Financieringsbegroting Horeca

Op deze pagina treft u een voorbeeld Financieringsbegroting Horeca. U heeft een interessante horeca gelegenheid gezien en bent bezig om te kijken of deze optie voor u mogelijk is... in dat geval maakt u een financieel plan waarin u kijkt wat u nodig heeft om uw plannen te realiseren. U kijkt naar de kosten die gemaakt moeten worden om de plannen uit te voeren en welke omzetten u denkt te behalen. In de financieringsbegroting maakt u een overzicht van de financiële middelen en waar u deze financiële middelen vandaan haalt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een deel eigen vermogen heeft. Denk hierbij aan spaargelden, of andere inbreng in de zaak met waarde. Misschien heeft u bijvoorbeeld reeds een inventaris in eigendom en brengt u deze in de zaak. Heeft u bijvoorbeeld een bus in privé bezit die noodzakelijk is voor het nieuwe bedrijf, kunt u deze invoeren als eigen vermogen. Een bank of een geldschieter wil zien dat er vanuit u geld of waardevolle spullen worden ingebracht in de zaak. Het zal niet voorkomen dat u het gehele bedrag van de bank zal kunnen lenen. In combinatie met een goed ondernemingsplan, goede cijfers en een goede motivatie, zal een bank wel een deel van de financiering willen verzorgen. 

Voorbeeld financieringsbegroting horeca

Download hier de voorbeeld financieringsbegroting horeca in word. U kunt de bedragen en de financiële middelen wijzigen naar uw eigen situatie. Zorg ervoor dat uw financieringsbegroting voldoende financiële middelen beschikbaar maakt om te zorgen dat u uw investeringsbegroting kunt financieren. 

In de begroting staat dus uw eigen vermogen, eventueel opgesplitst in gelden en kapitaalgoederen. Daarnaast staat er het kort vreemd vermogen en het lang vreemd vermogen in. Het lang vreemd vermogen zijn de leningen die voor enkele jaren staan. Dan gaat het om bijvoorbeeld een lening bij de bank, een lening bij een familielid, een lening bij een vriend of kennis. Houdt er in uw exploitatiebegroting wel altijd rekening mee dat u over leningen rente moet betalen. De rente percentages kunnen zeer verschillen, dus ga shoppen als dat mogelijk is voor een goede lening. 

Het kort vreemd vermogen zijn leningen korter dan een jaar. Hieronder vallen de crediteuren (de bedrijven die u geld schuldig bent na inkopen en andere korte leningen. U kunt bijvoorbeeld bij de bank vaak een rekening courant krijgen om uw betalingen mee te doen. Daar kunt u dan een stukje rood staan, wat een korte schuld is. Op deze rekeningen zit een hoger rente percentage. 

Bekijk at uw mogelijkheden zijn voor een financiering bij de ban:


ABN Amro Bank

ING bank

Rabobank