0 Uren Contract

Bekijk alle contracten


Een 0 uren contract is een contract waarbij u een medewerker in dienst neemt, zonder dat er een afspraak wordt gemaakt over de uren. Vanaf 1 januari 2015 gelden er strengere regels met betrekking tot het 0 uren contract. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de laatste wet en regelgeving! 


Termijn loondoorbetalingsverplichting

De termijn van geen loondoorbetalingsverplichting bij geen werk is maximaal 6 maanden. Voorheen kon deze termijn worden verlengd, maar nu is de standaard termijn maximaal 6 maanden, tenzij anders voorgeschreven in de cao. De werkgever kan dus voor de eerste 6 maanden in de arbeidsovereenkomst opnemen dat er geen loon wordt uitbetaald als er niet wordt gewerkt. 

Na 6 maanden is er sprake van structureel werk en moet de werknemer worden doorbetaald, wanneer de oorzaak van het feit dat er niet kan worden gewerkt bij de werkgever ligt. De 0 urencontracten kunnen dus doorgaans voor niet langer dan 6 maanden worden overeengekomen. 

In de cao kan voor bepaalde functies hiervan worden afgeweken. Er kan worden afgeweken via de cao voor werkzaamheden dien incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben. 

Voor bepaalde bedrijfstakken (bijvoorbeeld e Zorg) is bepaald dat afwijking van de loondoorbetalingsverplichting onmogelijk is. 


Regels contract

Voor een 0 urencontract geldt:

  • er is geen structurele afspraak tussen werkgever en werknemer over het aantal uren. Het is dus niet zo dat er afgesproken is dat er bijvoorbeeld 6 uur per week worden gewerkt. De werknemer krijgt doorgaans elke week zijn rooster door/ te horen of hij/zijn is ingeroosterd;
  • de werknemer moet werken als hij wordt opgeroepen. Wanneer de werkgever de werknemer oproept om te werken, moet de werknemer werken;
  • enkel de uren die de werknemer daadwerkelijk werkt worden uitbetaald. De werkgever is wanneer hij een week geen werk voor de werknemer heeft, niet verplicht om de werknemer uit te betalen. Let wel op de maximale termijn van 6 maanden;
  • na 6 maanden is een 0 uren contract doorgaans niet meer toegestaan. In sommige cao’s kan hier van worden afgeweken. Voor bepaalde branches geldt dat er niet van mag worden afgeweken. Informeer u goed over de wet en regelgeving binnen uw branche;
  • wanneer het contract stilzwijgend wordt verlengd na 6 maanden, geldt dat er een bepaalde tijd contract is overeengekomen. De werknemer heeft in dat geval recht om het gemiddeld aantal uur te werken van de afgelopen 3 maanden. Wanneer de werkgever geen werk voor de werknemer heeft, is de werkgever verplicht om loon door te betalen.  

Bekijk de 2 voorbeelden van een 0 uren contract

0 urencontract voorbeeld

Voorbeeld 0 urencontract

Lees alles over de verschillende arbeidsovereenkomsten op de website van de Rijksoverheid