Financieel Plan

Het financieel plan is een onderdeel van uw ondernemingsplan (businessplan). Hierin maakt u een uiteenzetting van alle financiën voor uw plan. Wanneer u een investeerder zoekt zal deze om een financieel plaatje vragen. Aan de hand van de verwachtingen op financieel gebied kunt u zelf, alsook de mogelijke investeerder, bekijken wat de verwachte winst en aflossingscapaciteit is. In dit voorbeeld hebben we een algemeen te gebruiken plan gemaakt voor kleine startende ondernemers. Het plan is gemaakt in Excel, zodat u eenvoudig de bedragen kunt aanpassen met uw eigen gegevens/ financiën. 

Financieel plan: Investeringsbegroting

In de investeringsbegroting maakt u een opsomming van uw investeringen. U geeft hier aan wat u voornemens bent te investering op het gebied van vaste activa en vlottende activa. De vaste activa zijn bijvoorbeeld huisvesting (waaronder verbouwing), machines, apparatuur, gereedschappen, de inventaris, computerapparatuur, vervoermiddelen, goodwill (bij overname), waarborgsommen en vergunningen. 


De vlottende activa zijn bijvoorbeeld voorraden, verzekeringen, openingskosten en kasgeld. 

Zie hieronder een voorbeeld van de investeringsbegroting. 

Download de voorbeeld investeringsbegroting in Excel. 

Financieel plan: Specificatie van de investeringen

In dit onderdeel specificeert u de investeringen. Zie een voorbeeld van de specificatie hieronder. 

Download de specificatie investeringen in Excel. 

Financieel plan: Financieringsbegroting

In de financieringsbegroting zet u op welke wijze u de investeringen voornemens bent te financieren. Het kan zijn dat u gebruik maakt van eigen geld, eigen middelen, een lening van bekenden of familie, of gebruik maakt van een financiering van een krediet instelling of derden. 

Download de voorbeeld financieringsbegroting in Excel. 

Financieel plan: Exploitatiebegroting

In de exploitatiebegroting staat wat u verwacht om te zetten en welke kosten u gaat maken om deze omzet te bereiken. Door deze van elkaar af te trekken kunt u het resultaat zien. In de exploitatiebegroting staat de omzet, de inkoop, eventuele inhuur, de personeelskosten, vervoerskosten, huisvestingskosten, rente en afschrijvingen. 

Download de exploitatiebegroting in Excel. 

Financieel plan: Bedrijfskostenspecificatie

In de bedrijfskostenspecificatie maakt u een overzicht van hoe de bedrijfskosten exact zijn opgebouwd. 

Download de bedrijfskostenspecificatie in Excel. 

Financieel plan: Aflossingscapaciteit

In de aflossingscapaciteit kunt u berekening hoeveel u aan de hand van het resultaat en u prive situatie zou kunnen aflossen. Dit onderdeel is van belang voor de financieerders. Zo kan met zien hoeveel en wanneer de aflossingen plaats zouden kunnen vinden en of het dus interessant is om te investeren. 

Download de aflossingscapaciteit in Excel. 

Financieel plan: Privé situatie

In dit onderdeel maakt u een overzicht van u financiële privé situatie. Zo kunt u zien wat uw behoefte is aan inkomen uit u bedrijf en waar u naartoe dient te werken. Zo heeft u een helder beeld van wat u te wachten staan. 

Download het onderdeel privé situatie in Excel. 

Download het gehele voorbeeld financieel plan in Excel. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.