Model Contract Lening

Bekijk alle voorbeeld contracten

Hieronder treft u een model contract lening. Deze kunt u gebruiken bij bijvoorbeeld een onderhandse lening die tussen twee partijen wordt afgesloten. Zet in het contract altijd de juiste NAW gegevens van beide partijen. Daarnaast zet u in het contract om welk bedrag het gaat en welke rente er in rekening zal worden gebracht. Zo komen beide partijen achteraf niet voor verassingen te staan. 

Voorbeeld Model contract lening

Partij A , (naam Partij A),  wonende te (straat, huisnummer, te Plaats), hierna aangeduid als Partij A

en

Partij B , (naam Partij B),  wonende te (straat, huisnummer, te Plaats), hierna aangeduid als Partij B

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

 

Model contract Artikel 1

Partij B. heeft op (datum) een bedrag van EURO 5.000,- (zegge: vijfduizend Euro) van Partij A. geleend. 

 

Model contract Artikel 2

Partij B betaalt per (datum) tot en met (datum) maandelijks een bedrag van EURO 500,- (zegge: vijfhonderd Euro).


Model contract Artikel 3

Partij B betaalt een maandelijkse rente van 10% van het openstaande leningbedrag.  

 

Model contract Artikel 4 

Het is Partij B ten alle tijden toegestaan een hoger bedrag af te lossen.


Model contract Artikel 5 

Bij geschillen is de Nederlandse rechter bevoegd.


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te <plaats> op <datum>.


Naam Partij A                                                             Naam Partij B

Handtekening Partij A                                             Handtekening Partij B

Contracten worden altijd in tweevoud opgemaakt. Beide exemplaren worden door beide partijen ondertekend. Ieder der partijen ontvangt een exemplaar van het contract. Zorg ervoor dat u het contract goed bewaard, voor het geval er onenigheid en of onduidelijkheid zal ontstaan. U kunt de contracten ook digitaal opslaan op uw computer. Scan in dat geval de contracten wanneer ze getekend zijn in en sla ze op uw harde schijf op. Zo weet u zeker dat u een exemplaar van het getekende contract terug kan zoeken. 


Ga naar boven op de pagina model contract lening. 


Bekijk ook de andere voorbeeld contracten op deze site. We hebben diverse gratis voorbeelden online gezet, welke u kunt inzien en downloaden in Word. Zo staan er diverse gebruiksovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten enzovoorts op deze site. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We zetten regelmatig nieuwe voorbeeld documenten, sjablonen en modellen online die u kunt gebruiken als opzetje. Zo hebben we voorbeeld contracten, voorbeeld brieven, voorbeeld facturen en nog veel meer sjablonen online gezet. U kunt de verschillende documenten gratis downloaden op onze website.