Contract Opzeggen

Contract opzeggen: informatie over het opzeggen van een contract. Je kan een contract bijna altijd schriftelijk opzeggen. Dat kan per mail of per brief. Hieronder hebben we een aantal voorbeeld brieven geplaatst om je contract op te zeggen. 


Je kunt een contract opzeggen van bijvoorbeeld een sportvereniging, een arbeidsovereenkomst bij je werkgever, of een huurcontract. Houd bij het opzeggen van een contract altijd rekening met de wetten en regels rondom de opzegging en de opzegtermijn. Deze gegevens kun je meestal teruglezen in het originele contract. Contract opzeggen - Arbeidsovereenkomst door Werkgever

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst moet schriftelijk gebeuren.  Wanneer een contract voor een bepaalde periode eindigt, kan de werkgever er voor kiezen het contract op te zeggen of om de werknemer een nieuw contract te geven. Let op dat je bij het opzegen van de arbeidsovereenkomst rekening houdt met de opzegtremijn en de geldende wetgeving. 


Als de opzegging in wederzijds goedvinden plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat de werknemer 2 jaar ziek is geweest, kan je een vaststellingsovereenkomst maken. Lees meer over de vaststellingsovereenkomst bij ziekte


Let bij een contract voor bepaalde tijd goed op de termijnen. Maak een reminder in je agenda, zodat je op tijd een actie onderneemt. Als een werknemer verder werkt nadat de bepaalde tijd is verlopen, geldt dat er juridisch gezien een nieuwe overeenkomst voor eenzelfde periode is afgesproken. Het contract wordt dan stilzwijgend verlengd, onder dezelfde voorwaarde als in het reeds bestaande contract.


Voorbeeld Brieven Contract Opzeggen - Arbeidsovereenkomst verzoek Werkgever

Wegens Reorganisatie

aanzegbrief-werkgever-reorganisatie

Wegens tijdens Proeftijd

ontslagbrief-werkgever-proeftijd

Wegens Bepaalde Tijd

aanzegbrief-werkgever-niet-verlengen

Wegens Op Staande Voet

ontslagbrief-werkgever-opstaandevoet

Contract opzeggen - Arbeidsovereenkomst door Werknemer

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst moet schriftelijk gebeuren.  Dat kan ook gewoon via de mail in de meeste gevallen. Als je de brief per mail stuurt, kan je het beste een digitale pdf print maken en daar je digitale handtekening aan toevoegen. Vervolgens stuur je dit document met een begeleidende brief naar je leidinggevende en/ of personeelszaken. 


Het kan ook zijn dat je met wederzijds goedkeuren uit elkaar gaat. In dat geval stellen jullie een vaststellingsovereenkomst op, waarin de afspraken zijn vastgelegd. Op deze manier heb je in de meeste gevallen nog je recht op uitkering, waardoor je die zekerheid niet verliest. 


Voorbeeld Brieven Contract Opzeggen - Arbeidsovereenkomst verzoek Werknemer

Ontslagbrief Voorbeeld 1

Ontslagbrief-voorbeeld-werknemer-1

Ontslagbrief Voorbeeld 2

Ontslagbrief-voorbeeld-werknemer-2

Ontslagbrief Voorbeeld 3

Ontslagbrief-voorbeeld-werknemer-3


Contract opzeggen

Voor werknemers met een contract van 6 maanden of langer geldt dat het contract uiterlijk 1 maand van te voren moet worden opgezegd of verlengd. In deze schriftelijke kennisgeving moet worden aangegeven of er verlengd wordt en onder welke voorwaarden dit wordt gedaan.


Aanzeggen

Let op: Ben je niet op tijd met het aanzeggen van je medewerker met een tijdelijk contract van 6 maanden of langer, ben je een de werknemer loon/ boete verschuldigd voor de periode dat je te laat bent! Dit houdt dus in bij 1 maand te laat, dat je 1 maand loon/ boete verschuldigd bent, bij 2 weken te laat ben je 2 weken loon/ boete verschuldigd. De werknemer moet hier wel uiterlijk binnen 2 maanden aanspraak op maken, Doet hij/ zij dat niet dan vervalt het recht op deze boete.


