Financieel Plan

Een financieel plan kan je helpen om een beter inzicht te krijgen in je financiële situatie en je toekomstplannen op financieel gebied. Of je nu een ondernemer bent die een bedrijfsplan wil opstellen, of een particulier die zijn persoonlijke financiën beter wil managen, een goed plan is onmisbaar.

Maar hoe maak je zo'n plan? En waar moet je op letten? Op deze pagina vind je een voorbeeld plan en handige tips om zelf aan de slag te gaan. Zo kun je jouw financiële doelen op een realistische manier behalen en een gezonde financiële toekomst tegemoet gaan.


Inhoudsopgave

Ga direct naar:bekijk-ondernemingsplan-voorbeeld

Aan de hand van de verwachtingen op financieel gebied kun je zelf, alsook de mogelijke investeerder, bekijken wat de verwachte winst en aflossingscapaciteit is. Financieel-plan-algemeen-alles
financieel-plan-horeca-allesWat staat er in een financieel plan?

Een financieel plan is een belangrijk document dat de financiële toekomst van een bedrijf beschrijft. Het is een gedetailleerd overzicht van de verwachte inkomsten, uitgaven en investeringen voor een bepaalde periode, meestal voor de komende 3 tot 5 jaar. In een financieel plan staan vaak de volgende onderdelen:

 1. Inleiding: beschrijving van het bedrijf, de visie en missie en de markt waarin het opereert.
 2. Investeringsbegroting: een overzicht van de verwachte investeringen in vaste en vlottende activa.
 3. Financieringsbegroting: een beschrijving van hoe de investeringen worden gefinancierd.
 4. Exploitatiebegroting: een overzicht van de verwachte omzet, kosten en winst voor de komende jaren.
 5. Liquiditeitsbegroting: een prognose van de verwachte in- en uitstroom van geld voor de komende periode.
 6. Risicoanalyse: een analyse van de belangrijkste risico's voor het bedrijf en hoe deze worden beheerst.
 7. Conclusie: een samenvatting van het financieel plan en eventuele aanbevelingen voor de toekomst.


Voorbeeld Financieel plan algemeen

Een goed financieel plan is cruciaal voor het succes van elke onderneming, groot of klein. Het kan echter een uitdaging zijn om een plan op te stellen dat zowel realistisch als haalbaar is. Gelukkig hebben we een voorbeeld financieel plan gemaakt dat speciaal is ontworpen voor kleine startende ondernemers.

Ons plan is gemaakt in Excel, zodat je eenvoudig de bedragen kunt aanpassen met je eigen gegevens en financiën. Of je nu net begint met je onderneming of al een tijdje bezig bent, ons voorbeeld financieel plan kan je helpen bij het opstellen van een solide en haalbaar plan. Bovendien kun je ons plan gratis downloaden en direct bewerken, zodat je snel aan de slag kunt gaan.


exploitatiebegroting-horeca

Financieel plan: Investeringsbegroting

Een investeringsbegroting is een belangrijk onderdeel van het opstellen van een financieel plan voor je onderneming. Het geeft een overzicht van de investeringen die je van plan bent te doen, zowel op het gebied van vaste als vlottende activa. Voorbeelden van vaste activa zijn onder meer huisvesting, machines, gereedschappen, inventaris en computerapparatuur. Vlottende activa kunnen onder meer voorraden, verzekeringen, openingskosten en kasgeld omvatten.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het bij de investeringsbegroting niet gaat om standaard kosten zoals huur en inkoop, maar om de kosten die je nodig hebt voor de start van je onderneming. In sommige gevallen, zoals bij voorraden, kan het nodig zijn om deze alvast in te kopen voordat er verkopen zijn. In dat geval kunnen deze kosten worden opgenomen in de investeringsbegroting.

Het is raadzaam om een realistisch beeld te schetsen van je investeringen en je te beperken tot wat je echt nodig hebt. Een goed opgestelde investeringsbegroting kan je helpen bij het verkrijgen van financiering en het bewaken van je financiële doelstellingen.

