Ontslagvergoeding

Op deze pagina vindt u alles over een ontslagvergoeding, tegenwoordig ook transitievergoeding genoemd. Wanneer u ontslagen wordt is het vaak zo dat u een vergoeding ontvangt. U moet wel 2 jaar in dienst zijn geweest bij de werkgever om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Het maakt daarbij niet uit of u een contract voor bepaalde tijd of een contract voor onbepaalde tijd heeft bij uw werkgever. Het initiatief tot ontslag moet wel bij de werkgever liggen. Wanneer u zelf ontslag neemt, vervalt het recht op een vergoeding.


Een ontslagvergoeding kunt u het beste gebruiken om uzelf verder te scholen voor een nieuwe functie. Of wanneer u niet bang bent om snel een nieuwe baan te vinden, kunt u de vergoeding ook voor bijvoorbeeld een tussenperiode van rust te gebruiken.  

Hoogte ontslagvergoeding

De hoogte van de ontslagvergoeding wordt bepaald aan de van uw bruto maandsalaris en het aantal dienstjaren. Per 2018 is de ontslagvergoeding gemaximaliseerd met 79.000. In 2019 wordt dit verhoogd naar 81.000.

 

Er zijn op internet diverse rekentools beschikbaar om uit te rekenen wat u kunt krijgen aan ontslagvergoeding. Deze tools geven een idee van de hoogte van het bedrag. Uiteraard kan dat iets verschillen met de werkelijke vergoeding.

Contract voor bepaalde en onbepaalde tijd

U heeft bij een contract voor onbepaalde tijd recht op een ontslagvergoeding na 2 jaar in dienst te zijn geweest. Bij een contract voor bepaalde tijd geldt ook dat u recht heeft op een ontslagvergoeding na 2 jaar, wanneer uw contract niet verlengd wordt. Sinds de ingang van de transitievergoeding is de vergoeding gelijk getrokken voor contracten voor bepaalde tijd en contracten voor onbepaalde tijd.

Ontslagvergoeding bij ontslag op initiatief werknemer

Zoals gezegd heeft u in principe geen recht op een ontslagvergoeding wanneer u zelf het initiatief tot ontslag neemt. Daar is wel een uitzondering op gemaakt wanneer de werkgever ernstig verwijtbaar handelen kan worden aangerekend, waardoor uw ontslag onvermijdelijk is geworden. Het kan in het geval van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever ook zo zijn dat de kantonrechter een extra vergoeding oplegt.

Wanneer heeft u geen recht op een ontslagvergoeding?

ü  Bij een dienstverband van korter dan 2 jaar

ü  U bent van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten bewezen beschuldigd

ü  U bent nog geen 18 jaar en werkt minder dan 12 uur per week

ü  U heeft de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd bereikt;

ü  De werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op de werkgever;

ü  Wanneer in uw cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen

ü  Wanneer u een volgend tijdelijk contract bent aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd);

ü  Wanneer u een gelijkwaardig contract aangeboden krijgt voordat uw tijdelijk contract afloopt;

ü  Wanneer u een aanbod krijgt om een tijdelijk contract te verlengen, voordat dat contract afloopt. Het maakt niet uit of u het aanbod accepteert.

Bekijk onze gratis CV voorbeelden op onze site, of de gratis voorbeeld CV's op de website topvoorbeelden.com