Voorbeeld Ondernemingsplan

Op deze pagina staat een voorbeeld ondernemingsplan. Een ondernemingsplan is een uitwerking van een plan om een nieuw bedrijf te starten of een bedrijf over te nemen. In het ondernemingsplan verplicht de ondernemer zichzelf om na te denken over alle facetten van het bedrijf, de haalbaarheid van de plannen en doelstellingen voor zichzelf te bepalen.

 


Veel ondernemers schrijven het ondernemingsplan om te beoordelen of het idee kans van slagen heeft. Het ondernemingsplan kan de ondernemer voor zichzelf schrijven, of het kan zo zijn dat u als ondernemer een krediet nodig heeft bij bijvoorbeeld een bank, waarbij de kredietverstrekker eerst een ondernemingsplan wil zien en beoordelen. De kredietverstrekker kan naar aanleiding van het ondernemingsplan beoordelen of uw ondernemingsplan kans van slagen heeft en wat de kansen zijn dat u het krediet op termijn terug kan betalen.

Door het ondernemingsplan te schrijven zorgt u dat u van te voren uitgebreid onderzoek doet. U denkt goed na over alle onderdelen die bij het nieuwe bedrijf komen kijken. Het kost tijd om onderzoek te doen en een ondernemingsplan te schrijven, maar deze tijd verdient u terug door goed onderbouwd te starten als ondernemer.

Voorbeeld Ondernemingsplan opbouw

Het ondernemingsondernemingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

1.       Inhoudsopgave, in de inhoudsopgave staat een overzicht van de hoofdstukken met de pagina nummers. 

2.       Samenvatting (deze samenvatting stelt u na het schrijven van het ondernemingsplan op)

3.       Over de ondernemer(s): Een persoonlijk onderdeel waarin u uw (en eventueel van uw partners) persoonlijke gegevens vermeldt. U geeft hier aan wat uw vaardigheden zijn en wat uw doelen zijn;

4.       Een algemeen onderdeel met de volgende subonderdelen:

a.       Omschrijving product en/ of dienst

b.      Prijs

c.       De rechtsvorm, een BV of een eenmanszaak of vennootschap onder firma zijn de meest gebruikelijke vormen. 

d.      Vergunningen, omschrijf welke vergunningen er nodig zijn om de onderneming te starten. 

e.      Algemene organisatie (zoals vestigingsplaats, taakverdeling)

5.       Concurrentieanalyse, een uitgebreide analyse van de concurrenten en de positie van uw onderneming ten opzichte van de concurrenten. 

6.       Marketingondernemingsplan

7.       SWOT analyse (Strengst, Weaknesses, Opertunities, Threats), hoer worden de sterke en zwakke kanten en de kansen en bedreigingen weergegeven. 

8.       Concurrentie: vergelijking met de punten uit de interne organisatie.

9.       Promotieondernemingsplan (reclame zoals folders en Internet reclame)

10.   Financieel ondernemingsplan

a.       Omzetprognose

b.      Exploitatiebegroting, hierin staat wat er verwacht wordt op het gebied van omzet en kosten. 

c.       Investeringsbegroting, hierin staat wat er ge├»nvesteerd zal moeten worden in de onderneming. 

d.      Financieringsbegroting, ierin staat hoe hetgeen ge├»nvesteerd moet worden gefinancierd wordt. 

e.      Break even berekening, wanneer is het break even punt bereikt?

f.        Solvabiliteitsberekening

Klik op de verschillende onderdelen van het voorbeeld ondernemingsplan voor meer informatie.

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!