BTW Factuur 

Een BTW Factuur houdt in dat u verplicht bent BTW in rekening te brengen. Dit percentage en dit bedrag zijn een verplicht onderdeel op uw document. In eerste instantie dient u dus te weten welke percentages er in uw geval gehanteerd moeten worden. U kunt deze gegevens nalezen op de site van de belastingdienst. De percentages kunnen veranderen, zoals de verhoging naar 21%. 

BTW factuur tarieven

21% BTW

Sinds oktober 2012 is het standaard BTW tarief 21%. Daarvoor lag het percentages nog 2% lager. Dit tarief geldt voor goederen en diensten die geen vrijstelling hebben en die niet onder een lager percentage vallen. Op de meeste facturen zult u dit tarief aantreffen. De BTW wordt betaald door de afnemer en draagt u weer af aan de Belastingdienst. 

0% BTW tarief

Producten met het 0% tarief zijn: 

 1. producten die u exporteert
 2. Lees meer hierover bij Btw berekenen bij export goederen naar EU-landen en Btw berekenen bij export van goederen naar niet-EU-landen.
 3. goederen die nog niet zijn ingevoerd
 4. goederen die u levert aan of in een btw-entrepot
 5. de levering en de bevoorrading van schepen en vliegtuigen
 6. visvangst
 7. accijnsgoederen


Diensten met het 0% BTW tarief zijn

 1. diensten bij import vanuit en export naar niet-EU-landen
 2. internationaal personenvervoer
 3. werkzaamheden aan goederen die uitgevoerd worden naar niet-EU-landen
 4. bemiddeling bij vervoer, opslag en invoer

6% BTW

Er zijn ook producten/ goederen die onder een lager BTW percentage van 6% vallen. Hieronder ziet u een voorbeeld  van de goederen die dat betreft.

 1. Op voedingsmiddelen
 2. Op water
 3. Op agrarische producten
 4. Op geneesmiddelen en hulpmiddelen
 5. Op kunst, antiek en verzamelobjecten
 6. Op boeken en periodieken
 7. Op gas en minerale olie voor tuinbouw


De diensten die onder het 6% BTW percentage vallen zijn de volgende: 

 1. fietsen repareren
 2. schoeisel en lederwaren repareren
 3. kleding en huishoudlinnen repareren
 4. diensten van kappers
 5. werkzaamheden aan woningen
 6. kampeergelegenheid bieden
 7. logies
 8. cultuur en recreatie
 9. uitvoerende kunstenaars
 10. sport waaronder zwembaden en sauna's
 11. personenvervoer
 12. diensten aan agrariërs

BTW verlegd

Vrijgestelde van BTW zijn de volgende branches en bedrijfsactiviteiten: 

 1. begrafenisondenemers
 2. beleggingsgoud
 3. collectieve belangenbehartiging
 4. componisten, schrijvers, cartoonisten en journalisten
 5. financiële diensten en verzekeringen
 6. fondsenwervende activiteiten
 7. gezondheidszorg
 8. jeugd- en jongerenwerk
 9. kansspelen
 10. kantines
 11. kinderopvang
 12. levering roerende bedrijfsmiddelen
 13. lezingen, excursies en rondleidingen
 14. onderwijs
 15. onroerende zaken
 16. postdiensten
 17. radio en televisie
 18. sociaal-culturele instellingen
 19. sociale samenwerkingsverbanden
 20. sportorganisaties en sportclubs

Download voorbeeld BTW factuur

Ga naar boven op de pagina BTW factuur

Naast de BTW factuur staan er nog een ruim aantal andere voorbeeld documenten, sjablonen, modellen en formats op deze website. Bekijk de voorbeeld documenten via onze homepage

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.