Ontslagbrief

Een ontslagbrief heeft een bepaalde opmaak en bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Het kan zijn dat u vanuit een conflictsituatie met uw werkgever ontslag neemt, of dat u juist op een plezierige manier uit elkaar wenst te gaan. Afhankelijk van uw situatie zal de toon van de brief verschillen. 


Rechtsgeldige ontslagbrief, basis elementen

De brief kan in een conflictsituatie van belang zijn voor een mogelijk juridisch traject. Zorg voor een rechtsgeldige brief door u aan de onderstaande regels te houden: 

 • Uw eigen volledige NAW gegevens (Naam Adres Woonplaats).
 • De volledige NAW gegevens van uw werkgever. Dit betreft de werkgever waar u het formele dienstverband mee heeft afgesloten. Bij twijfel kunt u deze gegevens terugvinden in uw arbeidsovereenkomst.
 • Plaats en Datum, dit is de plaats waar u de brief vandaan stuurt en de datum waarop u de brief stuurt.
 • Een duidelijke vermelding dat u de arbeidsovereenkomst opzegt: Bij deze zeg ik mijn arbeidsovereenkomst op.
 • De datum per wanneer u de arbeidsovereenkomst opzegt, eventueel voorafgaand aan de zin: Met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van (deze periode staat in uw contract of cao).
 • De ondertekening, u zet onderaan de brief uw naam en handtekening.

Belangrijk!

Maak altijd een kopie van de ondertekende versie van uw ontslagbrief en bewaar deze goed in uw administratie.

Stuur de ontslagbrief met aangetekende post en zorg dat u een verzendbewijs bij uw kopie ontslagbrief bewaart.

Overige inhoud van een goede brief

Naast de vaste onderdelen voor een rechtsgeldige brief kunt u de brief verder inhoud geven. De verdere inhoud is afhankelijk van de reden van uw ontslag.

Wilt u dat uw werkgever in de toekomst nog aan u zal denken? Bent u voornemens om in de toekkomst nog samen te werken met uw huidige werkgever? Of zal u door uw toekomstige carrière nog vaker in contact komen met uw werkgever? Dan is het verstandig een vriendelijke ontslagbrief te schrijven, waarbij u afsluit met de opening naar contact in de toekomst.

Verwacht u dat er een juridisch conflict volgt? Zijn positieve referenties van belang?

Elke situatie is gekoppeld aan een andere inhoud. Zorg er daarom voor dat u vooraf goed bedenkt wat u met uw brief wil bereiken, buiten het indienen van uw ontslag.

Waar kunt u nog meer aan denken bij een ontslagbrief?

 • Het vragen van een referentie
 • Het afhandelen van uw rechten (zoals vakantiedagen, vakantiegeld, atv dagen)
 • De vraag of u verplicht bent tot het einde van het dienstverband te blijven werken
 • Het inleveren van bedrijfsmiddelen (zoals een leaseauto of gereedschap)
 • Het recht op tijd om elders te kunnen solliciteren
 • Een opening naar een toekomstige samenwerking

Voorbeeld brieven

Bekijk hieronder 2 voorbeeldbrieven. De eerste brief is een basisbrief met de minimaal vereiste gegevens voor rechtsgeldigheid. De tweede brief is een uitgebreidere versie, waarbij u onderdelen kunt verwijderen of toevoegen.  

Voorbeeld brief basis rechtsgeldig

Voorbeeld brief uitgebreid

Voorbeeld brief basis

               

Uw naam

Uw Adres

Uw Postcode en plaats

 

 

(Bedrijfs)Naam

T.a.v. Afdeling personeelszaken, directie, of een gerichte naam

Adres werkgever

Postcode en plaats werkgever

 

PER AANGETEKENDE POST

 

Plaats, datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij dien ik mijn ontslag in per (datum)

 

Hoogachtend,

 

Handtekening

Uw naam

Voorbeeld brief uitgebreid

               

Uw naam

Uw Adres

Uw Postcode en plaats

 

 

(Bedrijfs)Naam

T.a.v. Afdeling personeelszaken, directie, of een gerichte naam

Adres werkgever

Postcode en plaats werkgever

 

PER AANGETEKENDE POST

 

Plaats, datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij dien ik mijn ontslag in per (datum), met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. De reden van mijn ontslag is dat bij uw bedrijf geen verdere ontwikkelingsmogelijkheden meer voor mij zijn en ik per (datum) een uitdagende baan aangeboden heb gekregen bij (bedrijf).

 

Mijn leaseauto en overige in bruikleen gekregen bedrijfsmiddelen zal ik op mijn laatste werkdag, zijnde (datum) bij u inleveren.

 

Voor eventuele toekomstige carrière stappen ontvang ik graag een getuigschrift van u. Graag ontvang ik deze samen met de bevestiging van mijn ontslag. Kunt u mij daarbij een overzicht geven van mij openstaande (vakantie)rechten?

 

Bedankt voor de prettige samenwerking en ik zie er naar uit in de toekomst iets voor elkaar te kunnen betekenen.

 

Hoogachtend,

 

Handtekening

Uw naam

Voorbeeld ontslagbrief werkgever

Bekijk op de pagina voorbeeld ontslagbrief werkgevers informatie en diverse voorbeelden voor wanneer het initiatief van ontslag bij de werkgever ligt. 


Als je weer gaat solliciteren naar een nieuwe baan, kan je gebruik maken van onze vele gratis CV voorbeelden, of bekijk de voorbeeld CV's bij topvoorbeelden.com.