Voorbeeld Ondernemingsplan


Op deze pagina staat een voorbeeld ondernemingsplan. Een ondernemingsplan is een uitwerking van een plan om een nieuw bedrijf te starten of een bedrijf over te nemen. In het ondernemingsplan verplicht de ondernemer zichzelf om na te denken over alle facetten van het bedrijf, de haalbaarheid van de plannen en doelstellingen voor zichzelf te bepalen.

 Veel ondernemers schrijven het ondernemingsplan om te beoordelen of het idee kans van slagen heeft. Het ondernemingsplan kan de ondernemer voor zichzelf schrijven, of het kan zo zijn dat u als ondernemer een krediet nodig heeft bij bijvoorbeeld een bank, waarbij de kredietverstrekker eerst een ondernemingsplan wil zien en beoordelen. De kredietverstrekker kan naar aanleiding van het ondernemingsplan beoordelen of uw ondernemingsplan kans van slagen heeft en wat de kansen zijn dat u het krediet op termijn terug kan betalen.

Door het ondernemingsplan te schrijven zorgt u dat u van te voren uitgebreid onderzoek doet. U denkt goed na over alle onderdelen die bij het nieuwe bedrijf komen kijken. Het kost tijd om onderzoek te doen en een ondernemingsplan te schrijven, maar deze tijd verdient u terug door goed onderbouwd te starten als ondernemer.

Ondernemingsplan schrijven

Het ondernemingsondernemingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

1.       Inhoudsopgave

2.       Samenvatting (deze samenvatting stelt u na het schrijven van het ondernemingsplan op)

3.       Over de ondernemer(s): Een persoonlijk onderdeel waarin u uw (en eventueel van uw partners) persoonlijke gegevens vermeldt. U geeft hier aan wat uw vaardigheden zijn en wat uw doelen zijn;

4.       Een algemeen onderdeel met de volgende subonderdelen:

a.       Omschrijving product en/ of dienst

b.      Prijs

c.       De rechtsvorm

d.      Vergunningen

e.      Algemene organisatie (zoals vestigingsplaats, taakverdeling)

5.       Concurrentieanalyse

6.       Marketingondernemingsplan

7.       SWOT analyse (Strengst, Weaknesses, Opertunities, Threats)

8.       Concurrentie: vergelijking met de punten uit de interne organisatie.

9.       Promotieondernemingsplan (reclame zoals folders en Internet reclame)

10.   Financieel ondernemingsplan

a.       Omzetprognose

b.      Exploitatiebegroting

c.       Investeringsbegroting

d.      Financieringsbegroting

e.      Break even berekening

f.        Solvabiliteitsberekening

Klik op de verschillende onderdelen van het ondernemingsondernemingsplan voor meer informatie.

Ga naar boven op de pagina voorbeeld ondernemingsplan