Voorbeeld horecavergunning algemeen

Op deze pagina, voorbeeld horecavergunning algemeen, gaan we verder in op het eerste onderdeel van de aanvraag van de horecavergunning. 


Voorbeeld horecavergunning algemeen

Voorbeeld horecavergunning algemeen: Activiteiten

In dit onderdeel worden de algemene activiteiten van de horecaonderneming vermeld. Hieronder staat een lijst met vragen die over de activiteiten van de onderneming zullen worden gevraagd:

ü  Type onderneming: Horecabedrijf (commercieel)

ü  Wat voor een horecabedrijf wilt u beginnen? (RESTAURANT/CAFE/BAR/ETC)

ü  Wat wilt u doen? (BESTAANDE HORECA/ NIEUWE HORECA)

ü  Wilt u een terras? (JA/NEE)

ü  Gaat u alcohol schenken? (JA/NEE)

ü  Is er muziek te beluisteren? (JA/NEE)

ü  Soort muziek: (achtergrond/ animatie/ etc)

ü  Is het plafond van uw horecabedrijf 240 centimeter of hoger? (JA/NEE)

ü  Heeft uw horecabedrijf minimaal één lokaliteit met een vloeroppervlak van 35 vierkante meter? (JA/NEE)

ü  Heeft uw horecabedrijf twee toiletten voor bezoekers met wastafel en halletje? (JA/NEE)

ü  Heeft iedere ruimte een ventilatiesysteem dat direct met de buitenlucht in verbinding staat? (JA/NEE)

ü  Wilt u kansspelautomaten plaatsen? (JA/NEE)

ü  Kunnen er in uw horecabedrijf meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn? (JA/NEE)

ü  Is er voor de brandveiligheid al een gebruiksmelding gedaan? (JA/NEE)

ü  Gaat u het horecabedrijf verbouwen? (JA/NEE)

Voorbeeld horecavergunning algemeen: Gegevens onderneming

In de aanvraag wordt algemene informatie gevraagd over de onderneming. Hieronder staat een lijst met vragen die er over de onderneming zullen worden gesteld:

ü  Waar is de onderneming gevestigd? Nederland

ü  Welke ondernemingsvorm heeft uw horecaonderneming? (eenmanszaak/VOF/BV)

ü  Naam onderneming: (NAAM)

ü  Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: (NUMMER)

ü  Vestigingsplaats: (PLAATS)

ü  E-mailadres: (EMAILADRES)

ü  Uw onderneming is een onderneming die: (periode bestaan van de onderneming)

ü  Heeft uw onderneming schulden bij de Belastingdienst? (JA/NEE)

ü  Is de afgelopen 5 jaar een Drank- en horecavergunning of Exploitatievergunning voor deze onderneming aangevraagd? (JA/NEE)

ü  Is de afgelopen 5 jaar een Drank- en horecavergunning of Exploitatievergunning geweigerd, ingetrokken of buiten behandeling gelaten vanwege de ondernemers, eigenaars of bestuurders van de onderneming? (JA/NEE)

ü  Is uw onderneming (als rechtspersoon) de afgelopen 5 jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie, of in aanraking geweest met Politie of Justitie? (JA/NEE)

Voorbeeld aanvraag horecavergunning: Gegevens ondernemer(s)

Als er in de onderneming alcohol geschonken wordt, moeten alle ondernemers in het bezit zijn van de `Verklaring Sociale Hygiëne`  (SVH) én voldoen aan de `zedelijkheidseisen`.

ü  Voorletters en naam eerste ondernemer: (NAAM)

ü  Straatnaam en huisnummer: (STRAAT EN HUISNUMMER)

ü  Postcode: (POSTCODE)

ü  Woonplaats: (WOONPLAATS)

ü  Telefoonnummer: (TELEFOONNUMMER)

ü  Geboortedatum: (GEBOORTEDATUM)

ü  Geboorteplaats: (GEBOORTEPLAATS)

ü  Hoe heeft deze ondernemer de afgelopen drie jaar inkomen ontvangen? loondienst

ü  Is deze ondernemer in het bezit van de `Verklaring Sociale Hygiëne`? (JA/NEE)

ü  Is deze ondernemer in de afgelopen 5 jaar betrokken (geweest) bij andere ondernemingen? (JA/NEE)

ü  Heeft deze ondernemer opeisbare schulden bij de Belastingdienst? (JA/NEE)

ü  Is deze ondernemer (als persoon) de afgelopen 5 jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie, of in aanraking geweest met het Politie of Justitie? (JA/NEE)

ü  Is er een tweede ondernemer? (JA/NEE)

Voorbeeld horecavergunning algemeen: Leidinggevende(n)

Wanneer er nog andere leidinggevende(n) zullen worden ingezet, moeten daar de gegevens van worden ingevuld.

Zijn er buiten de ondernemer(s) of bestuursleden nog andere personen die optreden als leidinggevende? (JA/NEE)

Download voorbeeld horecavergunning

Download de voorbeeld horecavergunning algemeen compleet in PDF.