Voorbeeld Factuur Aangenomen Werk

Op deze pagina treft u een voorbeeld factuur aangenomen werk. Bij aangenomen werk neemt de aannemer het project voor een bepaalde prijs op zich (om het gehele werk of deelwerkzaamheden te realiseren). De prijs is dus vooraf bepaald bij aangenomen werk. Wanneer er werkzaamheden buiten de gemaakte afspraken vallen, zal er meerwerk worden berekend. Hierover dienen van te voren goede afspraken te worden gemaakt. 

Voorbeeld factuur aangenomen werk

Meerwerk zijn de werkzaamheden die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen. Het kan zijn dat er tijdens het project veranderingen worden doorgevoerd, waardoor er meerwerk ontstaat. Wanneer dit meerwerk ontstaat is het belangrijk om hier schriftelijk afspraken over te maken. Er kan een extra opdracht worden gegevens voor het meerwerk, of de aannemer kan de werkbonnen van het meerwerk laten ondertekenen door de tekenbevoegde op het project. Wanneer er discussie komt over het meerwerk moet de aannemer bewijzen dat de opdracht ervoor is gegeven.

Naast de hoogte van het meerwerk kunnen er ook afspraken gemaakt worden over de data wanneer het meerwerk afgerond dient te zijn en bijvoorbeeld het onderhoud ervan. De aannemer kan het meerwerk ook weigeren indien het bijvoorbeeld niet meer mogelijk is, het niet kan in verband met de overige werkzaamheden, het in strijd is met het bouwbesluit, enzovoorts.

Niet iedere wijziging in het project is automatisch meerwerk. Indien het een kleine wijziging is, met weinig consequenties kan het zijn dat de wijziging niet onder meerwerk zal vallen. Indien er geen aparte afspraken worden gemaakt over de betaling van het meerwerk, zal het meerwerk worden betaald als het werk gereed is.

Download voorbeeld factuur aangenomen werk

Factuur vereisten, voorbeeld factuur aangenomen werk

Factuur vereisten: Wettelijk verplicht om op de factuur te vermelden

ü  De naam van de verzender/ leverancier

ü  De adres gegevens van de verzender/ leverancier

ü  Het BTW nummer van de verzender/ leverancier

ü  Het inschrijf nummer van de Kamer van Koophandel van de verzender/ leverancier

ü  De factuurdatum, de datum waarop de factuur is gemaakt

ü  Het factuurnummer, een uniek en opvolgend nummer

ü  De naam van de ontvanger/ afnemer

ü  Het adres van de ontvanger/ afnemer

ü  Een omschrijving van de geleverde goederen en/ of diensten

ü  Het aantal van de geleverde goederen en/ of diensten

ü  De datum waarop de goederen en/ of diensten zijn geleverd, of het tijdvlak waarin de goederen en/ of diensten zijn geleverd

ü  Het bedrag dat in rekening wordt gebracht exclusief BTW

ü  Het BTW tarief wat in rekening wordt gebracht

ü  Het BTW bedrag dat in rekening wordt gebracht

ü  Factuur vereisten: Overige vermeldingen op de factuur

 

Naast de wettelijk verplichte onderdelen van uw factuur, zult u waarschijnlijk nog meer gegevens op uw facturen vermelden. Denk hierbij aan de volgende gegeven:

ü  Bedrijfslogo, het logo van uw bedrijf of organisatie

ü  De bedrag en totaalbedragen afzonderlijk vermeld

ü  De verschillende betaal methodes, denk hierbij aan de gegevens van uw bank, of de online betaalmethodes, of de optie tot contante betaling

ü  De betaal termijn, u kunt verschillende betaal termijnen afspreken, afhankelijk van wat u met de afnemer afspreekt

ü  Eventuele kortingen en korting percentages

ü  Het aflever adres en eventuele gegevens van de ontvanger

ü  Het debiteuren nummer, het nummer dat in uw boekhouding en/ of administratie is toegekend aan de factuur

U kunt het factuurvoorbeeld aanpassen naar uw eigen huisstijl. Bijvoorbeeld uw logo erin verwerken. U kunt het logo ook in de koptekst van het document zetten, wanneer u bijvoorbeeld geen gebruik maakt van voorbedrukt brief papier. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.