Voorbeeld Rekeningschema

Hieronder treft u een voorbeeld rekeningschema. Een rekeningschema is een lijst met grootboekrekeningen die gebruikt wordt om een boekhouding te voeren. Het rekeningschema is meestal decimaal en bevat veelal getallen tussen de 0000 en 9999. Afhankelijk van het type bedrijf zal er gebruik worden gemaakt van een simpel of uitgebreid schema. 


De grootboekrekeningen in het schema worden in de volgende rubrieken ingedeeld:

 

rubriek 0: rekeningen van vaste activa, eigen vermogen, voorzieningen en lang vreemd vermogen

 

rubriek 1: vorderingen, liquide middelen en korte schulden

 

rubriek 2: neutrale of tussenrekeningen

 

rubriek 3: voorraad grondstoffen, hulpstoffen en halffabrikaten

 

rubriek 4: kostenrekeningen

 

rubriek 5: rekeningen voor toewijzing van indirecte kosten (kostenplaatsen)

 

rubriek 6: fabricagerekeningen

 

rubriek 7: voorraden gereed product en goederen in bewerking

 

rubriek 8: verkooprekeningen en rekeningen voor kosten van de verkopen

 

rubriek 9: resultatenrekeningen.


Omdat de indeling van de grootboeken bij veel bedrijven verschillend waren, was er onduidelijkheid. Inmiddels heeft de indeling van de grootboeken een zo goed als universele toepassing. 

Voorbeeld

Kantinekosten 

Reis en verblijfkosten

Bedrijfskleding 

Opleidingen/ cursussen

Kantoorbenodigdheden 

Contributies/ bijdragen 

Zegel en portikosten 

Telefoonkosten 

Accountants/ administratiekosten 

Advies/ proceskosten 

Gereedschappen/ hulpmiddelen 

Voedsel en drank nog te splitsen 

Assuranties/ verzekeringen 

Niet aftrekbare boetes 

Brandstoffen 

Reparatie en onderhoud 

Assuranties/ verzekeringen auto 

Wegenbelasting 

Diverse vervoerskosten 

Relatiegeschenken 90% 

Relatiegeschenken 10% 

Bank rente en kosten 

Inkopen 19% 

Werk derden/ onderaanneming 

Inkopen 0% 7000 Inkopen 6% 

Inkopen btw verlegd 

Verkopen ob verlegd 

Verleende betalingskorting 

Verkopen 0% 

Verkopen 19% 

Vraagposten 

Prive opnamen 

Prive benoemd 

Verzekeringen 

Inkomstenbelasting 

WAZ 

Belastingkosten 

PrivĂ© stortingen 

4030

4040

4050

4085

4300

4310

4320

4330

4340

4345

4360

4361

4380

4395

4400

4410

4430

4440

4480

4545

4546

4800

7020

7040

7010

7045

8040

8080

8000

8020

2035

0716

0717

0720

0722

0723

0725

0800

Download het voorbeeld rekeningschema in Word. U kunt dit schema gebruiken als opzetje voor uw eigen boekhouding en eventueel aanvullen  met extra grootboek rekeningen.