Ontslagbrief voorbeeld Word

Ontslagbrief voorbeeld Word, een ontslagbrief is een formele brief waarin je aangeeft dat je ontslag neemt. Vaak heb je mondeling al je leidinggevende op de hoogte gesteld en is de ontslagbrief alleen ter schriftelijke bevestiging van je otslag. Afhankelijk van de relatie met je werkgever, kan je kiezen op welke manier je de brief opstelt. Als de relatie goed is, dan kan je een positieve toon aanhouden. Mocht het zo zijn dat de arbeidsrelatie verstoord is geraakt, houdt het dan kort en formeel.alle-brieven-button
alle-ontslagbrieven-button

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Ontslagbrief voorbeeld Word: bekijk en download (gratis)

Ontslagbrief-voorbeeld-werknemer-1

Download ontslagbrief voorbeeld Word

download-voorbeeld-cv-template-gratis

Tips bij het schrijven van een ontslagbrief

 1. Zorg voor de juiste adressering: Stuur de ontslagbrief naar je werkgever, ter attentie van je leidinggevende en/ of afdeling personeelszaken;
 2. Houd rekening met de geldende opzegtermijn: Je opzegtermijn kan je terugvinden in je arbeidsovereenkomst en je cao;
 3. Zorg altijd voor een formele toon: Blijf zakelijk en houd emoties achterwege;
 4. Geef aan waarom je ontslag neemt: Voor de werkgever is het reevant om de reden van je ontslag te weten, geef deze op een zakelijke manier weer in je brief;
 5. Geef een blijk van waardering: Bedank de werkgever voor de samenwerking;
 6. Vraa om een schriftelijke bevestiging van je ontslag: Met de bevestiging heb je altijd bewijs dat je ontslagbrief in goede orde is ontvangen en wat je laatste werkdag is;
 7. Schakel een professional in als je niet zeker bent van je plan van aanpak.
 8. Vraag om een getuigschrift: Een getuigschrift kan je goed gebruiken bij verdere carriere stappen.

Ontslagbrief per mail

Je kunt je ontslagbrief per mail sturen, dat werkt als volgt:

 1. Schrijf je ontslagbrief;
 2. Print de ontslagbrief digitaal naar PDF formaat (of sla op als PDF document);
 3. Onderteken de ontslagbrief digitaal;
 4. Adresseer je mail aan de juiste contactpersoon of afdeling;
 5. Voeg eventueel een CC toe aan je leidinggevende (in geval je de ontslagbrief naar personeelszaken stuurt);
 6. Schrijf een korte mail waarin je refereert naar de bijlage;
 7. Voeg de ontslagbrief in PDF formaat toe als bijlage in je mail;
 8. Verstuur je ontslagbrief per mail. 


Opzegtermijn bij ontslag

Als je ontslag neemt, geldt er in de meewste gevallen een opzegtermijn. Dat is de tijd tussen het indienen van je ontslag en je laatste werkdag. De opzegtremijn verschilt per branche, bedrijf, type contract en functie en is meestal vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of de cao.

Over het algemeen geldt voor werknemers een opzegtermijn van 1 tot 2 maanden. Het kan zijn dat je werkgever een langere opzegtermijn in de arbeidsovereenkomst heeft gemeld da wettelijk toegestaan is. In dat geval zal de wet altijd prefeleren en kan je die opzegtermijn aanhouden. Als je niet zeker bent van de opzegtermijn kan je een arbeidsrechtadvocaat raadplegen om je verder te informeren.


Ontslag met wederzijds goedkeuren

Mocht het zo zijn dat je ontslag neemt met wederzijds goedkeuren en je nog geen nieuwe baan hebt gevonden, raden we aan te kijken naar de mogelijkheden om een beeindigingsovereenkomst met je werkgever overeen te komen.

Een beeindigingsovereenkomst is een contract tussen werkgever en de werknemer om een einde te maken aan de arbeidsrelatie. In de beeindigingsovereenkomst staat meestal de volgende informatie:

 • de reden voor het ontslag
 • de opzegtermijn
 • eventuele vergoedingen en uitkeringen
 • een referentie
 • overige relevante afspraken

Met behulp van een beeindigingsovereenkomst kan worden gezorgd dat de arbeidsrelatie op een snelle en efficiënte manier kan worden beeindigd. Het grote voordeel van een beeindigingsovereenkomst is dat je in de meeste gevallen je recht op uitkering zal behouden. Als je zelf ontslag neemt, verspil je deze rechten.


Bekijk hier een voorbeeld beeindigingsovereenkomst


Ontslagbrief opmaak

Een ontslagbrief heeft de standaard opmaak van een zakelijke brief. De brief opmaak van een Nederlandse brief is volgens een bepaalde standaard. De NAW gegevens van de verzender en ontvanger staan boven aan, gevolgd door de betreft regel en de plaats en datum regels. Daarna begint de brief met een aanhef, de openingsalinea, gevolgd door de inhoud, de slot alinea en de afsluiting en ondertekening. Eventueel (indien van toepassing) wordt er onder aan de pagina gerefereerd naar een bijlage.


Ontslagbrief opbouw

In de eerste alinea geef je aan dat je ontslag neemt en per welke datum je ontslag neemt.

In de vervolg alinea(s) ga je verder in op je ontslag, je geeft de reden van je ontslag en kan op formele wijze wat meer uitleg geven en eventuele vratgen stellen.

In de slotalinea vraag je om een bevestiging van je ontslag en kan je eventueel een vriendelijke noot geven aan de brief.

Blijf altijd zakelijk en zorg dat je emoties achterwege laat. Als je op een vervelende manier ontslag neemt, kis er dan voor om de brief heel kort en bondig te houden. Schrijf alleen op dat je ontslag neemt, per welke datum je ontslag neemt en dat je een bevestiging van je ontslag wenst te ontvangen.


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Ontslagbrief voorbeeld Word

Uw naam

Uw Adres

Uw Postcode en plaats


(Bedrijfs)Naam

T.a.v. Afdeling personeelszaken, directie, of een gerichte naam

Adres werkgever

Postcode en plaats werkgever


PER AANGETEKENDE POST


Plaats, datum

Betreft: Ontslagbrief voorbeeld


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik mijn ontslag in per (datum), met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. De reden van mijn ontslag is dat bij uw bedrijf geen verdere ontwikkelingsmogelijkheden meer voor mij zijn en ik per (datum) een uitdagende baan aangeboden heb gekregen bij (bedrijf).

Mijn leaseauto en overige in bruikleen gekregen bedrijfsmiddelen zal ik op mijn laatste werkdag, zijnde (datum) bij u inleveren. Voor toekomstige carrière stappen ontvang ik graag een getuigschrift van u. Kunt u mij daarbij een overzicht geven van mij openstaande (vakantie)rechten?

Bedankt voor de prettige samenwerking en ik zie er naar uit in de toekomst iets voor elkaar te kunnen betekenen.

Met vriendelijke groet,

Handtekening

Uw naam


Bekijk ook de voorbeeld ontslagbrieven op topvoorbeelden.com


Vergelijkbare Pagina's