 4. Kolom E: In deze kolom zet u de naam van de afnemer.
 5. Kolom F: In deze kolom zet u de omschrijving van het product of de dienst. 
 6. Kolom G: In deze kolom zet u het bedrag exclusief BTW, waarbij het 0% BTW tarief geldt.
 7. Kolom H: In deze kolom zet u het bedrag exclusief BTW, waarbij het 6% BTW tarief geldt.
 8. Kolom I: In deze kolom zet u het bedrag exclusief BTW, waarbij het 21% BTW tarief geldt.
 9. Kolom J: In deze kolom staat een formule, hier wordt automatisch het totaalbedrag exclusief BTW uitgerekend.
 10. Kolom K: In deze kolom staat een formule, hier wordt automatisch het 6% BTW bedrag uitgerekend.
 11. Kolom L: In deze kolom staat een formule, hier wordt automatisch het 21% BTW bedrag uitgerekend.
 12. Kolom M: In deze kolom staat een formule, hier wordt automatisch het totaalbedrag inclusief BTW uitgerekend. 
 13. Kolom N In deze kolom zet u de status: betaald/ open. Gebruik geen andere benamingen, deze specifieke benamingen worden namelijk gebruikt voor de formules in uw totaaloverzicht.
 14. Kolom O: In deze kolom staat de vervaldatum. U kunt deze handmatig invoeren, of gebruik maken van de formule die er nu in staat. In deze formule is rekening gehouden met een betaaltermijn van 30 dagen. 
 15. Kolom P: In deze kolom staat de betaaldatum. 

Formules

Zorg ervoor dat u in de cellen waarin formules staan geen wijzigingen aanbrengt. Mocht u toch per ongeluk iets erin wijzigen kunt u de formule herstellen. Probeer eerst met de optie "undo" uw handeling ongedaan te maken. Als dat niet meer mogelijk is, kunt u de formule uit de cel daarboven kopiëren. 

Inkoopboek

In het Inkoopboek van het gratis boekhoudprogramma excel maakt u een overzicht van alle binnengekomen facturen. Elke factuur die u ontvangt zet u in dit overzicht. In een aantal van de cellen voert u zelf de gegevens van de factuur in, de berekeningen gaan automatisch. De facturen die binnenkomen geeft u zelf een uniek opvolgend nummer. Dit nummer zet u in het overzicht en schrijft u op de factuur. 

 1. Kolom B: In deze kolom zet u de factuurdatum.
 2. Kolom C: In deze kolom zet u de maand waarin de factuur is verstuurt. Dit doet u met de volgende afkortingen: JAN, FEB, MRT, APR, MEI, JUN, JUL, AUG, SEP, OKT, NOV, DEC. Gebruik geen andere afkortingen, deze specifieke afkortingen worden namelijk gebruikt voor de formules in uw totaaloverzicht.
 3. Kolom D: In deze kolom zet u het factuurnummer
 4. Kolom E: In deze kolom zet u de naam van de leverancier.
 5. Kolom F: In kolom F zet u of het inkoop betreft of bedrijfskosten. Deze gegevens worden overgenomen in het totaaloverzicht. Gebruik de exacte benamingen "inkoop" en "bedrijfskosten", anders werken de formules niet correct. 
 6. Kolom G: In deze kolom zet u de omschrijving van het product of de dienst. 
 7. Kolom H: In deze kolom zet u het bedrag exclusief BTW, waarbij het 0% BTW tarief geldt.
 8. Kolom I: In deze kolom zet u het bedrag exclusief BTW, waarbij het 6% BTW tarief geldt.
 9. Kolom J: In deze kolom zet u het bedrag exclusief BTW, waarbij het 21% BTW tarief geldt.
 10. Kolom K: In deze kolom staat een formule, hier wordt automatisch het totaalbedrag exclusief BTW uitgerekend.
 11. Kolom L: In deze kolom staat een formule, hier wordt automatisch het 6% BTW bedrag uitgerekend.
 12. Kolom M: In deze kolom staat een formule, hier wordt automatisch het 21% BTW bedrag uitgerekend.
 13. Kolom N: In deze kolom staat een formule, hier wordt automatisch het totaalbedrag inclusief BTW uitgerekend. 
 14. Kolom O In deze kolom zet u de status: betaald/ open. Gebruik geen andere benamingen, deze specifieke benamingen worden namelijk gebruikt voor de formules in uw totaaloverzicht.
 15. Kolom P: In deze kolom staat de vervaldatum. U kunt deze handmatig invoeren, of gebruik maken van de formule die er nu in staat. In deze formule is rekening gehouden met een betaaltermijn van 30 dagen. 
 16. Kolom Q: In deze kolom zet u de betaaldatum. 

