Voorbeeld Factuur Horeca

Op deze pagina treft u een voorbeeld factuur horeca. U kunt het voorbeeld downloaden via een ZIP bestand en daarna in Excel formaat opslaan op uw computer. Pas het document vervolgens aan in uw eigen stijl, met logo etc. 

Voorbeeld factuur horeca

Download de voorbeeld factuur horeca in Excel.

Normaal gesproken wordt er bij horeca gelegenheden direct afgerekend. Het kan voorkomen dat er in speciale gevallen een factuur gestuurd wordt, waarbij de rekening later betaald wordt. Denk hierbij aan horeca gelegenheden waar voor partijen, groepen, bedrijven enzovoorts een evenement wordt georganiseerd. Hert bedrijf of de instantie zal dan het bedrag betalen, wat gebeurd op basis van een factuur. Op de factuur staat de BTW vermeld , zodat het bedrijf, indien van toepassing, de BTW terug kan vragen bij de belastingdienst.  

 

De standaard gegevens die verplicht zijn op een factuur, gelden ook voor een horeca factuur. De standaard gegevens zijn de factuur datum, het factuur nummer, de NAW gegevens van de leverancier (Bedrijfsnaam, straat en huisnummer, postcode en plaats), de NAW gegevens van de afnemer (Bedrijfsnaam, straat en huisnummer, postcode en plaats), het inschrijfnummer van de kamer van koophandel van de leverancier, het BTW nummer van de leverancier, de datum waarop de diensten en drankjes en etenswaarden zijn geleverd, een duidelijke omschrijving van de geleverde zaken, met de aantallen en prijzen, de BTW percentages en BTW bedragen, het bedrag exclusief btw.

 

Over het algemeen gelden bij facturen van horeca gelegenheden dat er een korte betalingstermijn wordt gehanteerd. Dit omdat het sturen van een factuur doorgaans niet gebeurd en de diensten al zijn afgenomen. Het kan ook zijn dat er een vooruitbetaling wordt gevraagd door de leverancier. Er wordt immers een ruimte gereserveerd en het kan zijn dat er speciale producten voor de gelegenheid worden ingekocht door de leverancier.

Maak voordat het evenement plaats vindt goede afspraken over de betaling. Het kan zijn dat er een all-in prijs wordt afgesproken, maar het is uiteraard ook mogelijk dat alles op basis van nacalculatie wordt gefactureerd.

Voorbeeld factuur horeca factuur vereisten

Factuur vereisten: Wettelijk verplicht om op de factuur te vermelden

ü  De naam van de verzender/ leverancier

ü  De adres gegevens van de verzender/ leverancier

ü  Het BTW nummer van de verzender/ leverancier

ü  Het inschrijf nummer van de Kamer van Koophandel van de verzender/ leverancier

ü  De factuurdatum, de datum waarop de factuur is gemaakt

ü  Het factuurnummer, een uniek en opvolgend nummer

ü  De naam van de ontvanger/ afnemer

ü  Het adres van de ontvanger/ afnemer

ü  Een omschrijving van de geleverde goederen en/ of diensten

ü  Het aantal van de geleverde goederen en/ of diensten

ü  De datum waarop de goederen en/ of diensten zijn geleverd, of het tijdvlak waarin de goederen en/ of diensten zijn geleverd

ü  Het bedrag dat in rekening wordt gebracht exclusief BTW

ü  Het BTW tarief wat in rekening wordt gebracht

ü  Het BTW bedrag dat in rekening wordt gebracht

ü  Factuur vereisten: Overige vermeldingen op de factuur

Bekijk ook de andere factuur voorbeelden op deze site. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.