Voorbeeld Factuur Freelance

Op deze pagina treft u een voorbeeld factuur freelance. De Freelancer werkt zelfstandig voor verschillende opdrachtgevers. De freelancer is hetzelfde als de ZZP-er. Freelancers kunnen bijvoorbeeld als fotograaf of ontwerper werken. Zelfstandigen in de bouw worden vaak ZZP-ers genoemd.

 

Voorbeeld factuur freelance


Bekijk hieronder een voorbeeld. U kunt dit voorbeeld downloaden in Excel en aanpassen in uw eigen huisstijl.

Download de voorbeeld factuur freelance in Excel


U kunt bent als freelancer eigen baas en kan zelf de werktijden indelen. Als freelancer heeft wel zelf de verantwoordelijkheid om opdrachtgevers te zoeken. Daardoor bent u ook kwijt aan de commerciële werkzaamheden en kan het zijn dat er periodes zijn dat u geen werk heeft. Hierdoor heet de freelancer vaak een onregelmatig inkomen.

De freelancer dient zich altijd in te schrijven bij de kamer van koophandel en er gelden dezelfde regels voor als bijvoorbeeld een eenmanszaak. Als u jaarlijks minimaal 1225 uren in uw zaak steekt als freelancer, komt u in aanmerking voor voordelige fiscale regelingen.

Zorg ervoor dat u voldoende opdrachtgevers heeft. Dit is uiteraard belangrijk om uw risico te spreiden en niet zonder werk te komen zitten. Het hebben van meerdere opdrachtgevers is ook verplicht door de Belastingdienst. U betaalt namelijk als freelancer inkomsten belasting in plaats van loon belasting. Indien u onvoldoende opdrachtgevers heeft, kan het zijn dat er volgens de belastingdienst sprake is van verkapt dienstverband. Dat zou dan inhouden dat u in plaats van inkomsten belasting, loon belasting zou moeten betalen.

In de wet keten aansprakelijkheid zou dan uw opdrachtgever verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de loon belasting, indien u deze niet kan voldoen. Hiervoor is de zogenoemde VAR verklaring. Deze verklaring ontvangt u van de Belastingdienst indien u na controle voldoende opdrachtgevers heeft. Uw opdrachtgever kan hierom vragen om te zorgen dat hij geen extra financieel risico loopt. Als freelancer bent u privé aansprakelijk voor eventuele schulden die u in uw zaak opbouwt.


Factuur voorbeeld freelance factuur vereisten

Factuur vereisten: Wettelijk verplicht om op de factuur te vermelden

ü  De naam van de verzender/ leverancier

ü  De adres gegevens van de verzender/ leverancier

ü  Het BTW nummer van de verzender/ leverancier

ü  Het inschrijf nummer van de Kamer van Koophandel van de verzender/ leverancier

ü  De factuurdatum, de datum waarop de factuur is gemaakt

ü  Het factuurnummer, een uniek en opvolgend nummer

ü  De naam van de ontvanger/ afnemer

ü  Het adres van de ontvanger/ afnemer

ü  Een omschrijving van de geleverde goederen en/ of diensten

ü  Het aantal van de geleverde goederen en/ of diensten

ü  De datum waarop de goederen en/ of diensten zijn geleverd, of het tijdvlak waarin de goederen en/ of diensten zijn geleverd

ü  Het bedrag dat in rekening wordt gebracht exclusief BTW

ü  Het BTW tarief wat in rekening wordt gebracht

ü  Het BTW bedrag dat in rekening wordt gebracht

ü  Factuur vereisten: Overige vermeldingen op de factuur

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.