Concurrentiebeding Bij Ontslag

De wet en regelgeving met betrekking tot het concurrentiebeding bij ontslag gaat per 1 januari 2015 wijzigen. In beginsel kan per 1 januari 2015 het concurrentiebeding alleen nog maar worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In standaard arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan het concurrentiebeding dus niet worden opgenomen.


Concurrentiebeding Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd

Per 1 januari 2015 kan een concurrentiebeding in beginsel alleen nog maar worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij contracten voor bepaalde tijd wil men voorkomen dat de werknemer in het nadeel wordt gesteld door aan de ene kant geen vastigheid te krijgen, maar aan de andere kant wel beperkt wordt om ergens anders te kunnen gaan werken. 

Concurrentiebeding Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen een concurrentiebeding worden opgenomen als daarbij een schriftelijke motivering wordt gevoegd waaruit blijkt dat het beding “ noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen”. De noodzaak vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen moet bestaan op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen, alsook op het moment dat er een beroep op wordt gedaan.


Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

De praktijk zal moeten leren wat precies gezien wordt als zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.  

Bij deze belangen kunt u in de richting denken van functies waarin de werknemer over gevoelige bedrijfsinformatie beschikt, commerciële functies en functies met specifieke unieke productkennis. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld werkt bij een bedrijf, waarin met een bepaald uniek product wordt gewerkt, kan het zijn dat dit bedrijf gegronde redenen heeft waarom de werknemer niet bij een concurrent kan werken. De motivering wordt dan helder op papier gezet, eventueel aangevuld met een lijst van concurrenten waar dit voor geldt.


Ingang nieuwe wet en regelgeving concurrentiebeding

De nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot het concurrentiebeding gaat in per 1 januari 2015. Alle overeenkomsten die voor die tijd zijn afgesloten, gelden nog de oude regels. De oude regels gelden ook nog als de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2015 is afgesloten, maar pas daarna ingaat.  

Tips concurrentiebeding bij ontslag

Het is dus belangrijk om na te gaan of u zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft om uw werknemer met een contract voor bepaalde tijd een concurrentiebeding te geven. Wanneer u twijfelt of u zwaarwegende belangen heeft, kunt u dit bespreken met uw advocaat of jurist. Deze zal u meer informatie kunnen geven en u kunnen ondersteunen in het opstellen van het concurrentiebeding en de bijlage waarin de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen worden omschreven. Wanneer u alles goed van te voren heeft besproken en uzelf goed heeft laten inlichten komt u later niet voor verassingen te staan. De zwaarwegende belangen moeten dus gelden op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt afgesloten en ook op het moment dat er beroep wordt gedaan op het concurrentiebeding.


Ga je weer op zoek naar een nieuwe baan en heb je hulp nodig bij het solliciteren? Bekijk onze diverse gratis CV voorbeelden en de voorbeeld sollicitatiebrieven

Lees meer over het concurrentiebeding bij ontslag op de site van de FNV