Voorbeeld Businessplan

Een voorbeeld businessplan om u op weg te helpen bij het schrijven van een gedegen plan. In dit plan worden de ideeën uitgewerkt tot een gedegen plan waarmee u aan de slag kunt.  U werkt in dit plan diverse onderdelen uit om een helder beeld te krijgen van wat u straks te wachten staat. Wanneer u gebruik wilt maken van een financiering door bijvoorbeeld de bank, een kennis, of een investeerder, wordt meestal gevraagd om een dergelijk plan. De investeerder krijgt daardoor ook een beeld van de plannen, de markt, de kansen en de financieringsbehoefte. Veel mensen zien op tegen het schrijven van een ondernemingsplan, maar als u ondernemend bent en een goed idee heeft wat u in uw hoofd al goed heeft uitgewerkt, is het schrijven van dit plan maar een kleine opgave. Het geeft helderheid over uw kansen op de markt en maakt inzichtelijk wat u op financieel vlak te wachten staat. 

Het ondernemingsplan bestaat uit een aantal vaste onderdelen die hieronder worden opgesomd. 

Beschrijving persoonlijke gegevens

Dit is een soort van Curriculum Vitae waar uw uw NAW gegevens, overige contactgegevens, opleidingen en ervaringen omschrijft. U presenteert zichzelf in dit onderdeel van het plan. Zeker wanneer u gebruik wilt maken van een investeerder, is dit een belangrijk onderdeel. Door een goede presentatie krijgt de investeerder vertrouwen in u als ondernemer. 


U geeft in dit onderdeel ook persoonlijke informatie als alimentatieverplichtingen en dergelijke aan. 


Een persoonlijke presentatie waarom u geschikt bent als ondernemer en de investeerder dus vertrouwen in u krijgt.Waarom uw bedrijf een succes wordt. 

Het idee

In dit onderdeel van uw ondernemingsplan schrijft u over het idee dat u heeft. U werkt uit wat u in gedachte heeft, dus wat voor bedrijf u voornemens bent op te starten, in welke marktvraag u gaat voorzien, hoe u zich heeft ingelezen, hoe u een goed marktaandeel denkt te behalen, en wat de kansen en bedreigingen zijn. 


Dit is een belangrijk onderdeel waarin u de investeerder kunt laten blijken dat uw idee goed uitgedacht is. In dit onderdeel staat ook de rechtsvorm, de locatie, enzovoorts. 

Marktonderzoek

Het marktonderzoek is een onderdeel waarin u aangeeft hoe de markt is waarop u uw dienst of de afzet van uw producten wilt gaan richten. In dit onderzoek schrijft u over de verachte klanten, de verwachte concurrenten, de 5 P's (prijs, promotie, plaats, product & personeel). 

U kunt als onderdeel een SWOT analyse maken. De Strengths (sterke punten), Weaknesses (zwakke punten), Oppertunities (kansen) & Threats (bedreigingen).

Organisatie

In dit onderdeel van uw businessplan omschrijft u de organisatie van uw toekomstige bedrijf. U beschrijft de benodigde vergunningen en wet en regelgeving waar u mee te maken krijgt, de administratie, de algemene voorwaarden, de personeelszaken en de verzekeringen. 

Financien

In dit onderdeel maakt u de financiële kant van uw plan inzichtelijk in een financieel plan. Hieronder vallen de volgende onderdelen: investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting en persoonlijke begroting. 


Voorbeelden

Een voorbeeld businessplan kunt u vinden op bijvoorbeeld de website van de kamer van koophandel of van de Rabobank. Daar treft u ook tools om uw plan volgens het juiste format te maken. 


Een onderdeel van het voorbeeld businessplan is de investeringsbegrotingfinancieringsbegroting, of de exploitatiebegroting

 

Voorbeeld Businessplan

Een voorbeeld businessplan voor wanneer u een eigen bedrijf gaat starten. Wanneer u een goed plan heeft uitgewerkt in uw hoofd, kunt u het plan verwerken in een ondernemings/business plan. Dit plan gebruikt u om alles goed helder voor uzelf te krijgen en om uw eventuele investeerders een duidelijk beeld gegeven van wat u denkt te kunnen bereiken.