Periode tijdelijke contracten

Per juli 2015 gaat ook de periode waarin u werknemer bepaalde tijd contracten aanbiedt veranderen. Voor die tijd was het mogelijk kom 3 tijdelijke contracten aan te bieden voor een periode van 3 jaar. Bij een vierde contract, of de overschrijding van 3 jaar was er sprake van een contract voor onbepaalde tijd.

Per juli 2015 geldt dat er nog steeds 3 contracten kunnen worden aangeboden voor bepaalde tijd, maar de periode is verkort naar 2 jaar. Wanneer de tijdelijke contracten dus in aantal 3 contracten en in tijd 2 jaar overschrijden is er sprake van een vast contract voor onbepaalde tijd

Let op dat de wetgeving hierover kan veranderen. Voor de meest recente informatie over het verlengen van contracten kun je kijken op de Rijksoverheid


Voorbeeld brief contract opzeggen arbeidsovereenkomst

 

Geachte heer/ mevrouw,

 

Naar aanleiding van het naderende einde van uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd het volgende. Uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt op ___(datum).

 

Helaas moeten wij u mededelen dat wij u momenteel geen nieuwe arbeidsovereenkomst zullen aanbieden. De reden hiervoor is dat de piekwerkzaamheden voorbij zijn en wij daardoor voldoende capaciteit hebben om uw werkzaamheden uit te voeren.

 

Op __(datum) zult u van ons de eindafrekening ontvangen, waarin uw vakantiegeld en vakantiedagen in verwerkt zijn.

 

Wij willen u bedanken voor de prettige samenwerking en wensen u veel succes in uw verdere carrière. Uiteraard zijn wij bereid om indien gewenst een positieve referentie voor u te geven. Wellicht dat in de toekomst onze paden elkaar nog een keer kruisen.

 

Met vriendelijke groet,

 

___(naam)

Voorbeeld brief contract verlengen

Naar aanleiding van het naderende einde van uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd het volgende. Uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt op ___(datum).

 

Omdat wij erg tevreden zijn over uw werkzaamheden en momenteel de ruimte hebben om uw functie te continueren, zullen wij u een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden.

 

In de bijlage treft u de nieuwe arbeidsovereenkomst voor de periode van ___(periode). Derhalve zal deze nieuwe tijdelijke overeenkomst ingaan om __(datum) en van rechtswege eindigen op ___(datum). De overige voorwaarden en bepalen zullen gelijk blijven aan uw huidige overeenkomst.

 

Wij verzoeken u beide exemplaren van de tijdenlijke arbeidsovereenkomst te tekenen en 1 exemplaar aan ons te retourneren.

 

Wij wensen u veel succes in het vervolg van uw functie bij ___(bedrijfsnaam). Mocht u nog vragen en/ of opmerkingen hebben over de toegezonden stukken horen wij dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

___(Naam)

Voorbeeld Brief contract opzeggen

Download voorbeeld brief contract opzeggen in Word

Voorbeeld Brief contract opzeggen 2

Download voorbeeld brief contract verlengen in Word

Abonnement Opzeggen

Bekijk de voorbeeld brief om je abonnement op te zeggen. 


voorbeeld-brief-opzeggen-abonnement

Dowload voorbeeld in Word. 
Uw naam

Uw adres, straat en huisnummer

Uw adres, postcode en plaats


Bedrijfsnaam

T.a.v. de heer/ mevrouw (achternaam contactpersoon)

Adres ontvanger, straat en huisnummer

Adres ontvanger, postcode en plaats


Plaats en datum

Betreft: Opzeggen abonnement (nummer van het abonnement)


Geachte heer/ mevrouw (achternaam contactpersoon)

Via deze brief wil ik u kenbaar maken dat ik per (datum van de opzegging) mijn abonnement wil opzeggen. Het kenmerk van mijn abonnement is (nummer/ kenmerk van uw abonnement). Ik heb 3 jaar lang met plezier gebruik gemaakt van jullie diensten. De reden van mijn opzegging is (omschrijving van de reden van je opzegging). Ik zal uw diensten zeker aanbevelen aan mijn omgeving.

Op uw website heb ik gelezen dat er bij opzegging een opzegtermijn geldt van (opzegtermijn). Daarom ga ik ervan uit dat mijn abonnement zal zijn beëindigd per (datum van de beëindiging van uw abonnement).

Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging van mijn opzegging. Deze brief kunt u sturen naar bovenstaand adres.

In afwachting van uw reactie,


Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

(Jouw Naam)snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's