Ondernemingsplan Omschrijving Product Dienst


In dit onderdeel “Ondernemingsplan Omschrijving Product Dienst”geeft u een uitgebreide omschrijving van uw product en/ of dienst. Tot in detail maakt u een heldere omschrijving. Voor de lezer moet duidelijk worden wat exact uw product en/ of dienst in houdt.


Ondernemingsplan omschrijving Product dienst


Wanneer u bijvoorbeeld een nieuw product heeft wat u op de markt gaat brengen geeft u een heldere omschrijving van dit product. De lezer moet een goed beeld krijgen van het product dat u op de markt gaat brengen, dit kunt u bereiken door bijvoorbeeld foto’s of tekeningen toe te voegen van het product. Bij nieuwe producten heeft u naar alle waarschijnlijkheid reeds patent aangevraagd op het product. In dat geval zult u al tekeningen en/ of foto’s hebben die u toe kunt voegen. Geef ook aan of u er inderdaad patent op heeft en hoe dit patent eruit ziet. Van het product geeft u de uitgebreide technische specificaties.

Het kan ook zijn dat u bestaande producten gaat verkopen, waarbij het ook van belang is dat u een goede en uitgebreide omschrijving geeft. Het kan zijn dat er in dat geval brochures beschikbaar zijn die u ter verduidelijking kunt toevoegen in de bijlagen.

Wanneer u diensten gaat leveren geeft u hier een heldere en uitgebreide omschrijving van. Welke diensten gaat u leveren, hoe zien die diensten eruit, wat is het voordeel van die diensten enzovoorts. Geef een goede beschrijving van welke diensten u gaat leveren. U kunt eventueel met behulp van tekeningen aangeven hoe de diensten eruit zien. Als u bijvoorbeeld een taxi bedrijf gaat starten geeft u aan dat u personen gaat vervoeren. Daarbij geeft u aan hoe deze diensten er precies uit zien, gaat u bijvoorbeeld regionale taxidiensten uitvoeren, gaat u speciale doelgroepen vervoeren, doet u landelijke diensten, gaat u in de nacht of overdag in de taxi rijden, enzovoorts.


Financieel plan

Naast dit onderdeel is het financieel plan een belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan. n het financieel plan wordt een prognose gemaakt van de omzet, de kosten en de benodigde investeringen. In de exploitatiebegroting wordt een prognose gemaakt van de omzet, de directe kosten en de indirecte kosten. Uit de exploitatiebegroting blijkt wat de winst zal zijn van de onderneming. Voor het eerste jaar zal dit per maand worden weergegeven en voor de jaren daarna per jaar. Over het algemeen wordt hij voor een periode van 5 jaar gemaakt. 

In de investeringsbegroting staat wat er geïnvesteerd zal moeten worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de overnameprijs, eventuele verbouwingen, voorfinanciering BTW en werkkapitaal. In de financieringsbegroting komt te staan hoe de investeringen worden gefinancierd. 

Ondernemingsplan omschrijving Product dienst, Voorbeeld exploitatiebegroting

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.