Ondernemingsplan Omschrijving Product Dienst


In dit onderdeel “Ondernemingsplan Omschrijving Product Dienst”geeft u een uitgebreide omschrijving van uw product en/ of dienst. Tot in detail maakt u een heldere omschrijving. Voor de lezer moet duidelijk worden wat exact uw product en/ of dienst in houdt.Wanneer u bijvoorbeeld een nieuw product heeft wat u op de markt gaat brengen geeft u een heldere omschrijving van dit product. De lezer moet een goed beeld krijgen van het product dat u op de markt gaat brengen, dit kunt u bereiken door bijvoorbeeld foto’s of tekeningen toe te voegen van het product. Bij nieuwe producten heeft u naar alle waarschijnlijkheid reeds patent aangevraagd op het product. In dat geval zult u al tekeningen en/ of foto’s hebben die u toe kunt voegen. Geef ook aan of u er inderdaad patent op heeft en hoe dit patent eruit ziet. Van het product geeft u de uitgebreide technische specificaties.

Het kan ook zijn dat u bestaande producten gaat verkopen, waarbij het ook van belang is dat u een goede en uitgebreide omschrijving geeft. Het kan zijn dat er in dat geval brochures beschikbaar zijn die u ter verduidelijking kunt toevoegen in de bijlagen.

Wanneer u diensten gaat leveren geeft u hier een heldere en uitgebreide omschrijving van. Welke diensten gaat u leveren, hoe zien die diensten eruit, wat is het voordeel van die diensten enzovoorts. Geef een goede beschrijving van welke diensten u gaat leveren. U kunt eventueel met behulp van tekeningen aangeven hoe de diensten eruit zien. Als u bijvoorbeeld een taxi bedrijf gaat starten geeft u aan dat u personen gaat vervoeren. Daarbij geeft u aan hoe deze diensten er precies uit zien, gaat u bijvoorbeeld regionale taxidiensten uitvoeren, gaat u speciale doelgroepen vervoeren, doet u landelijke diensten, gaat u in de nacht of overdag in de taxi rijden, enzovoorts.

 

Ga naar boven op de pagina  “Ondernemingsplan Omschrijving Product Dienst