Voorbeeld Aanmaning

Hieronder ziet u een voorbeeld aanmaning. Deze herinnering stuurt u als de betaling op uw factuur door de debiteur uitblijft. Als u al eerder herinneringen heeft gestuurd, maar er is nog geen betaling ontvangen, kunt u wat meer druk in de correspondentie zetten. U wilt immers dat de factuur wordt voldaan, zonder tussenkomst van een incassobureau, of in het uiterste geval een juridische procedure. 

In de aanmaning geeft u een overzicht van het openstaande bedrag en stelt u een termijn waarbinnen dit bedrag betaald moet worden. U kunt in deze brief ook aangeven wat de gevolgen zullen zijn, wanneer de betaling van het openstaande bedrag uitblijft. 


U kunt rond het versturen van de aanmaning ook telefonisch contact opnemen met de debiteur. Wellicht kunt u samen telefonisch een afspraak maken over de betaling van het openstaande bedrag. Stuur wel ook altijd per post een brief zodat u dossiervorming heeft. Wanneer u een telefonische afspraak maakt over de betaling, kunt u bijvoorbeeld per mail een bevestiging sturen naar uw debiteur. In deze mail zet u de gemaakte afspraken zwart op wit.

Naam  verzender

Adres  verzender

Postcode, plaats verzender

 

Naam ontvanger

Adres  ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

 

Plaats, datum van verzenden

Betreft:               Aanmaning

 

Geachte heer/ mevrouw,

Hieronder vindt u een overzicht van uw openstaande factuurbedrag. Dit betreft factuurnummer ______.  Op 16 januari stuurden wij  u een betalingsherinnering voor deze factuur. Helaas hebben wij nog geen (volledige) betaling van u ontvangen. Om die reden brengen wij u € 12,50 aanmaningskosten extra in rekening. Voor de volledigheid vind u een kopie van de openstaande factuur in de bijlage.

 

Factuur               Factuurdatum               Betaaldatum          Bedrag

013645               2-1-2013                            2-2-2013                   1.000,-

 

Wij sommeren u het totaal door u verschuldigde bedrag van € _____ nu binnen acht dagen aan ons te betalen onder vermelding van het factuurnummer.  Het bedrag kunt u overmaken op rekening ______ te ________.

 

Mocht dit schrijven uw betaling hebben gekruist, kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

 

Met vriendelijke groet,

Naam verzender

Handtekening

Download de voorbeeld aanmaning in Word via Google Drive. 

Zie ook de voorbeeld betalingsherinnering

Zie de andere voorbeeld brieven

Voorbeeld 2

Engels

Voorbeeld 4

Formeel

Voorbeeld 6

Zakelijk

Voorbeeld 8

Aanmaning

Voorbeeld 3

Begeleidend schrijven

Voorbeeld 5

Artikel 12

Voorbeeld 7

Bezwaarschrift

Voorbeeld 9

Betalingsherinnering