Verkoopovereenkomst

Bekijk alle contracten


Verkoopovereenkomst: Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een verkoopovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen waartussen een verkoop is afgesproken en waarin de prijs en de verkoopvoorwaarden worden vastgelegd. Deze overeenkomst kan worden afgesloten voor bijvoorbeeld de verkoop van een auto, een fiets, een machine, en dergelijke.


Bekijk voorbeeld verkoopovereenkomst

Voorbeeld-Verkoopovereenkomst


De verkoper verbindt zich iets te verkoper en de koper verbindt zich daarvoor een prijs te betalen. Zorg er bij het opstellen van de overeenkomst voor dat alle specificaties, de staat van het product en de betaling(en) goed zijn omschreven. Zo zorgt u ervoor dat er later geen onduidelijkheid kan ontstaan over de verkoop.


Deze overeenkomsten worden tussen particulieren vaak afgesloten voor de koop van bijvoorbeeld een auto. In principe geldt bij het afsluiten van een dergelijke overeenkomst dat een mondelinge afspraak ook geldt. De mondelinge afspraak geldt als een aanbod is gedaan en dit aanbod direct door de koper is aanvaard. Lees meer informatie over het afsluiten van een mondelinge overeenkomst.

 

Wanneer u toch een schriftelijke overeenkomst aan wil gaan met elkaar, kunt u gebruik maken van onderstaand voorbeeld. Hierin staan de afspraken die er tussen de verkoper en de koper zijn gemaakt met betrekking tot de verkoop van het product.

Voorbeeld Verkoopovereenkomst

Partijen:

 

__(Naam verkoper), wonende te __(postcode verkoper), __(straat en huisnummer verkoper), te __(plaats verkoper), hierna aangeduid als “verkoper”,

 

En

 

__(Naam koper), wonende te __(postcode koper), __(straat en huisnummer koper), te __(plaats koper), hierna aangeduid als “koper”,

 

In aanmerking nemende dat:

ü  Verkoper in het rechtsgeldige bezit is van ___(omschrijving product);

ü  Het product in deze staat verkeert: ___(omschrijving van de staat van het product)

ü  Verkoper dit product wenst te verkopen aan koper;

ü  Koper dit product wenst te kopen.

 

Komen als volgt overeen:

 

Artikel 1 Omschrijving product

Het product betreft een ___(omschrijving van het product, eventuele serienummers, kentekens, typenummers, enzovoorts. Geef een zo duidelijk mogelijk omschrijving ervan).

 

Artikel 2 Staat van het product

Het product is in de volgende staat ___(omschrijving van de staat van het product, nieuw, zo goed als nieuw, tweedehands, oud. Geef een goede omschrijving van de staat, doe eventueel foto’s als bij lage erbij, geef aan of er beschadigingen op het product zitten en zo ja waar)

 

Artikel 3 Betaling

Koper betaalt een bedrag van __(bedrag) voor de koop van het product als omschreven in artikel 1. Dit bedrag wordt in 3 termijnen betaald te weten:

__(bedrag), __(datum)

__(bedrag), __(datum)

__(bedrag), __(datum)

 

Artikel 4 Levering

Verkoper levert het product af bij koper op het volgende adres: __(adres voor de levering).

De datum van levering is: ___(datum).

 

In tweevoud opgemaakt en getekend te __(plaats), op __(datum),

 

Handtekening                                                                 Handtekening

Naam verkoper                                                               Naam Koper

 

Download voorbeeld verkoopovereenkomst

Download de voorbeeld verkoopovereenkomst in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.