Hieronder vind je een voorbeeld van een investeringsbegroting, om je op weg te helpen bij het opstellen van jouw eigen financieel plan.


financieel-plan-1

Financieel plan: Specificatie van de investeringen

In dit onderdeel specificeer je de investeringen. Bekijk een voorbeeld van de specificatie hieronder. Zorg ervoor dat je een goede inschatting maakt van je investeringen en geef een heldere specificatie. Het is belangrijk dat je straks niet voor verassingen komt te staan, dus neem ook een post onvoorziene kosten erin op. Zo heb je een potje voor als het ergens tegenvalt. 


financieel-plan-2

Financieel plan: Financieringsbegroting

In de financieringsbegroting geef je aan op welke wijze je de investeringen van je onderneming voornemens bent te financieren. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het gebruik van eigen geld, eigen middelen, een lening van bekenden of familie, of een financiering van een kredietinstelling of derden.

Het is van belang om een duidelijk overzicht te maken van de manier waarop jij de investering van je onderneming gaat financieren. Dit geeft niet alleen inzicht in de financiële situatie van jouw bedrijf, maar kan ook van belang zijn bij het aanvragen van eventuele financiering.

Zorg er daarbij voor dat je realistisch blijft in je financieringsbegroting en probeer de investeringen te beperken tot wat je echt nodig hebt. Zo voorkom je dat je in de problemen komt door onnodig hoge financieringskosten.

Hieronder vind je een voorbeeld van een financieringsbegroting om je op weg te helpen.


financieel-plan-3

Financieel plan: Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting geeft een prognose van de omzet die je verwacht te behalen en de kosten die je zult maken om deze omzet te genereren. Door deze van elkaar af te trekken, krijg je een idee van het verwachte resultaat. In de exploitatiebegroting staan onder andere de verwachte opbrengsten, de inkoopkosten, eventuele uitgaven voor inhuur, de personeelskosten, transportkosten, huisvestingskosten, rentekosten en afschrijvingskosten.

Je investeringsbegroting wordt opgesteld voor een langere periode van 3 tot 5 jaar en houdt rekening met seizoensinvloeden, als die van toepassing zijn binnen jouw branche. Zodra je bedrijf draait, kun je aan de hand van je winst- en verliesrekening beoordelen in hoeverre je exploitatiebegroting realistisch was.

Het is verstandig om, ook als je bedrijf al bestaat, je exploitatiebegroting regelmatig bij te werken en toekomstplannen erin op te nemen.


financieel-plan-4

Financieel plan: Bedrijfskostenspecificatie

In de bedrijfskostenspecificatie maak je een overzicht van hoe de bedrijfskosten exact zijn opgebouwd. Specificeer alle kosten uit je exploitatiebegroting, zodat je exact kunt zien wat je kosten allemaal zijn en hoe ze zijn opgebouwd. Bij kleinere ondernemingen, zal er niet nog een extra specificatie nodig zijn, want dan kan je ze allemaal in je exploitatiebegroting specificeren. Maar voor bedrijven met veel verschillende kosten, kan je er een extra specificatie voor maken. 


financieel-plan-5

Financieel plan: Aflossingscapaciteit

De aflossingscapaciteit is een belangrijk onderdeel voor potentiële financiers. Hiermee kun je berekenen hoeveel je op basis van je resultaten en persoonlijke situatie zou kunnen aflossen. Op basis van deze informatie kunnen financiers zien wanneer de aflossingen plaatsvinden en of het de moeite waard is om te investeren.


financieel-plan-6

Financieel plan: Privé situatie

In dit onderdeel maak je een overzicht van je financiële privé situatie. Zo kun je zien wat je behoefte is aan inkomen uit je bedrijf en waar je naartoe dient te werken. Zo heb je een helder beeld van wat je te wachten staan. 


