Horeca Exploitatiebegroting

Op deze pagina treft u een voorbeeld horeca exploitatiebegroting. De exploitatiebegroting is een prognose van uw winst en verlies rekening. Wat verwacht u te gaan omzetten, welke inkoop staat daar tegenover en welke andere kosten moet u maken om uw horecabedrijf te exploiteren. De exploitatiebegroting wordt over het algemeen voor een aantal jaar gemaakt, in dit voorbeeld 5 jaar. 


Voorbeeld horeca exploitatiebegroting

Bekijk hieronder de voorbeeld horeca exploitatiebegroting. U kunt het voorbeeld ook downloaden in Excel. 

Horeca exploitatiebegroting omzet

Om de te verwachten omzet te kunnen bepalen kunt u indien deze aanwezig zijn gebruik maken van reeds bestaande cijfers. Wanneer u een lopende onderneming over neemt zullen er waarschijnlijk cijfers beschikbaar zijn. Aan de hand van deze cijfers en de plannen voor eventuele uitbreiding, kunt u een schatting maken van uw verwachte omzet van de komende jaren. 

Wanneer u een nieuwe onderneming start en er dus geen cijfers beschikbaar zijn, zult u andere informatie moeten gebruiken om een schatting te maken van de omzet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een onderzoek bij de lokale concurrentie, het aantal bewoners, enzovoorts. 

Over een langere periode zal er sprake zijn van inflatie en autonome groei. Deze groei is meegenomen in de begroting, waarbij er een standaard berekening plaats vindt. 


  • Inflatie is  een economisch proces waarbij geld minder waard wordt door het stijgen van de gemiddelde prijzen (het algemeen prijspeil).
  • Autonome groei is de zelfstandige groei van een onderneming (in tegenstelling tot groei door acquisitie)

Horeca exploitatiebegroting inkoopwaarde 

De inkoop is een belangrijk onderdeel van uw prognose en voor uw uiteindelijke winstmarge. Binnen de horeca geldt dat de inkoop op gemiddeld 30% moet liggen. Daarbij is een verschil tussen eten en drank, maar gemiddeld zou de inkoop van een horecaonderneming niet boven de 30% uit moeten komen. 

Het is dus van belang om goed in te kopen en uw prijzen goed in te zetten. Er zijn diverse Excel sjablonen te vinden op het internet waarbij uw voor uw gerechten precies kunt uitrekenen van de inkoop is, zodat u daarop uw verkoopprijs kunt afstemmen. Uiteraard moet uw inkoop en verkoop ook passen binnen uw concept. 

Bekijk hier een voorbeeld van een Excelsheet om de inkoop van uw gerechten te kunnen berekenen

Horeca exploitatiebegroting Personeelskosten

In dit onderdeel maakt u een schatting van de te verwachten personeelskosten. Als vuistregel binnen de horeca geldt dat de personeelskosten 28% mogen zijn. Bij personeelskosten van 28% heeft u een gezonde personeelsverhouding. 

Horeca exploitatiebegroting exploitatiekosten

Bij de exploitatiekosten worden de overige kosten vermeld die gemaakt zullen moeten worden om het horecabedrijf te exploiteren. Een onderdeel van de exploitatiekosten zijn de huurkosten. Binnen de horeca geldt dat de huurkosten gemiddeld 8% tot 10% van de omzet mogen zijn. 

Download horeca exploitatiebegroting

Download de voorbeeld horeca exploitatiebegroting in Excel. 

Lees meer over de kerncijfers van de horeca