Een ondernemingsplan is een proces wat enige tijd zal kosten. Tijdens het schrijven van het plan zult u tegen van alles aanlopen en gaandeweg mogelijk bepaalde ideeën herzien. 

 

Naam

Bedrijfsnaam                                                                   T: 000- 000 00 00 

Straat & huisnummer                                                      F: 000- 000 00 00

Postcode &  Plaats                                                         E: info@bedrijf.nl          


Inhoudsopgave voorbeeld businessplan


Samenvatting

Een korte samenvatting van de basis van uw te starten bedrijf. U geeft hier in het kort uw ideeën en eventuele financiële behoefte weer. Zorg ervoor dat u de lezen enthousiast maakt. In maximaal 2 alinea’s geeft u een korte weergave van uw plan.

 

CV

Hier geeft u een overzicht van uw opleiding en ervaring. Uit dit onderdeel moet blijken dat u geschikt bent om het bedrijf op te zetten.

 

Over het bedrijf

In dit hoofdstuk geeft u aan wat het bedrijf gaat doen, in welke branche het bedrijf zich gaat bevinden. Ook wordt geschreven over de bedrijfsmissie, de doelstellingen en de omzetdoelen. U schrijft over de doelgroep en de verwachtingen op korte en op lange termijn.

Daarnaast maakt u een SWOT analyse: een beschrijving van de sterke & zwakke punten en over de kansen en bedreigingen.

Tot slot schrijft u over de ondernemingsvorm (eenmanszaak/VOF/NV/BV) en de reden waarom u voor die ondernemingsvorm kiest.

 

Producten en diensten

Hier geeft u een uitgebreide beschrijving van de producten of diensten. U geeft aan waarom u denkt een aandel in de markt te kunnen verkrijgen met deze producten en/ of diensten.

 

Marketingplan (voorbeeld businessplan)

In dit onderdeel doet u een markt onderzoek. Hoe ziet de markt eruit? Waar loopt u tegenaan? Wat zijn uw concurrenten? Hoe gaat u de markt betreden? Waar in de markt gaat u zich vestigen? Op het internet is veel informatie te vinden om een marktonderzoek te doen. Daarnaast kunt u gebruik maken van de bibliotheek en van vakbladen.  U kunt ook bij brancheorganisaties terecht voor onderzoek naar de markt.

Een onderdeel van het marktonderzoek is een onderzoek naar de concurrentie. Het is van belang om uw concurrenten goed in beeld te krijgen, zodat u weet wat u te wachten zal staan. In het marktonderzoek maakt u gebruik van statistische gegevens en prognose cijfers.

U bekijkt de feiten over de branche:

1.       Wat is de totale omvang van de markt?

2.       Welk aandeel daarvan gaat u bereiken?

3.       Wat is de vraag?

4.       Wat zijn de ontwikkelingen?

5.       Wat is het groeipotentieel?

6.       Wat zijn de obstakels?

In het marktonderzoek behandelt u de 4 P’s: Prijs, Product, Promotie & Plaats. U geeft daarnaast een goede omschrijving van de doelgroep (leeftijd, geslacht, locatie, inkomen, etc).  Tot slot maakt u een concurrentieanalyse.


Operationeel plan

Geef uitleg over de dagelijkse bedrijfsvoering van uw onderneming, de locatie, de apparatuur, de mensen, de processen en de omgeving.


Management en organisatie

Hoe wordt de dagelijkse leiding verzorgd? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Maak een organogram van uw bedrijf.

 

Financiën

Persoonlijke financiën en financiële behoefte

Investeringsbegroting

Winst en verliesrekening

Balans

Exploitatiebegroting

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.