Horeca investeringsbegroting

Een horeca investeringsbegroting stelt u op om te kunnen inzien wat de totale investering van de horecagelegenheid zal zijn en hoe u denkt deze te gaan investeren. Het kan zijn dat u eigen vermogen heeft, of dat u voor het grootste gedeelte gaat werken met vreemd vermogen. In het tweede geval zal de investeringsbegroting door de geldschieters gewenst zijn om in te zien.  


Voorbeeld horeca investeringsbegroting 

Horeca investeringsbegroting aanschaf

Wanneer u een horecaonderneming gaat starten zijn er een aantal vaste bedragen bekend. Het gaat dan om de overnameprijs (goodwill & inventaris), de eventuele verdere aanschaf van inventaris, de eventuele bouwkundige aanpassingen en de eventuele aanschaf van klein inventaris zoals serviesgoed. 


De goodwill is de naam van de onderneming en het klantenbestand. De goede naam van het bedrijf, de goede naam van het personeel, het concept en de locatie zijn allemaal onderdeel van de goodwill.

 

De goodwill kan op verschillende manieren berekend worden. De winst x aantal jaar x brutowinst percentage, of netto winst x aantal jaar. Globaal wordt ook wel gezegd dat de goodwill over et algemeen 1x de jaaromzet is, of 5x de winst.

 

Het kan ook zijn dat u helemaal niet van plan bent om hetzelfde concept voort te zetten. In dat geval is de naam/ het concept niet van belang voor u en is het aan te raden daar ook niet te veel goodwill voor te betalen. Daarbij is het ook zo dat voor de locatie ook al wordt betaald in de vorm van huur/ pacht/ aankoop vastgoed. Voor een goede locatie betaalt u dus al een hogere prijs, waardoor u daar niet te veel voor in de goodwill moet willen betalen. 

Horeca investeringsbegroting: investeringsbehoefte

Naast de aanschaf van de inventaris, goodwill enzovoorts, zal er meer geld nodig zijn om te starten met de exploitatie. U zult bijvoorbeeld moeten starten met een bepaalde voorraad. Dat zal in eerste instantie een grote investering zijn. Daarnaast zal er zelf al voor de start personeel ingezet moeten worden. Het personeel zal al uitbetaald moeten worden, terwijl er nog geen inkomsten zijn. 

Wanneer u een pand huurt zal er naar alle waarschijnlijkheid een waarborgsom worden afgesproken. Deze dient u ook al voor de start te betalen. 

Ook zal er een stukje btw moeten worden voorgefinancierd. De investeringen worden exclusief btw op de investeringsbegroting en de balans vermeld, maar er moet wel btw over betaald worden. Deze wordt aan het einde van het kwartaal weer verrekend, maar u heeft geld nodig voor de voorfinanciering. 

Tot slot kunnen er nog andere opstartkosten zijn zoals bijvoorbeeld marketingkosten. 

Horeca investeringsbegroting: financiering

Het laatste onderdeel van de investeringsbegroting is de wijze van financiering. U geeft op hoe u denkt de totale investeringsbehoefte te gaan financieren. Dit kan vanuit een stukje eigen vermogen zijn, een lening bij de bank, of een lening bij derden. Tegenwoordig wordt er ook steeds vaker gebruik gemaakt van crowdfunding binnen de horeca. Lees meer over deze mogelijkheid van financiering


Download het voorbeeld horeca investeringsplan in Excel.