Formules

Zorg ervoor dat u in de cellen waarin formules staan geen wijzigingen aanbrengt. Mocht u toch per ongeluk iets erin wijzigen kunt u de formule herstellen. Probeer eerst met de optie "undo" uw handeling ongedaan te maken. Als dat niet meer mogelijk is, kunt u de formule uit de cel daarboven kopiëren. 

Kasboek

In het kasboek van dit gratis boekhoudprogramma excel verwerkt u alle kasbonnen. Zorg ervoor dat u de bonnen goed bewaard, zodat u de BTW kunt aftrekken. Lees hieronder de uitleg van dit onderdeel van de boekhouding. 

 1. In kolom B zet u de datum van de bon. 
 2. In kolom C zet u de maand. Dit doet u met de volgende afkortingen: JAN, FEB, MRT, APR, MEI, JUN, JUL, AUG, SEP, OKT, NOV, DEC. Gebruik geen andere afkortingen, deze specifieke afkortingen worden namelijk gebruikt voor de formules in uw totaaloverzicht.
 3. In kolom D zet u een uniek opvolgend nummer. Dit nummer schrijft u ook op de kasbon, zodat deze duidelijk terug te vinden is. 
 4. In kolom E zet u het bedrijf.
 5. In kolom F zet u of het inkoop betreft of bedrijfskosten. Deze gegevens worden overgenomen in het totaaloverzicht. Gebruik de exacte benamingen "inkoop" en "bedrijfskosten", anders werken de formules niet correct. 
 6. In kolom G zet u de omschrijving van de bon.
 7. In kolom H zet u het bedrag exclusief BTW, waarbij het 0% BTW tarief geldt.
 8. In kolom I zet u het bedrag exclusief BTW, waarbij het 6% BTW tarief geldt.
 9. In kolom J zet u het bedrag exclusief BTW, waarbij het 21% BTW tarief geldt.
 10. In kolom K staat een formule, hier wordt automatisch het totaalbedrag exclusief BTW uitgerekend.
 11. In kolom L staat een formule, hier wordt automatisch het 6% BTW bedrag uitgerekend.
 12. In kolom M staat een formule, hier wordt automatisch het 21% BTW bedrag uitgerekend.
 13. In kolom N staat een formule, hier wordt automatisch het totaalbedrag inclusief BTW uitgerekend. 

Totaaloverzicht

In het totaaloverzicht van het gratis boekhoudprogramma excel kunt u geen wijzigingen aanbrengen. In dit blad zitten enkel formules verwerkt. 

Resultaat

Bij het resultaat van het gratis boekhoudprogramma Excel heeft u een overzicht van de omzet, minus de inkoop, minus de kosten per periode. Zo kunt u ten alle tijden zien hoe u ervoor staat en of uw bedrijf winstgevend is. Het is een simpele versie, waarin geen rekening is gehouden met afschrijvingen, privé gebruik, belastingen, enz. 

BTW

Het BTW overizicht geeft u inzicht in de te betalen en te vorderen BTW bedragen. Aan de hand hiervan kunt u uw aangiftes verzorgen. 

Openstaande debiteuren en crediteuren

Aan de hand van deze overzichten kunt u zien wat u nog binnenkrijgt aan gelden en wat u nog moet betalen aan de crediteuren. 

Debiteuren en Crediteuren

In deze tabbladen zet u de stamgegevens van uw debiteuren en crediteuren. Hier zet u de bedrijfsnaam, het adres en het BTW nummer van uw afnemers en leveranciers. U bent verplicht dit inzichtelijk te maken voor de Belastingdienst. Vraag dus altijd het BTW nummer en controleer dit nummer via de site van de Belastingdienst. 

Volg ons op Twitter!