Wet Poortwachter Stappen

Op deze pagina treft u de Wet Poortwachter Stappen. Zowel de werkgever als de werknemer dienen zich aan de stappen te houden. 


wet poortwachter stappen: Dag 1: Ziekmelding

Indien u ziek bent geworden, dient u dit zo snel mogelijk aan uw werkgever door te geven. U werkgever meldt u indien aangesloten, ziek bij de Arbodienst. Het kan ook zijn dat hier iets aan wordt toegevoegd zoals een tijdstip waarvoor de ziekmelding moet worden doorgegeven. 

Download een voorbeeld ziekteformulier

Week 6: Probleemanalyse

Wanneer u bijna 6 weken ziek bent, zal er een gesprek plaatsvinden met de bedrijfsarts of arbodienst. De arts zal vaststellen waartoe u wel en niet in staat bent. Dit heet de probleemanalyse. In de probleemanalyse wordt beschreven wat de problemen zijn en wat er aan gedaan wordt om deze op te lossen. 

Download een voorbeeld Probleemanalyse

Week 8: Plan van Aanpak

U stelt samen met uw werkgever een plan van aanpak op. Dit gebeurd uiterlijk in de 8e week na de ziekmelding. In het plan van aanpak staat wat u gaat doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Een onderdeel van het plan van aanpak is het opbouwschema Wet Poortachter. 

Download een voorbeeld opbouwschema

Week 52: 1e jaars evaluatie

Voordat u 1 jaar ziek bent (na maximaal 52 weken), maakt u samen met uw werkgever de 1e jaars evaluatie. Dit is een evaluatie van uw revalidatie tot dan toe. 

Week 88: Brief aanvraag WIA

Wanneer u 88 weken ziek bent, ontvangt u van het UWV een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering. Hierin staat ook de datum tot wanneer u de uitkering uiterlijk kunt aanvragen.

Week 91: Eindevaluatie

In week 91 vult u de eindevaluatie van het plan van aanpak in samen met uw werkgever. In dit document geeft u aan wat de stand van zaken is van uw re-integratie.

Week 93: Uiterste datum aanvraag WIA uitkering

Uiterlijk in week 93 dient u de aanvraag voor de WIA uitkering in te dienen. 

Zorg er bij elke ziekmelding voor dat u goed de bovenstaande Wet Poortwachter stappen doorloopt en zich aan de uiterste data houdt. Indien u bent aangesloten bij een Arbodienst, zal deze de stappen begeleiden. Daar kunt u ook de voorbeeld documenten van ontvangen. 

Het is belangrijk dat alle stappen in de juiste volgorde en op de juiste tijden worden doorgelopen. Wanneer een werknemer langdurig ziek blijft en in een uitkeringssituatie terecht komt zal er gekeken worden of de werkgever alle stappen goed heeft doorlopen. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.