Voorbeeld Factuur Aangenomen Werk

Op deze pagina treft u een voorbeeld factuur aangenomen werk. Bij aangenomen werk neemt de aannemer het project voor een bepaalde prijs op zich (om het gehele werk of deelwerkzaamheden te realiseren). De prijs is dus vooraf bepaald bij aangenomen werk.

 


Wanneer er werkzaamheden buiten de gemaakte afspraken vallen, zal er meerwerk worden berekend. Hierover dienen van te voren goede afspraken te worden gemaakt.

 


Meerwerk zijn de werkzaamheden die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen. Het kan zijn dat er tijdens het project veranderingen worden doorgevoerd, waardoor er meerwerk ontstaat. Wanneer dit meerwerk ontstaat is het belangrijk om hier schriftelijk afspraken over te maken. Er kan een extra opdracht worden gegevens voor het meerwerk, of de aannemer kan de werkbonnen van het meerwerk laten ondertekenen door de tekenbevoegde op het project. Wanneer er discussie komt over het meerwerk moet de aannemer bewijzen dat de opdracht ervoor is gegeven.

Naast de hoogte van het meerwerk kunnen er ook afspraken gemaakt worden over de data wanneer het meerwerk afgerond dient te zijn en bijvoorbeeld het onderhoud ervan. De aannemer kan het meerwerk ook weigeren indien het bijvoorbeeld niet meer mogelijk is, het niet kan in verband met de overige werkzaamheden, het in strijd is met het bouwbesluit, enzovoorts.

Niet iedere wijziging in het project is automatisch meerwerk. Indien het een kleine wijziging is, met weinig consequenties kan het zijn dat de wijziging niet onder meerwerk zal vallen. Indien er geen aparte afspraken worden gemaakt over de betaling van het meerwerk, zal het meerwerk worden betaald als het werk gereed is.


Download voorbeeld factuur aangenomen werk


U kunt het factuurvoorbeeld aanpassen naar uw eigen huisstijl. Bijvoorbeeld uw logo erin verwerken. U kunt het logo ook in de koptekst van het document zetten, wanneer u bijvoorbeeld geen gebruik maakt van voorbedrukt brief papier.