Factuur indeling

Op deze pagina treft u informatie over de factuur indeling. De indeling van een factuur kan verschillen, echter over het algemeen ziet een factuur er enigszins vergelijkbaar uit. Er staan een aantal verplichte onderdelen in elke factuur, anders is een factuur niet rechtsgeldig. Lees meer over de factuur vereisten elke zijn opgesteld door de Belastingdienst. Waar de verschillende onderdelen op de factuur worden geplaatst kunt u zelf bepalen. Uiteraard is het wel van belang dat de factuur duidelijk is zodat de ontvanger weet welk bedrag er betaald zal moeten worden en naar welk rekeningnummer er overgemaakt moet worden. Er zijn ook boekhoudprogramma's die de facturen automatisch kunnen inlezen, zodat de gegevens van de factuur als voorstel boeking worden opgenomen in het systeem en u alleen hoeft te controleren of de concept boeking correct is. 

Factuur indeling datum

Factuurdatum


Datum van het verzenden van de factuur.


Op het factuur voorbeeld rechts ziet u de factuur datum in het groen.

Factuur indeling nummer

Factuurnummer 


Dit is een uniek factuurnummer dat is toegekend aan  het document.


Het unieke  nota nummer is in een opvolgende volgorde.

Factuur indeling BTW nummer

BTW nummer factuur


U vermeld op de factuur het BTW nummer van uzelf.


Dit is een verplicht veld op iedere factuur. In het groen staat het BTW nr.

Factuur indeling KVK nummer

KvK nummer


Op de factuur vermeld u ook uw Kamer van Koophandel nummer. 


Het KVK nummer staat tussen uw gegevens zoals ook het BTW nummer. 

Factuur indeling NAW gegevens

NAW gegevens 


Zowel van uzelf, als van de afnemer vermeld u de NAW gegevens op de factuur.


U kunt de gegevens op verschillende plekken van uw nota vermelden. U kunt daarnaast (vrijblijvend) een debiteurnummer vermelden. 

Factuur indeling omschrijving

FactuurOmschrijving


Op de factuur vermeldt u de factuuromschrijving: de   hoeveelheid, aard en omschrijving van het product of de dienst die u heeft geleverd. 


Wat heeft u geleverd en hoeveel stuks zijn dat geweest. 

Factuur indeling datum levering

FactuurDatum levering of uitvoer


Op de factuur vermeldt u de factuurdatum, wanneer u de producten en/ of diensten heeft geleverd of uitgevoerd. 


Naast de factuurdatum, vermeld u dus de leverdatum op de factuur.

Factuur indeling BTW

BTWfactuur

En verplicht onderdeel van de factuur is het bedrijg aan BTW en het bedrag dat betaald moet worden inclusief de BTW.


Vermeld ook het percentage van de BTW op uw nota. 


U kunt de facturen per post of per email versturen. De regels met betrekking tot digitale facturatie zijn hetzelfde als die voor hard copy facturatie. U bent ook verplicht om een kopie van het document te bewaren in uw eigen administratie. 

Ga naar boven op de pagina factuur indeling

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.