Voorbeeld Begeleidende Brief


Hieronder treft u een voorbeeld begeleidende brief. Er staan twee voorbeelden van een begeleidende brief, een brief die u stuurt met een leaseovereenkomst en een brief die u stuurt met een overeenkomst van opdracht. 


 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

 

Plaats, datum

 

Betreft: overeenkomst lease-auto

 

 

 

Geachte heer/mevrouw <achternaam>,

 

 

Bijgaand vindt u de gebruikersovereenkomst van uw lease-auto.         

 

Wij verzoeken u vriendelijk om een van de exemplaren door u ondertekend retour te zenden.

 

Tevens ontvangen wij graag een kopie van uw rijbewijs, indien nog niet in ons bezit.

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groeten,

Bedrijf

 

 

 

Naam

 

 

 

- Bijlage:              gebruikersovereenkomst lease-auto in tweevoud


Download bovenstaand voorbeeld begeleidende brief in Word. Het bestand kunt u openen via het ZIP bestand en vervolgens in Word opslaan op uw computer een aanpassen met uw eigen tekst. 


 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

 

Plaats, datum

 

Betreft: overeenkomst van opdracht

 

Projectnummer:

 

 

Geachte heer/mevrouw <achternaam>,

 

Conform onze gesprekken zenden wij u ingesloten in tweevoud de ondertekende “overeenkomst van opdracht”.

 

Wij verzoeken u vriendelijk een exemplaar per pagina geparafeerd en ondertekend aan ons te retourneren.

 

Wij verzoeken u de “verklaring arbeidsrelatie” op te sturen naar ons. De verklaring dient nog tot het einde van bovenstaand project geldig te zijn.

 

Tenslotte verzoeken wij u om een geldig kopie ID-bewijs of paspoort toe te zenden, evenals een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een jaar).

 

Tevens doen wij u hierbij onze maandstaten toekomen.

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

 

 

Met vriendelijke groet,

Bedrijf

 

 

Naam

 

Bijlagen:              -      overeenkomst van opdracht in tweevoudDownload bovenstaand voorbeeld in Word. Het bestand kunt u openen via het ZIP bestand en vervolgens in Word opslaan op uw computer een aanpassen met uw eigen tekst.