Creditnota

Een creditnota lijkt op een factuur, maar is een negatief bedrag. Er wordt bij een creditfactuur een bedrag gecorrigeerd. De credifactuur wordt verrekend met de gewone factuur (debet factuur). Door de correctie factuur zorgt u ervoor dat uw boekhouding en de BTW grondslag weer juist is. Wanneer u de factuur ongewijzigd laat, maar de ontvanger betaald om welke reden dan ook een lager bedrag, loopt de BTW niet correct. U dient dan BTW te betalen voor een hoger bedrag dan wat u ontvangt en betaald dus te veel BTW. 

Opmaak creditnota

Door middel van de correctie factuur kan deze BTW weer worden gecorrigeerd. Daarnaast zorgt u er door het versturen van het document voor dat de boekhouding klopt. 

Op de correctie factuur moeten dezelfde gegevens staan als op een gewone factuur. U vermeld dus de NAW gegevens van u en van de ontvanger. Daarnaast vermeld u uw verplichte bedrijfsgegevens zoals het inschrijf nummer bij de Kamer van Koophandel en uw BTW nummer. U vermeld het aantal en de omschrijving van de producten en/ of diensten die worden gecorrigeerd en vermeld de bedragen en de BTW percentages en bedragen. Het document krijgt een uniek nummer en u vermeld de datum van verzenden. Op de correctie factuur kunt u ook vermelden op welke wijze het bedrag verrekend kan worden. Bijvoorbeeld het factuur nummer van de factuur waar deze correctie op plaats vindt. Zo is duidelijk voor uw debiteur waar de correctie bij hoort.  

Credit nota 1

Credit nota 2

Credit nota 3

Download creditfactuur

Download de creditfactuur in Excel als opzetje. 

Bekijk ook de andere factuur voorbeelden. U kunt uw facturen maken in bijvoorbeeld Word of Excel. Er zijn ook boekhoudprogramma's zoals bijvoorbeeld Account View, waarin automatisch facturen worden gemaakt. Er kunnen in dat soort programma's koppelingen worden gemaakt tussen bijvoorbeeld een uren registratie systeem en de boekhouding of tussen een voorraad systeem en de boekhouding. Zo kunnen automatisch de facturen worden gegenereerd en zelfs automatisch boekingen worden gedaan na het goedkeuren en printen van de facturen. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Naast bovenstaand voorbeeld van een creditnota hebben we veel andere voorbeeld documenten op de website geplaatst. Voorbeeld brieven, voorbeeld contracten, voorbeeld algemene volmacht en nog veel meer. U kunt de verschillende documenten downloaden in Word of Excel en gebruiken als opzetje. Laat belangrijke documenten altijd even door een expert nakijken zodat u zeker weet dat ze voldoen aan de laatste wetgeving.