Motivatiebrief

Een goede motivatiebrief voldoet aan een aantal criteria. Bij een motivatie/ sollicitatiebrief is het van belang om de lezer te “pakken”, te informeren, te interesseren en te overtuigen u uit te nodigen voor een gesprek. Van belang bij de brief is dat u uzelf onderscheid van anderen. Daarbij is een goed CV van belang. Bekijk de verschillende gratis voorbeeld CV's en op onze website en op de website van topvoorbeelden.comMotivatiebrieven kunnen worden gevraagd als onderdeel van een sollicitatie of bijvoorbeeld een toelating voor een opleiding/ cursus. Op deze pagina leest u meer informatie over een motivatiebrieven als onderdeel van een sollicitatie. Zie ook onze pagina met informatie over motivatiebrieven voor een opleiding/ cursus. Motivatiebrieven kunnen worden vergeleken met een elevator pitch, waarin in korte tijd een luisteraar moet worden overtuigd van uw capaciteiten. De brief kan als een schriftelijke elevator pitch worden gezien. Lees meer over de elevator pitch op onze site.

 

Motivatiebrieven sollicitatie

Motivatiebrieven sollicitatie

Criteria/ opbouw motivatiebrief

1.       De opening

Bij de brief is het van belang om de lezer te motiveren om verder te lezen. Dit doet u door ervoor te zorgen dat de brief een goede opening heeft. In de opening geeft u doorgaans aan dat u geïnteresseerd bent in de functie.

 

2.       De inhoud

In de inhoud van de brief omschrijft u waarom u geïnteresseerd bent in de functie en waarom u denkt aan te sluiten op het gevraagde profiel. U geeft hier aan wat u aanspreekt aan het bedrijf en de functie en welke ervaringen en opleidingen u heeft waardoor u een goede match zou zijn. Als het om een open motivatie/ sollicitatiebrief gaat geeft u aan wat u aanspreekt aan het bedrijf en waarom u denkt aan te sluiten bij dit bedrijf door uw werkervaring en opleiding.

 

3.       De afsluiting

Bij de afsluiting is het van belang om de lezer over te halen u uit te nodigen voor een gesprek. Uiteraard gebeurt dit ook door een pakkende inhoud en een goede match. Bij de afsluiting laat u nogmaals uw enthousiasme zien om te zorgen dat u wordt uitgenodigd.

Tips voor een goede motivatie/ sollicitatiebrief

Bij het opstellen van een motivatie/ sollicitatiebrief is het van belang te realiseren dat de lezer vele motivatiebrieven onder ogen krijgt. Houd daarom rekening met het volgende:

  • Verdiep uzelf in het bedrijf en de vacature;
  • Maak het de lezer gemakkelijker door zelf al de match te maken tussen uw profiel en het gevraagde profiel. Zoek daarbij naar je sterkste argument(en) waarom de functie, de organisatie en je competenties goed bij elkaar passen;
  • Zorg ervoor dat u concreet bent. Geef voldoende informatie om de lezer te informeren zonder overbodig veel informatie erin te zetten;
  • Zorg dat uw motivatiebrief goed aansluit op uw CV;
  • Maak uw zinnen niet te lang;
  • Houd de motivatiebrief positief, fris en toekomstgericht;
  • Breng uw meerwaarde in kaart;
  • Zorg ervoor dat u de lezer te motiveert  om verder te lezen;
  • Zorg dat u de interesse wekt om meer over u te weten te komen;
  • Zorg ervoor dat er geen spelfouten in de brief zitten;

Voorbeeld motivatiebrief sollicitatie

Uw naam

Straat & huisnummer

Postcode & plaats

 

 

Naam bedrijf

T.a.v. Contactpersoon

Straat & huisnummer

Postcode & plaats

 

 

Plaats, datum

 

Geachte heer/ mevrouw (naam),

 

Middels deze weg wil ik reageren op de advertentie van de vacature van ___(naam vacature).

Deze vacature spreekt mij erg aan door het internationale karakter van zowel uw organisatie als de functie. Ook raak ik erg geënthousiasmeerd door het innovatieve karakter van uw organisatie.

 

Zoals u kunt zien in mijn bijgevoegde CV, sluit mijn recente werkervaring nauw aan op het gevraagde profiel. U geeft aan op zoek te zijn naar een kandidaat met ervaring in de (omschrijving gevraagde vaardigheden). In de afgelopen jaren heb ik met succes ____ (omschrijving bereikte doelen die aansluiten op de gevraagde vaardigheden).

 

Mijn (werk)omgeving beschrijft mij als een (omschrijving van uw competenties die aansluiten op de vacature). Op uw website heb ik gelezen dat deze competenties, met name (kerncompetentie), goed aansluiten op uw bedrijfscultuur.

 

Na __ (aantal jaar) met veel plezier gewerkt te hebben voor ___ (bedrijf) ben ik op zoek naar een vervolgstap in mijn carrière. Voor een referentie over mijn functioneren kunt u terecht bij ___(naam referent).

 

Ik kijk uit naar een persoonlijk gesprek, waarin we verder kunnen ingaan op de vacature en mijn aansluiting daarop.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam

 

Bijlage: Curriculum Vitae

Voorbeeld motivatiebrief sollicitatie

Uw naam

Straat & huisnummer

Postcode & plaats

 

 

Naam bedrijf

T.a.v. Contactpersoon

Straat & huisnummer

Postcode & plaats

 

 

Plaats, datum

 

 

Geachte heer/ mevrouw (naam),

 

Op de website ____ heb ik gezien dat u per direct op zoek bent naar een ____(vacature).

Door mijn opleiding en werkervaring heb ik kennis en ervaring opgedaan op het gebied van ___(kern vacature) en kan ik ___(sub activiteiten vacature). Daarnaast heb ik meerdere workshops en cursussen gevold om mijn kennis te verdiepen op het gebied van ___(gevraagde vaardigheden).

 

Naast deze kwalificaties beschik ik over de gevraagde competenties ___(omschrijving gevraagde competenties). Dit blijkt bijvoorbeeld uit ___(situatieomschrijving waaruit uw competenties naar voren komen).

 

Ik zie uit naar een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek waarin ik mijn motivatie en CV verder kan toelichten en meer te weten kan komen over de vacature.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam


Bijlage: Curriculum Vitae

Download voorbeeld motivatie brieven

Bekijk de actuele vacatures op de site van het uwv: werk.nl