Voorbeeld Factuur Bouw

Op deze pagina treft u een voorbeeld factuur bouw. Er is een verschil tussen een factuur in de bouw die naar een ander bedrijf wordt gestuurd, of naar een privé klant. In het geval van facturatie aan een privé klant  hoeft u op de factuur uw BTW nummer niet te vermelden. Bij zakelijke klanten bent u wel verplicht om uw BTW nummer op de factuur te vermelden.

Voorbeeld factuur bouw

Bekijk hieronder een voorbeeld. U kunt deze factuur downloaden in Excel en vervolgens aanpassen in uw eigen huisstijl. U kunt bijvoorbeeld een logo in de kop tekst voeren.


Download de voorbeeld factuur bouw in Excel. 

Ketenaansprakelijkheid

Bij bedrijven, ZZP-ers enzovoorts dient rekening gehouden te worden met de wet ketenaansprakelijkheid. Dit houdt in dat de aannemer aansprakelijk is voor de loonbelasting van de medewerkers die in haar opdracht werkzaamheden uitvoeren. Deze verantwoordelijkheid verdwijnt niet met het uitbesteden van het werk. Wanneer een van de onderaannemers zelf niet in staat is de belastingen te voldoen, gaat de belastingdienst omhoog in de keten om te zorgen dat de belastingen wel worden voldaan.

Om te zorgen dat er geen onverwachte loonbelastingen in de wet keten aansprakelijkheid betaald hoeven te worden, maakt men gebruik van de zogenoemde G-rekening. Op de G-rekening worden alle belasting bedragen gestort en de onderaannemer kan met deze rekening enkel belastingen betalen. Er kan ook gevraagd worden om een WKA verklaring. Deze verklaring kan periodiek door de belastingdienst worden uitgegeven. In de WKA verklaring staat de stand van zaken met betrekking tot uw belastingen: in hoeverre u bij bent met de betalingen van uw belastingen.  

Bij facturen in de bouw wordt regelmatig gewerkt met urenbriefjes ter verantwoording van de werkzaamheden. Een kopie van deze urenbriefjes wordt in de bijlage van de factuur verzonden. De urenbriefjes worden opgesteld en ondertekend door de tekenbevoegde op de bouwplaats. Zorg ervoor dat u de urenbriefjes altijd laat ondertekenen. Ook de urenbriefjes van het meerwerk laten ondertekenen! Zo kunt u voorkomen dat er discussie komt over de betaling van de facturen.

Voorbeeld factuur bouw, factuur vereisten

Factuur vereisten: Wettelijk verplicht om op de factuur te vermelden

ü  De naam van de verzender/ leverancier

ü  De adres gegevens van de verzender/ leverancier

ü  Het BTW nummer van de verzender/ leverancier

ü  Het inschrijf nummer van de Kamer van Koophandel van de verzender/ leverancier

ü  De factuurdatum, de datum waarop de factuur is gemaakt

ü  Het factuurnummer, een uniek en opvolgend nummer

ü  De naam van de ontvanger/ afnemer

ü  Het adres van de ontvanger/ afnemer

ü  Een omschrijving van de geleverde goederen en/ of diensten

ü  Het aantal van de geleverde goederen en/ of diensten

ü  De datum waarop de goederen en/ of diensten zijn geleverd, of het tijdvlak waarin de goederen en/ of diensten zijn geleverd

ü  Het bedrag dat in rekening wordt gebracht exclusief BTW

ü  Het BTW tarief wat in rekening wordt gebracht

ü  Het BTW bedrag dat in rekening wordt gebracht

ü  Factuur vereisten: Overige vermeldingen op de factuur

Bekijk ook de andere factuur voorbeelden op deze site. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.