Ontslagbrief

Een ontslagbrief heeft een bepaalde opmaak en bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Het kan zijn dat u vanuit een conflictsituatie met uw werkgever ontslag neemt, of dat u juist op een plezierige manier uit elkaar wenst te gaan. Afhankelijk van uw situatie zal de toon van de brief verschillen. 


Ontslagbrief voorbeeld  Word 1

Ontslagbrief-voorbeeld-werknemer-1

Ontslagbrief voorbeeld  Word 2

Ontslagbrief-voorbeeld-werknemer-2

Ontslagbrief voorbeeld  Word 3

Ontslagbrief-voorbeeld-werknemer-3

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Voorbeeld ontslagbrief en informatie over ontslag

Rechtsgeldige ontslagbrief, basis elementen

De brief kan in een conflictsituatie van belang zijn voor een mogelijk juridisch traject. Zorg voor een rechtsgeldige brief door u aan de onderstaande regels te houden: 

 • Uw eigen volledige NAW gegevens (Naam Adres Woonplaats).
 • De volledige NAW gegevens van uw werkgever. Dit betreft de werkgever waar u het formele dienstverband mee heeft afgesloten. Bij twijfel kunt u deze gegevens terugvinden in uw arbeidsovereenkomst.
 • Plaats en Datum, dit is de plaats waar u de brief vandaan stuurt en de datum waarop u de brief stuurt.
 • Een duidelijke vermelding dat u de arbeidsovereenkomst opzegt: Bij deze zeg ik mijn arbeidsovereenkomst op.
 • De datum per wanneer u de arbeidsovereenkomst opzegt, eventueel voorafgaand aan de zin: Met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van (deze periode staat in uw contract of cao).
 • De ondertekening, u zet onderaan de brief uw naam en handtekening.

Belangrijk!

Maak altijd een kopie van de ondertekende versie van uw ontslagbrief en bewaar deze goed in uw administratie.

Stuur de ontslagbrief met aangetekende post en zorg dat u een verzendbewijs bij uw kopie ontslagbrief bewaart.


Inhoud van een goede brief

Naast de vaste onderdelen voor een rechtsgeldige brief kunt u de brief verder inhoud geven. De verdere inhoud is afhankelijk van de reden van uw ontslag.

Wilt u dat uw werkgever in de toekomst nog aan u zal denken? Bent u voornemens om in de toekkomst nog samen te werken met uw huidige werkgever? Of zal u door uw toekomstige carrière nog vaker in contact komen met uw werkgever? Dan is het verstandig een vriendelijke ontslagbrief te schrijven, waarbij u afsluit met de opening naar contact in de toekomst.

Verwacht u dat er een juridisch conflict volgt? Zijn positieve referenties van belang?

Elke situatie is gekoppeld aan een andere inhoud. Zorg er daarom voor dat u vooraf goed bedenkt wat u met uw brief wil bereiken, buiten het indienen van uw ontslag.

Waar kunt u nog meer aan denken bij een ontslagbrief?

 • Het vragen van een referentie
 • Het afhandelen van uw rechten (zoals vakantiedagen, vakantiegeld, atv dagen)
 • De vraag of u verplicht bent tot het einde van het dienstverband te blijven werken
 • Het inleveren van bedrijfsmiddelen (zoals een leaseauto of gereedschap)
 • Het recht op tijd om elders te kunnen solliciteren
 • Een opening naar een toekomstige samenwerking


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Ontslagbrief per mail

Je kunt je ontslagbrief per mail sturen, dat werkt als volgt:

 1. Schrijf je ontslagbrief;
 2. Print de ontslagbrief digitaal naar PDF formaat (of sla op als PDF document);
 3. Onderteken de ontslagbrief digitaal;
 4. Adresseer je mail aan de juiste contactpersoon of afdeling;
 5. Voeg eventueel een CC toe aan je leidinggevende (in geval je de ontslagbrief naar personeelszaken stuurt);
 6. Schrijf een korte mail waarin je refereert naar de bijlage;
 7. Voeg de ontslagbrief in PDF formaat toe als bijlage in je mail;
 8. Verstuur je ontslagbrief per mail. 


Tips voor het schrijven van een ontslagbrief

 1. Zorg voor de juiste adressering: Stuur de ontslagbrief naar je werkgever, ter attentie van je leidinggevende en/ of afdeling personeelszaken;
 2. Houd rekening met de geldende opzegtermijn: Je opzegtermijn kan je terugvinden in je arbeidsovereenkomst en je cao;
 3. Zorg altijd voor een formele toon: Blijf zakelijk en houd emoties achterwege;
 4. Geef aan waarom je ontslag neemt: Voor de werkgever is het reevant om de reden van je ontslag te weten, geef deze op een zakelijke manier weer in je brief;
 5. Geef een blijk van waardering: Bedank de werkgever voor de samenwerking;
 6. Vraa om een schriftelijke bevestiging van je ontslag: Met de bevestiging heb je altijd bewijs dat je ontslagbrief in goede orde is ontvangen en wat je laatste werkdag is;
 7. Schakel een professional in als je niet zeker bent van je plan van aanpak.
 8. Vraag om een getuigschrift: Een getuigschrift kan je goed gebruiken bij verdere carriere stappen.


