Voorbeeld Tijdelijke Leaseovereenkomst

Bekijk alle voorbeeld contracten


Een voorbeeld tijdelijke leaseovereenkomst. Dit is een verkorte leaseovereenkomst voor wanneer een werknemer tijdelijk een leaseauto ter beschikking gesteld krijgt, bijvoorbeeld bij ziekte van een werknemer. 


Bekijk voorbeeld tijdelijke leaseovereenkomst

1.       (Naam werkgever) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen werkgever,

 

en

 

2.       (Naam werknemer) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen werknemer,

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

 

Artikel 1

Werknemer verklaart tijdens de afwezigheid van (naam werknemer) tijdelijk de lease auto ter beschikking gesteld te hebben gekregen. De auto is ter beschikking gesteld per (datum).

 

Merk en type                                   : (merk en type lease auto)

Kenteken                                           : (kenteken lease auto)

Kilometerstand                                               : (kilometerstand lease auto)

 

Artikel 2 

Eventuele boetes zullen worden ingehouden op het Netto salaris. De auto wordt opgegeven bij de belastingdienst voor eventuele bijtelling.

 

Artikel 3

Het eigen risico en/ of de schade welke verwijtbaar is aan werknemer zal worden ingehouden op het eerstvolgende Netto salaris.

 

Artikel 4

De lease auto is ter beschikking gesteld voor enkel en alleen zakelijke ritten. Het is de werknemer niet toegestaan om de auto voor privédoeleinden te gebruiken.

 

Artikel 5

Wijzigingen en/of aanvullingen die betrekking hebben op deze overeenkomst dienen direct te worden gemeld en schriftelijk door zowel werkgever als werknemer te worden bevestigd.

 

Artikel 6

Werknemer draagt het volle risico van de lease auto gedurende de tijd, dat deze ter beschikking van de werknemer is gesteld. In geval van schade zal het eigen risico worden doorberekend aan werknemer met een maximum van 150 (zegge honderd en vijftig euro) per gebeurtenis. In geval van schade dien de werknemer binnen 48 uur de schade formulieren compleet ingevuld aan de leasemaatschappij en de werkgever ter beschikking te stellen.

 

Artikel 7

De lease auto is en blijft ten alle tijden eigendom van de leasemaatschappij.

 

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te (Plaats)  op (Datum).

 

 

 

Handtekening werkgever                                                                          Handtekening werknemer

Een tijdelijke leaseovereenkomst is vergelijkbaar met een gewone leaseovereenkomst. Het verschil is het tijdelijke karakter ervan. Deze leaseovereenkomst kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer een medewerker die in een bestelbus rijdt ziek wordt en deze bus tijdelijk door een collega wordt bereden. Het is van belang om dan (ook al heeft het gebruik een tijdelijk karakter) afspraken te maken met de berijder over het gebruik van de bestelbus. Bijvoorbeeld of er wel of niet privĂ© gereden wordt (in verband met de fiscale bijtelling) en wat er gebeurd bij schade en boetes. Deze afspraken worden in de tijdelijke leaseovereenkomst overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer. 

Download de Voorbeeld Tijdelijke leaseovereenkomst in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.