Verkoopovereenkomst

Verkoopovereenkomst: Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.alle-contracten


Een verkoopovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen waartussen een verkoop is afgesproken en waarin de prijs en de verkoopvoorwaarden worden vastgelegd. Deze overeenkomst kan worden afgesloten voor bijvoorbeeld de verkoop van een auto, een fiets, een machine, en dergelijke.


Bekijk en download voorbeeld verkoopovereenkomst

Voorbeeld-verkoopovereenkomst

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

download-template-voorbeeld

Wat is een verkooppvereenkomst?

Verkoopovereenkomsten worden tussen particulieren vaak afgesloten voor de koop van bijvoorbeeld een auto. In principe geldt bij het afsluiten van een dergelijke overeenkomst dat een mondelinge afspraak ook geldt. De mondelinge afspraak geldt als een aanbod is gedaan en dit aanbod direct door de koper is aanvaard. Lees meer informatie over het afsluiten van een mondelinge overeenkomst.

 

Wanneer je toch een schriftelijke overeenkomst aan wil gaan met elkaar, kun je gebruik maken van dit voorbeeld. Hierin staan de afspraken die er tussen de verkoper en de koper zijn gemaakt met betrekking tot de verkoop van het product.


De verkoper verbindt zich iets te verkoper en de koper verbindt zich daarvoor een prijs te betalen. Zorg er bij het opstellen van de overeenkomst voor dat alle specificaties, de staat van het product en de betaling(en) goed zijn omschreven. Zo zorg je ervoor dat er later geen onduidelijkheid kan ontstaan over de verkoop.


Voorbeeld Verkoopovereenkomst

Bekij hieronder de voorbeeld verkoopovereenkomst. 


Voorbeeld Verkoopovereenkomst - Kop

Partijen:

__(Naam verkoper), wonende te __(postcode verkoper), __(straat en huisnummer verkoper), te __(plaats verkoper), hierna aangeduid als “verkoper”,

En

__(Naam koper), wonende te __(postcode koper), __(straat en huisnummer koper), te __(plaats koper), hierna aangeduid als “koper”,


In aanmerking nemende dat:

 • Verkoper in het rechtsgeldige bezit is van ___(omschrijving product);
 • Het product in deze staat verkeert: ___(omschrijving van de staat van het product)
 • Verkoper dit product wenst te verkopen aan koper;
 • Koper dit product wenst te kopen.


Komen als volgt overeen:


Voorbeeld Verkoopovereenkomst - Artikel 1 Omschrijving product

Het product betreft een ___(omschrijving van het product, eventuele serienummers, kentekens, typenummers, enzovoorts. Geef een zo duidelijk mogelijk omschrijving ervan).


Voorbeeld Verkoopovereenkomst - Artikel 2 Staat van het product

Het product is in de volgende staat ___(omschrijving van de staat van het product, nieuw, zo goed als nieuw, tweedehands, oud. Geef een goede omschrijving van de staat, doe eventueel foto’s als bij lage erbij, geef aan of er beschadigingen op het product zitten en zo ja waar)


Voorbeeld Verkoopovereenkomst - Artikel 3 Betaling

Koper betaalt een bedrag van __(bedrag) voor de koop van het product als omschreven in artikel 1. Dit bedrag wordt in 3 termijnen betaald te weten:

__(bedrag), __(datum)

__(bedrag), __(datum)

__(bedrag), __(datum)


Voorbeeld Verkoopovereenkomst - Artikel 4 Levering

Verkoper levert het product af bij koper op het volgende adres: __(adres voor de levering).

De datum van levering is: ___(datum).


Voorbeeld Verkoopovereenkomst - Ondertekening

In tweevoud opgemaakt en getekend te __(plaats), op __(datum),

 

Handtekening                                                                 Handtekening

Naam verkoper                                                               Naam Koper

 

Inhoud Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst wordt afgesloten tussen 2 partijen wanneer iets verkocht wordt. Dat kan van alles zijn, zoals een chalet, een auto of bijvoorbeeld een boot. In de overeenkomst staan de voorwaarden van de verkoop vermeld, zoals de prijs, de levering en overige garanties en afspraken.


Een verkoopovereenkomst kan mondeling of schriftelijk overeen worden gekomen. Als je zeker wil weten dat de afspraken helder zijn en bewijs wil hebben van de afspraken, is het aan te raden om de overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Het is van belang dat alle afspraken in de overeenkomst komen te staan en eventuele voorwaarden eraan toegevoegd worden. 


In de koopovereenkomst taan in ieder geval de volgende zaken:

 1. Identificatie van de partijen: De namen en NAW gegevens van de koper en verkoper;
 2. De omschrijving van hetgeen verkocht wordt: Geef een duidelijke omschrijving en voeg de specificaties zoals bijvoorbeeld een type nummer of serienummer toe (indien van toepassing);
 3. De staat van het object: Is het een nieuw object, of een gebruikt object? Een als het object al gebruikt is, is het van belang om aan te geven of er eventuele beschadegingen aan zitten. Je kunt als bijlage eventuele foto's ervan toevoegen, zodat er geen onduidelijkheden over kunnen ontstaan;
 4. De datum en wijze van betaling: Omschrijf wanneer de betaling plaats zal vinden en hoe deze zal worden gedaan. Bijvoorbeeld op een IBAN nummer, of contact bij levering;
 5. De datum en wijze van levering: Geef aan wanneer en hoe het object overgedragen zal worden. Bijvoorbeeld opgehaald dor de koper, of afgeleverd door de verkoper. Geef een duidelijke omschrijving van de levering zodat daar geen onduidelijkheden over kunnen ontstaan. Houd ook rekening met de betaling en de datum daarvan bij afspraken over de levering;
 6. Toepasbaar recht: Over het algemeen zal het Nederlandse recht gelden bij de koopovereenkomst;
 7. Ondertekening: De overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend. 


Download voorbeeld verkoopovereenkomst

Voorbeeld-verkoopovereenkomst

Download de voorbeeld verkoopovereenkomst in Word. 


Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's