Je zult niet vanaf dag 1 gelijk een volledig salaris uit je onderneming kunnen trekken, maar je hebt wel financien nodig om te kunnen leven. Daarom is het belangrijk om na te gaan wat je minimaal nodig hebt. 


financieel-plan-7
financieel-plan-8


Download het financieel plan. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Lees meer over het starten van een onderneming op de website van de kamer van koophandel


Tips Financieel Plan

Hieronder vind je enkele tips voor het opstellen van een financieel plan:

 1. Begin op tijd: Begin op tijd met het opstellen van je financieel plan. Dit geeft je genoeg tijd om alle informatie te verzamelen en een gedegen plan op te stellen.
 2. Wees realistisch: Maak realistische aannames en prognoses, gebaseerd op feitelijke gegevens en marktonderzoek. Zo voorkom je dat je te hoge verwachtingen hebt en teleurgesteld raakt als deze niet worden waargemaakt.
 3. Maak het plan begrijpelijk: Zorg ervoor dat het financieel plan begrijpelijk is voor alle belanghebbenden. Maak het niet te technisch en gebruik begrijpelijke taal.
 4. Zorg voor voldoende onderbouwing: Onderbouw alle aannames en berekeningen in het financieel plan met cijfers, feiten en marktonderzoek.
 5. Wees kritisch: Wees kritisch bij het opstellen van het financieel plan en stel jezelf de vraag of de aannames en prognoses wel realistisch zijn.
 6. Houd het plan actueel: Werk het financieel plan regelmatig bij en pas het aan als er veranderingen zijn in de markt of in de bedrijfsvoering.
 7. Laat het plan nakijken: Laat het financieel plan nakijken door een onafhankelijke expert, zoals een accountant of financieel adviseur, om er zeker van te zijn dat alle aspecten zijn meegenomen en dat het plan compleet is.


Samenvatting Financieel plan

Hieronder vind je een samenvatting van wat je geleerd hebt over het opstellen van een financieel plan:

 • Een financieel plan is een overzicht van de financiële situatie van je onderneming. Het bevat onder andere een investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting.
 • Het is belangrijk om een realistisch beeld te schetsen van je financiële situatie en niet te veel ineens te willen investeren.
 • Begin met het maken van een investeringsbegroting en financieringsbegroting, zodat je weet hoeveel geld je nodig hebt en op welke manier je dit gaat financieren.
 • Maak vervolgens een exploitatiebegroting waarin je aangeeft wat je verwacht om te zetten en welke kosten je gaat maken om deze omzet te bereiken.
 • Tot slot is het maken van een liquiditeitsbegroting van belang, waarin je inzichtelijk maakt hoeveel geld er op welk moment beschikbaar is.
snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

FAQ Financieel Plan

Wat moet er staan in een financieel plan?

Een financieel plan moet een duidelijk en gedetailleerd beeld geven van de financiële situatie van uw onderneming. Het omvat onder meer een investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting en aflossingscapaciteit.

Hoe begin je aan een financieel plan?

Een goed begin is het maken van een stappenplan. Hierbij is het belangrijk om de benodigde gegevens te verzamelen, zoals een overzicht van de kosten en opbrengsten van de onderneming en de verwachte investeringen en financieringsmogelijkheden.

Hoeveel kost een financieel plan opstellen?

De kosten voor het opstellen van een financieel plan kunnen variëren. Het is afhankelijk van de complexiteit van de onderneming en de expertise van de financieel adviseur. Vaak wordt er een vast bedrag of een uurtarief afgesproken.

Wie moet financieel plan ondertekenen?

Het financieel plan moet in principe door de ondernemer zelf worden ondertekend. Bij het aanvragen van financiering kan het echter voorkomen dat ook de financierende partij het financieel plan moet ondertekenen.

Waarom is een financieel plan belangrijk voor mijn onderneming?

Een financieel plan geeft u als ondernemer inzicht in de financiële haalbaarheid van uw onderneming en helpt bij het maken van weloverwogen beslissingen. Bovendien is het vaak een vereiste bij het aanvragen van financiering.

Moet ik een financieel plan maken als ik een kleine onderneming heb?

Ook als je een kleine onderneming hebt, is het raadzaam om een financieel plan op te stellen. Het kan helpen om inzicht te krijgen in de financiële situatie van je onderneming en weloverwogen beslissingen te maken.

Hoe vaak moet ik mijn financieel plan bijwerken?

Een financieel plan is geen statisch document en moet regelmatig worden bijgewerkt om actueel te blijven. Dit is met name belangrijk bij grote veranderingen in de onderneming, zoals een uitbreiding of nieuwe investeringen.

Vergelijkbare Pagina's