Contract Opzeggen

Ga terug naar voorbeeld contract


Contract opzeggen: op deze pagina treft u informatie over het opzeggen van een contract. Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet schriftelijk gebeuren.  Wanneer een contract voor een bepaalde periode eindigt, kan de werkgever er voor kiezen het contract op te zeggen of om de werknemer een nieuw contract te geven.Daarnaast geldt dat wanneer de werknemer vanaf 1 dag na het einde van het contract nog werkzaamheden uitvoert voor de werkgever, dit contract stilzwijgend is verlengd onder dezelfde voorwaarde als in het reeds bestaande contract.

Wet Werk en Zekerheid, contract opzeggen

Per 1 januari 2015 zijn de regels met betrekking tot het opzeggen van tijdelijke contracten gewijzigd. Er worden dan belangrijke wijzigingen doorgevoerd met de Wet Werk en Zekerheid.

Voor werknemers met een contract van 6 maanden of langer geldt dat het contract uiterlijk 1 maand van te voren moet worden opgezegd of verlengd. In deze schriftelijke kennisgeving moet worden aangegeven of er verlengd wordt en onder welke voorwaarden dit wordt gedaan.

Aanzeggen

Let op: Bent u niet op tijd met het aanzeggen van uw medewerker met een tijdelijk contract van 6 maanden of langer, bent u een de werknemer loon/ boete verschuldigd voor de periode dat u te laat bent! Dit houdt dus in bij 1 maand te laat, dat u 1 maand loon/ boete verschuldigd bent, bij 2 weken te laat bent u 2 weken loon/ boete verschuldigd. De werknemer moet hier wel uiterlijk binnen 2 maanden aanspraak op maken, Doet hij/ zij dat niet dan vervalt het recht op deze boete.

Periode tijdelijke contracten

Per juli 2015 gaat ook de periode waarin u werknemer bepaalde tijd contracten aanbiedt veranderen. Voor die tijd was het mogelijk kom 3 tijdelijke contracten aan te bieden voor een periode van 3 jaar. Bij een vierde contract, of de overschrijding van 3 jaar was er sprake van een contract voor onbepaalde tijd.

Per juli 2015 geldt dat er nog steeds 3 contracten kunnen worden aangeboden voor bepaalde tijd, maar de periode is verkort naar 2 jaar. Wanneer de tijdelijke contracten dus in aantal 3 contracten en in tijd 2 jaar overschrijden is er sprake van een vast contract voor onbepaalde tijd.

Voorbeeld brief contract opzeggen

 

Geachte heer/ mevrouw,

 

Naar aanleiding van het naderende einde van uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd het volgende. Uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt op ___(datum).

 

Helaas moeten wij u mededelen dat wij u momenteel geen nieuwe arbeidsovereenkomst zullen aanbieden. De reden hiervoor is dat de piekwerkzaamheden voorbij zijn en wij daardoor voldoende capaciteit hebben om uw werkzaamheden uit te voeren.

 

Op __(datum) zult u van ons de eindafrekening ontvangen, waarin uw vakantiegeld en vakantiedagen in verwerkt zijn.

 

Wij willen u bedanken voor de prettige samenwerking en wensen u veel succes in uw verdere carrière. Uiteraard zijn wij bereid om indien gewenst een positieve referentie voor u te geven. Wellicht dat in de toekomst onze paden elkaar nog een keer kruisen.

 

Met vriendelijke groet,

 

___(naam)

Voorbeeld brief contract verlengen

Naar aanleiding van het naderende einde van uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd het volgende. Uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt op ___(datum).

 

Omdat wij erg tevreden zijn over uw werkzaamheden en momenteel de ruimte hebben om uw functie te continueren, zullen wij u een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden.

 

In de bijlage treft u de nieuwe arbeidsovereenkomst voor de periode van ___(periode). Derhalve zal deze nieuwe tijdelijke overeenkomst ingaan om __(datum) en van rechtswege eindigen op ___(datum). De overige voorwaarden en bepalen zullen gelijk blijven aan uw huidige overeenkomst.

 

Wij verzoeken u beide exemplaren van de tijdenlijke arbeidsovereenkomst te tekenen en 1 exemplaar aan ons te retourneren.

 

Wij wensen u veel succes in het vervolg van uw functie bij ___(bedrijfsnaam). Mocht u nog vragen en/ of opmerkingen hebben over de toegezonden stukken horen wij dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

___(Naam)

Download voorbeeld brief contract opzeggen in Word

Download voorbeeld brief contract verlengen in Word

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.