Opzegtermijn ontslag

Als je ontslag neemt, geldt er in de meewste gevallen een opzegtermijn. Dat is de tijd tussen het indienen van je ontslag en je laatste werkdag. De opzegtremijn verschilt per branche, bedrijf, type contract en functie en is meestal vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of de cao.

Over het algemeen geldt voor werknemers een opzegtermijn van 1 tot 2 maanden. Het kan zijn dat je werkgever een langere opzegtermijn in de arbeidsovereenkomst heeft gemeld da wettelijk toegestaan is. In dat geval zal de wet altijd prefeleren en kan je die opzegtermijn aanhouden. Als je niet zeker bent van de opzegtermijn kan je een arbeidsrechtadvocaat raadplegen om je verder te informeren.


Ontslag met wederzijds goedkeuren

Mocht het zo zijn dat je ontslag neemt met wederzijds goedkeuren en je nog geen nieuwe baan hebt gevonden, raden we aan te kijken naar de mogelijkheden om een beeindigingsovereenkomst met je werkgever overeen te komen.

Een beeindigingsovereenkomst is een contract tussen werkgever en de werknemer om een einde te maken aan de arbeidsrelatie. In de beeindigingsovereenkomst staat meestal de volgende informatie:

 • de reden voor het ontslag
 • de opzegtermijn
 • eventuele vergoedingen en uitkeringen
 • een referentie
 • overige relevante afspraken

Met behulp van een beeindigingsovereenkomst kan worden gezorgd dat de arbeidsrelatie op een snelle en efficiënte manier kan worden beeindigd. Het grote voordeel van een beeindigingsovereenkomst is dat je in de meeste gevallen je recht op uitkering zal behouden. Als je zelf ontslag neemt, verspil je deze rechten.

Bekijk hier een voorbeeld beeindigingsovereenkomst


Opmaak ontslagbrief

Een ontslagbrief heeft de standaard opmaak van een zakelijke brief. De brief opmaak van een Nederlandse brief is volgens een bepaalde standaard. De NAW gegevens van de verzender en ontvanger staan boven aan, gevolgd door de betreft regel en de plaats en datum regels. Daarna begint de brief met een aanhef, de openingsalinea, gevolgd door de inhoud, de slot alinea en de afsluiting en ondertekening. Eventueel (indien van toepassing) wordt er onder aan de pagina gerefereerd naar een bijlage.


Inhoud ontslagbrief

In de eerste alinea geef je aan dat je ontslag neemt en per welke datum je ontslag neemt.

In de vervolg alinea(s) ga je verder in op je ontslag, je geeft de reden van je ontslag en kan op formele wijze wat meer uitleg geven en eventuele vratgen stellen.

In de slotalinea vraag je om een bevestiging van je ontslag en kan je eventueel een vriendelijke noot geven aan de brief.

Blijf altijd zakelijk en zorg dat je emoties achterwege laat. Als je op een vervelende manier ontslag neemt, kis er dan voor om de brief heel kort en bondig te houden. Schrijf alleen op dat je ontslag neemt, per welke datum je ontslag neemt en dat je een bevestiging van je ontslag wenst te ontvangen.


Voorbeeld brieven

Als je ontslag neemt, geldt er in de meewste gevallen een opzegtermijn. Dat is de tijd tussen het indienen van je ontslag en je laatste werkdag. De opzegtremijn verschilt per branche, bedrijf, type contract en functie en is meestal vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of de cao.

Over het algemeen geldt voor werknemers een opzegtermijn van 1 tot 2 maanden. Het kan zijn dat je werkgever een langere opzegtermijn in de arbeidsovereenkomst heeft gemeld da wettelijk toegestaan is. In dat geval zal de wet altijd prefeleren en kan je die opzegtermijn aanhouden. Als je niet zeker bent van de opzegtermijn kan je een arbeidsrechtadvocaat raadplegen om je verder te informeren.


Bekijk hieronder 2 voorbeeldbrieven. De eerste brief is een basisbrief met de minimaal vereiste gegevens voor rechtsgeldigheid. De tweede brief is een uitgebreidere versie, waarbij u onderdelen kunt verwijderen of toevoegen.  

Voorbeeld brief basis rechtsgeldig

ontslagbrief-basic

Voorbeeld brief uitgebreid

ontslagbrief uitgebreid

Vergelijkbare Pagina's

Voorbeeld brief basis

               

Uw naam

Uw Adres

Uw Postcode en plaats

 

 

(Bedrijfs)Naam

T.a.v. Afdeling personeelszaken, directie, of een gerichte naam

Adres werkgever

Postcode en plaats werkgever

 

PER AANGETEKENDE POST

 

Plaats, datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij dien ik mijn ontslag in per (datum)

 

Hoogachtend,

 

Handtekening

Uw naam