Opzegtermijn

De opzegtermijn is de termijn binnen wanneer het de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd.  Zowel de werkgever als de werknemer zijn doorgaans gehouden aan een termijn waarbinnen de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd. De termijn kan per bedrijf, cao en situatie verschillen.


Opzegtermijn werknemer

Over het algemeen geldt voor de werknemer een termijn van 1 maand in Nederland. Dit betekent dat de werknemer op zijn vroegst na 1 maand uit dienst kan zijn. 1 maand is dan de wettelijke opzegtermijn voor de werknemer, ongeacht de duur van het dienstverband tussen werknemer en werkgever.

 

De termijn waaraan de werknemer wordt gehouden aan het opzeggen van de arbeidsovereenkomst staat veelal vermeld in de arbeidsovereenkomst of in de cao. Wanneer er niets in de arbeidsovereenkomst of cao staat, kan de werknemer uitgaan van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand.

Regels afwijkende opzegtermijn

In de cao of individuele arbeidsovereenkomst kan worden afgeweken van de standaard opzegtermijn. De werkgever dient in dat geval wel voor zichzelf een verdubbeling van de eigen opzegtermijn in acht te nemen. Bij een opgelegde opzegtermijn van 2 maanden, dient de werkgever zelf dus een opzegtermijn van 4 maanden in acht te nemen.

 

Wanneer er een langere opzegtermijn dan 1 maand in uw arbeidsovereenkomst staat zonder een verdubbeling van de termijn van de werkgever, is deze opzegtermijn niet rechtsgeldig en kan de werknemer de termijn van 1 maand aanhouden.

Opzeggen moet tegen het einde van de maand

Opzegging van uw arbeidsovereenkomst dient altijd te gebeuren tegen het einde van de maand. U kunt de opzegging uiteraard eerder kenbaar maken, uw ontslag eerder indienen, maar houd er rekening mee dat de opzegtermijn pas gaat tellen per einde van de maand. Wanneer u per 15 maart opzegt, is uw laatste werkdag dus 30 april.

Bekijk de tabel met de opzegtermijn arbeider

Opzegtermijn werkgever

Voor de werkgever gelden verschillende termijnen afhankelijk van de duur van het dienstverband. Let er wel op dat de werkgever eerst een ontslagvergunning aan moet vragen voordat hij u kan ontslaan. Daarnaast kan er voor de werkgever een ontslagvergoeding gelden. 

Opzegtermijn Uitzendkrachten en uitzendbureaus ´s

Voor uitzendbureaus en uitzendkrachten gelden weer andere regels met betrekking tot de termijn waarbinnen kan worden opgezegd. Binnen de uitzendbranche zijn 2 verschillende cao´s en per cao is de termijn verschillend.


Ben je op zoek naar een nieuwe baan en wil je je CV verfrissen? Bekijk onze gratis CV voorbeelden en voorbeeld sollicitatiebrieven

Termijn NBBU

Voor zowel uitzendkracht als uitzendbureau gelden de volgende termijnen:

  • Geen opzegtermijn: Uitzendovereenkomst met uitzendbeding
  • 1 maand, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met inachtneming van de wettelijke regels: bepaalde tijd en onbepaalde tijd

Termijn ABU

Bij de ABU cao verschilt de opzegtermijn per type contract, per periode van het dienstverband en per uitzendkracht en uitzendbureau. Zie hieronder de verschillende termijnen die voor de uitzendkracht en voor het uitzendbureau gelden. 

Termijn ABU uitzendkracht uitzendfase (Fase A)

Wanneer u tijdens de uitzendfase uw arbeidsovereenkomst wilt beëindigen, kan dat met onmiddellijke ingang. Wel geldt er een meldingsplicht richting het uitzendbureau van 1 dag. Dit geeft het uitzendbureau de mogelijkheid om vervanging voor u te zoeken.

Termijn ABU uitzendbureau uitzendfase (Fase A)

Voor het uitzendbureau geldt wel een termijn en die is afhankelijk van het aantal gewerkte weken. Zie hieronder een tabel met de verschillende data waartegen er kan worden opgezegd door het uitzendbureau:

Termijn ABU uitzendkracht Bepaalde tijd contract (Fase B)

Voor de uitzendkracht gelden verschillende termijnen, in dit geval afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Zie hieronder een tabel met de verschillende data die gelden voor een uitzendkracht die een bepaalde tijd contract op wenst te zeggen:

Termijn ABU uitzendbureau Bepaalde tijd contract (Fase B)

Wanneer u een contract voor bepaalde tijd heeft, geldt er voor het uitzendbureau een termijn van 1 maand. Het uitzendbureau dient bij contracten voor bepaalde tijd wel een ontslagvergoeding aan te vragen bij het UWV. Zonder een ontslagvergoeding kan het uitzendbureau u niet tussentijds ontslaan.

Termijn ABU Uitzendkracht onbepaalde tijd (Fase C)

Wanneer er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd geldt de wettelijke termijn van 1 maand voor de uitzendkracht. 

Termijn ABU Uitzendbureau onbepaalde tijd (Fase C)

Voor het uitzendbureau geldt in het geval van een contract voor onbepaalde tijd ook een termijn van 1 maand. Het uitzendbureau dient bij contracten voor onbepaalde tijd wel een ontslagvergoeding aan te vragen bij het UWV. Zonder een ontslagvergoeding kan het uitzendbureau u niet tussentijds ontslaan.

Bekijk de opzegtermijn werkgever in onderstaande tabel

Opzegtermijn verschillende cao’s

Bent u benieuwd welke opzegtermijn er in uw cao vermeld staat? Bekijk hier de verschillende cao’s op de website van het FNV.

Voorbeeld ontslagbrief

Lees hier alles over het opstellen van een goede ontslagbrief en bekijk de verschillende voorbeelden

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's