Horecavergunning

Een horecavergunning is verplicht om een horecabedrijf te mogen exploiteren. Deze vergunning vraag u aan bij uw gemeente. Per gemeente kunnen er verschillende werkwijzen zijn. Ga daarom naar de website van uw eigen gemeente om te kijken hoe u de vergunning in kunt dienen. 


Waar moet u aan voldoen om een horecavergunning te krijgen?

Op een horecavergunning moeten minimaal twee leidinggevenden vermeld staan. Met betrekking tot de leidinggevenden zijn er een aantal eisen opgesteld, omdat zij een speciale verantwoordelijkheid hebben binnen de horecaonderneming en die moeten kunnen waarmaken.

ü  Alle leidinggevenden moeten in het bezit zijn van een SVH diploma

ü  Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar zijn

ü  Alle leidinggevenden moeten in het bezit zijn van een verklaring van goed gedrag

 

Daarnaast moet het bedrijfspand voldoen aan een aantal inrichtingseisen:

ü  De hoogte van het pand moet minimaal 2.40 meter zijn

ü  Het pand moet minimaal 1 ruimte met een vloeroppervlakte van tenminste 35 m²

ü  Het pand heeft de juiste verlichting en ventilatie

ü  Het pand heeft de juiste sanitaire voorzieningen, waarbij een gescheiden mannen en dames toilet aanwezig is

 

Meer informatie over de eisen vindt u in het Besluit Eisen Inrichtingen DHW van 11 oktober 2000.

Duur van de aanvraag

Het duurt een tijdje voordat uw vergunning goedgekeurd of afgekeurd zal worden. De termijn scheelt per gemeente, maar u kunt toch wel denken aan minimaal 6 weken. Houdt er dus rekening mee dat u de vergunning op tijd aanvraagt, zodat u op de gewenste datum open kunt gaan. Het is bij de aanvraag van belang om alle gevraagde stukken tijdig toe te sturen. Sommige gemeenten hanteren daar een uiterlijke termijn voor. Om onnodig vertraging op te lopen is het verstandig alvast te verdiepen in de aan te leveren stukken.

Dit zijn onder andere:

ü  Uittreksel basisregister

ü  Kopie identiteitsbewijs

ü  Kopie kamer van koophandel uittreksel

ü  Tekeningen van de zaak en eventueel het terras

ü  Ondernemingsplan

ü  Financieel plan


Onder aan de pagina treft u een link naar een totale lijst van alle bijlagen die u mee dient te sturen met de horecavergunning.We hebben van de bijlagen zoals het ondernemingsplan, financieel plan en arbeidsovereenkomst ook voorbeeld documenten geplaatst om u op weg te helpen. 

Kosten aanvraag horecavergunning

Bij de start van de aanvraag van de vergunning betaalt u een bedrag van 100,-. Aan het einde zult u nogmaals een bedrag moeten betalen. In totaal komen de kosten voor de aanvraag van de horecavergunning uit op ongeveer 650,-.

SVH diploma

De aanvrager van een horecavergunning dient in het bezit te zijn van een SVH diploma. Alle leidinggevenden in het horecabedrijf dienen in het bezit te zijn van een SVH diploma. Wanneer u een VOF heeft, worden de verschillende vennoten automatisch gezien als leidinggevenden, tenzij er kan worden aangetoond dat de vennoot slechts een geldschieter is en niet op de zaak aanwezig zal zijn. 

SVH (Sociale Hygiëne) is een diploma in de horeca en is verplicht voor bedrijven die alcohol schenken. Deze bedrijven moeten aan eisen voldoen die zijn vastgelegd in de Drank- en Horecawet. Bij de Sociale Hygiëne leert u hoe u het best in actie kunt komen in bepaalde situaties.

Voorbeeld horecavergunning

Hieronder staat een voorbeeld van een aanvraag voor een horecavergunning. LET OP: dit voorbeeld is enkel ter illustratie van wat u kunt verwachten bij de aanvraag van een vergunning zodat u zich kunt voorbereiden. Via de website van uw gemeente kunt u de aanvraag digitaal indienen. Hierbij komt u in een soort workflow omgeving welke u tussentijds kunt pauzeren en opslaan.

Voorbeeld horecavergunning Algemene informatie

Het eerste onderdeel van de horeca is algemene informatie. Dit onderdeel bestaat uit:

  • De activiteiten van de horecaonderneming: welk type horeca gaat het om, wordt er alcohol geschonken, kot er een terras, enzovoorts.
  • De gegevens van de onderneming: de bedrijfsgegevens zoals de naam en kvk nummer en andere relevante informatie voor de aanvraag.
  • De gegevens van de ondernemer(s): De NAW gegevens en andere relevante gegevens van de ondernemer(s)
  • De gegevens van de leidinggevende(n): De NAW gegevens en andere relevante gegevens van de leidinggevende(n)

Voorbeeld horecavergunning inhoudelijk

In dit onderdeel wordt inhoudelijk verder ingegaan op de activiteiten van de horecaonderneming. De volgende zaken komen hierbij aan bod:

  • Exploitatievergunning: in dit onderdeel komt algemene informatie met betrekking tot de exploitatie aan bod. Waar is de onderneming gevestigd, wat zijn de openingstijden en vanaf wanneer wordt er gestart met de horecagelegenheid. 
  • Drank- en horecawet: Voor de drank- en horecawet moet de ruimte goed worden beschreven. Welk type ruimte(s) gaat het om en de oppervlakte en indeling van de ruimtes. Uiteindelijk zal er ook als bijlage een plattegrond moeten worden meegestuurd. 
  • terrasvergunning: Hierbij geldt hetzelfde als bij het bovenstaande onderdeel. Er moet worden aangegeven wat voor type terras er zal komen, met de oppervlaktes en een tekening van de indeling.
  • BIBOB: Voor de BIBOB wordt getoetst of er geen sprake is van gevaar. De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

aanvraag horecavergunning algemeen

aanvraag horecavergunning inhoud

aanvraag horecavergunning bijlagen

Bekijk hier een begeleidende brief voor de aanvraag van uw horecavergunning.