Opzegbrief Werk

Op deze pagina treft u een voorbeeld opzegbrief werk. U kunt de brief bekijken en downloaden in Word. In de brief vult u uw eigen gegevens en de gegevens van uw toekomstige ex werkgever in. Daarnaast vermeldt u de informatie zoals de reden van de opzegging, per wanneer u wilt opzeggen enzovoorts. alle-brieven-button
alle-ontslagbrieven-button

Voorbeeld opzegbrief werk

Uw eigen naam

Uw adres, straat en huisnummer

Uw adres, postcode en plaats

 

Bedrijfsnaam

T.a.v. de heer/ mevrouw (achternaam contactpersoon)

Adres ontvanger, straat en huisnummer

Adres ontvanger, postcode en plaats

 

 

 

Plaats en datum

 

Betreft: Beëindigen arbeidsovereenkomst

 

 

Geachte heer/ mevrouw (achternaam contactpersoon)

 

Middels deze brief wil ik u  mededelen dat ik mijn arbeidsovereenkomst met __(naam van uw werkgever), te (plaats van uw werkgever) per direct wil beëindigen.

 

Ik heb de afgelopen maanden met veel plezier mijn werkzaamheden als __(naam van uw functie) bij __(naam van uw werkgever) uitgevoerd. De reden dat ik de arbeidsovereenkomst wil beëindigen is dat ik baan aangeboden heb gekregen die beter past bij mijn kwaliteiten en vaardigheden. Daarnaast kan ik mij op een diverse punten aanzienlijk verbeteren ten opzichte mijn huidige functie bij __(naam van uw werkgever). 

 

In artikel __(naam van het artikel) staat dat er een opzegtermijn geldt van __(termijn van de opzegtermijn). Toch wil ik u verzoeken om mij enige coulance te geven door de arbeidsovereenkomst per __(datum verzoek beëindiging) te beëindigen. Daarmee  kan ik per de eerste van de maand __(maand) starten bij mijn nieuwe werkgever. Uiteraard zal ik zorgdragen voor een goede afhandeling en overdracht van mijn lopende werkzaamheden. 

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

Uw voornaam en achternaam

Download opzegbrief werk

Download voorbeeld opzegbrief werk in Word. 

Tips bij een opzegbrief werk

Zorg ervoor dat uw brief positief is, het kan zijn dat u van uw huidige werkgever in de toekomst nog een referentie wil ontvangen. 

Geef aan wat de reden is van uw ontslag. Wanneer u met onvrede weg gaat, kunt u enkel vermelden dat u een nieuwe baan aangeboden heeft gekregen. 

Bekijk in uw arbeidsovereenkomst wat de voorwaarden zijn van de opzegging. Een opzegtermijn is meestal 1 a 2 maanden en soms wordt er in vermeld dat u voor het einde van de maand uw arbeidsovereenkomst moet opzeggen.  

Wanneer uw opzegtermijn erg lang is, kunt u controleren of de opzegtermijn conform onze wetgeving is. De opzegtermijn conform onze wetgeving gaat boven de opzegtermijn in uw arbeidsovereenkomst. Bij twijfel kunt u zich informeren bij een rechtswinkel. 

Wanneer de opzegtermijn wel volgens de wet is en u heeft al een baan aangenomen, kunt u uiteraard altijd in gesprek gaan met uw toekomstige ex werkgever. Wellicht dat deze mee wil denken en u ruimte wil geven voor uw verdere ontwikkeling. 

Stuur de brief ook aangetekend, zodat er geen onduidelijkheid over de ontvangst kan ontstaan. Wanneer u een goede relatie heeft met de werkgever, kunt u het uiteraard wat informeler doen. 


Bekijk ook de voorbeeldbrief voor het opzeggen van een abonnement. 

Ben je je CV aan het bijwerken en wil je een modern CV maken? Bekijk onze verschillende gratis CV sjablonen in Word. Kijk voor nog mee gratis voorbeelden van een CV op topvoorbeelden.com. Voor een goede sollicitatiebrief verwijzen wij je graag door naar ons ruime aanbod van voorbeeld sollicitatiebrieven

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's