Financieel Plan

Het financieel plan is een onderdeel van uw ondernemingsplan (businessplan). Hierin maak je een uiteenzetting van alle financiën voor je plan. Wanneer je een investeerder zoekt zal deze om een financieel plaatje vragen. 


bekijk-ondernemingsplan-voorbeeld

Aan de hand van de verwachtingen op financieel gebied kun je zelf, alsook de mogelijke investeerder, bekijken wat de verwachte winst en aflossingscapaciteit is. Financieel-plan-algemeen-alles
financieel-plan-horeca-allesBekijk voorbeeld Financieel plan algemeen

In dit voorbeeld hebben we een algemeen te gebruiken plan gemaakt voor kleine startende ondernemers. Het plan is gemaakt in Excel, zodat je eenvoudig de bedragen kunt aanpassen met je eigen gegevens/ financiën. Je kunt het plan gratis downloaden en daarna direct bewerken. 


exploitatiebegroting-horeca

Financieel plan: Investeringsbegroting

In de investeringsbegroting maak je  een overzicht van je investeringen. Je geeft hier aan wat je voornemens bent te investeren op het gebied van vaste activa en vlottende activa. De vaste activa zijn bijvoorbeeld huisvesting (waaronder verbouwing), machines, apparatuur, gereedschappen, de inventaris, computerapparatuur, vervoermiddelen, goodwill (bij overname), waarborgsommen en vergunningen. 


De vlottende activa zijn bijvoorbeeld voorraden, verzekeringen, openingskosten en kasgeld. 


Het gaat bij de investeringsbegroting niet om de standaard kosten die je maakt zoals huur en inkoop, maar echt wat je voor de start van de onderneming nodig hebt. Maar voor de start van je onderneming zal je aan voorraden vaak alvast een beginnetje moeten hebben, zonder dat daar direct verkopen tegenover staan. In dat geval kan je ze meenemen in je investeringsbegroting. 


Maak een realistisch beeld en probeer niet al te veel ineens te willen. Probeer je investeringen te beperken tot wat je echt nodig hebt. 


Bekijk hieronder een voorbeeld van de investeringsbegroting. 


financieel-plan-1

Financieel plan: Specificatie van de investeringen

In dit onderdeel specificeer je de investeringen. Bekijk een voorbeeld van de specificatie hieronder. Zorg ervoor dat je een goede inschatting maakt van je investeringen en geef een heldere specificatie. Het is belangrijk dat je straks niet voor verassingen komt te staan, dus neem ook een post onvoorziene kosten erin op. Zo heb je een potje voor als het ergens tegenvalt. 


financieel-plan-2

Financieel plan: Financieringsbegroting

In de financieringsbegroting vemeld je op welke wijze je de investeringen voornemens bent te financieren. Het kan zijn dat je gebruik maakt van eigen geld, eigen middelen, een lening van bekenden of familie, of gebruik maakt van een financiering van een krediet instelling of derden. 


Maak een duidelijk overzicht van de manier waarop jij de investering van je onderneming gaat financieren. 


financieel-plan-3

Financieel plan: Exploitatiebegroting

In de exploitatiebegroting staat wat je verwacht om te zetten en welke kosten je gaat maken om deze omzet te bereiken. Door deze van elkaar af te trekken kun je het resultaat zien. In de exploitatiebegroting staat de omzet, de inkoop, eventuele inhuur, de personeelskosten, vervoerskosten, huisvestingskosten, rente en afschrijvingen. 


Je investeringsbegroting mak je voor een langere periode van 3 tot 5 jaar. Houd daarbij ook rekening met seizoenen, als het zo is dat er in jouw branche pieken en dalen zijn. Straks als je bedrijf gaat draaien, kan je aan de hand van je winst en verliesrekening kijken in hoeverre je exploitatiebegroting klopt. 


Ook als je bedrijf al bestaat is het goed om je exploitatiebegroting steeds bij te werken en de toekomstplannen erin te verwerken. 


financieel-plan-4

Financieel plan: Bedrijfskostenspecificatie

In de bedrijfskostenspecificatie maak je een overzicht van hoe de bedrijfskosten exact zijn opgebouwd. Specificeer alle kosten uit je exploitatiebegroting, zodat je exact kunt zien wat je kosten allemaal zijn en hoe ze zijn opgebouwd. Bij kleinere ondernemingen, zal er niet nog een extra specificatie nodig zijn, want dan kan je ze allemaal in je exploitatiebegroting specificeren. Maar voor bedrijven met veel verschillende kosten, kan je er een extra specificatie voor maken. 


financieel-plan-5

Financieel plan: Aflossingscapaciteit

In de aflossingscapaciteit kun je berekenen hoeveel je aan de hand van het resultaat en je prive situatie zou kunnen aflossen. Dit onderdeel is van belang voor de financieerders. Zo kan men zien hoeveel en wanneer de aflossingen plaats zouden kunnen vinden en of het dus interessant is om te investeren. 


financieel-plan-6

Financieel plan: Privé situatie

In dit onderdeel maak je een overzicht van je financiële privé situatie. Zo kun je zien wat je behoefte is aan inkomen uit je bedrijf en waar je naartoe dient te werken. Zo heb je een helder beeld van wat je te wachten staan. 


Je zult niet vanaf dag 1 gelijk een volledig salaris uit je onderneming kunnen trekken, maar je hebt wel financien nodig om te kunnen leven. Daarom is het belangrijk om na te gaan wat je minimaal nodig hebt. 


financieel-plan-7
financieel-plan-8


Download het financieel plan. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Lees meer over het starten van een onderneming op de website van de kamer van koophandel


Vergelijkbare Pagina's