Voorbeeld Evaluatieformulier


Op deze pagina treft u een Voorbeeld Evaluatieformulier. Een evaluatiegesprek richt zicht zich op het bereiken van vooropgestelde doelen van de werknemer. Deze doelen worden tijdens een eerder gesprek tussen de leidinggevende en werknemer besproken. Er wordt gekeken of de werknemer de doelstellingen heeft gehaald en op welke manier de werknemer zich heeft ontwikkeld over de bepaalde periode. Dat kan een periode van bijvoorbeeld een jaar zijn. Het evaluatie gesprek is niet hetzelfde als een functioneringsgesprek. 

Het evaluatiegesprek wordt gehouden tussen de leidinggevende en de werknemer. Het is belangrijk om u als leidinggevende goed voor te bereiden op het evaluatiegesprek. Tijdens het gesprek kunt u gebruik maken van onderstaand voorbeeld van een evaluatieformulier. U kunt het formulier onder aan de pagina downloaden in Word. 

Aan de hand van het evaluatiegesprek kunnen de competenties en talenten van de werknemer in kaart worden gebracht. Zij dienen weer als ijkpunt voor de verdere ontwikkeling van de medewerker en worden tijdens het volgende evaluatiegesprek geëvalueerd. T

 

 

 

 

EVALUATIEFORMULIER

 

 

Naam medewerker                :                  

Opdrachtgever                                   :      

Contactpersoon                                 :      

Datum evaluatie                     :                                         

 

                       

Objectieve criteria                                                                                         Evaluatie

 

 

  Functie               Frequentie   Werkzaamheden volgens functie                                                        Nooit       Soms       Regelmatig       Veelvuldig         Werkzaamheden buiten functie (eventueel)                                                                                     

 

 

Subjectieve criteria                                                                Evaluatie

 

           

Activiteit Omschrijving   Onvoldoende     Matig Voldoende     Goed Nvt         Inhoud van werkzaamheden van de betreffende medewerker       Resultaten van werkzaamheden Kwaliteit   Productiviteit   Organisatie van de werkzaamheden                   Kennis en vaardigheden Zelfstandigheid   Mate van initiatief   Inzicht en probleemoplossend vermogen   Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden   Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden                   Communicatie en instelling Samenwerking met collega’s   Presentatie naar buiten   Betrokkenheid   Flexibiliteit  

 

 

 

Meest positieve kwaliteiten medewerker:   1.       2.       Verbeterpunt(en) medewerker:   1.       2.      

 

 

Overig / Algemene indruk :                              

 

 

 

Aldus opgemaakt en ondertekend te       d.d. datum

Naam:         

 

 

 

Handtekening:

 

Download het voorbeeld evaluatieformulier in Word.

Zie ook het voorbeeld beoordelingsformulier. Tijdens een beoordelingsgesprek wordt het functioneren van een werknemer besproken over een recente periode. Bijvoorbeeld voor de periode van een jaar. Naast de kwantiteit van het werk, wordt  de kwaliteit ervan besproken. Voor het beoordelingsgesprek kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.