Investeringsbegroting

Een investeringsbegroting is een onderdeel van het financiële gedeelte van het businessplan. Wanneer u een bedrijf wilt gaan starten, zullen bepaalde investeringen moeten worden gedaan. Om deze bestedingen in kaart te brengen, wordt een voorcalculatie gemaakt. Zoals u i n het voorbeeld kunt zien, is deze begroting opgebouwd uit vaste activa en vlottende activa. 

De vaste activa zijn de bezittingen van het bedrijf die langer dan een jaar in bezit zullen zijn. Voorbeelden van vaste activa zijn gebouwen, machines, inventaris en transportmiddelen. De vaste activa zullen ook over een langere periode afgeschreven worden. Vaste activa zijn geen voorraden, ook niet als deze voor langer dan een jaar opgeslagen liggen. De voorraden van het bedrijf vallen onder de vlottende activa. Een onderdeel van de vaste activa kan de goodwill zijn. Onder de goodwill wordt de marktwaarde van het bedrijf verstaan. De goodwill geldt dus alleen als een bestaand bedrijf wordt overgenomen, omdat een nieuw bedrijf nog geen marktwaarde heeft kunnen opbouwen. 

De vlottende activa zijn de bezittingen van het bedrijf die korter dan een jaar in bezit zullen zijn. Voorbeelden van vlottende activa zijn de voorraden, vorderingen en de voorfinanciering van de BTW. Ook de aanloop en openingskosten zijn onderdeel van de vlottende activa. Dit zijn de kosten die gemaakt zullen worden voordat u omzet in u bedrijf zult maken. Voorbeelden hiervan zijn de koste voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de kosten van de notaris, marketingonderzoek en de huisstijl. Het kan ook zijn dat u voordat u een bedrijf begint enige tijd onderzoek moet doen en daardoor inkomsten misloopt. Dan zult u in de voorcalculatie ook het voorzien in levensonderhoud moeten opnemen. 

Naast de voor gecalculeerde uitgaven, zullen er vaak onvoorziene uitgaven op uw pad komen bij de start van een bedrijf. Zorg ervoor dat u ook een post voor deze onvoorziene uitgaven in uw voorcalculatie opneemt. Meestal wordt voor deze post een percentage van de investering gereserveerd. 

Voorbeeld investeringsbegroting

Download de investeringsbegroting in Excel. 

In een financieel plan staat een schatting van een aantal financiële gegevens. Zo wordt er een exploitatiebegroting gemaakt. Daarin wordt de verwachte omzet en de verwachte (directe en indirecte) kosten weergegeven. Door middel van een exploitatiebegroting kan worden bekeken hoe lang het duurt voordat de investeringen kunnen worden terugverdiend en of het plan haalbaar is, er winst gemaakt gaat worden. 

Naast de investeringsbegroting wordt er ook een financieringsbegroting gemaakt. Hierin wordt uiteengezet hoe de investeringen gefinancierd gaan worden. Dat kan bijvoorbeeld door de bank, eigen vermogen of een kennis. 

Volg ons op Twitter!