Voorbeeld Ondernemingsplan SWOT


In dit onderdeel Voorbeeld Ondernemingsplan SWOT maakt u een analyse van:

ü  Sterke punten (Strengths)

ü  Zwakke punten (Weaknesses)

ü  Kansen (Oppertunities)

ü  Bedreigingen (Threats)

De SWOT is een onderzoek naar de haalbaarheid van u plannen. U maakt een analyse, naar aanleiding waarvan u de strategie bepaald door verbanden te leggen. De SWOT is een belangrijk onderdeel van uw plan, omdat u met behulp van de uitkomst van de analyse uw bedrijfsstrategie bepaald. 


Voorbeeld ondernemingsplan SWOT

Sterke punten (Strengths)

De sterke en punten zijn de positieve eigenschappen van het bedrijf. Hier geeft u de onderdelen aan die uw bedrijf succesvol kunnen maken. Waarom uw product of dienst goed is, wat de sterkte kanten ervan zijn. Het gaat hierbij alleen om de interne punten van het bedrijf.

 

Zwakke punten (Weaknesses)

De zwakke en punten zijn de negatieve eigenschappen van het bedrijf. Hier geeft u de onderdelen aan die uw bedrijf minder succesvol kunnen maken. Wat er niet goed is aan uw product of dienst, wat de zwakke kanten ervan zijn. Het gaat hierbij alleen om de interne punten van het bedrijf.

 

Kansen (Oppertunities)

De kansen zijn de positieve ontwikkelingen en gebeurtenissen van buitenaf die invloed kunnen hebben op uw bedrijf of product. Het zijn bijvoorbeeld marktontwikkelingen die positief kunnen bijdragen aan uw bedrijf.

 

Bedreigingen (Threats)

De bedreigingen zijn de negatieve ontwikkelingen en gebeurtenissen van buitenaf die invloed kunnen hebben op uw bedrijf of product. Het zijn bijvoorbeeld marktontwikkelingen die negatief kunnen bijdragen aan uw bedrijf.

 

Anayse

Nadat u de bovenstaande sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen in kaart hebt gebracht gaat u de belangrijkste onderdelen bekijken. Uw concurrentiepositie is hierbij van belang. De kansen en bedreigingen worden buiten uw invloed om bepaald. Deze zullen dus ook gelden voor uw concurrentie. Betere kennis, prijs, ondernemingscapaciteit enzovoorts ten opzichte van uw concurrenten zorgt ervoor dat u een stapje voor heeft.

U legt verbanden tussen de interne punten (sterkte en zwakke punten) en de externe punten (kansen en bedreigingen. 

Een SWOT analyse is een belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan omdat het aangeeft waar de kansen en bedreigingen liggen. Door hier van te voren goed over na te denken, maakt u een reële inschatting van de kansen van uw bedrijf. Het kan ook geen kwaad om regelmatig het opstellen van een SWOT analyse te herhalen om weer even een goed beeld te hebben van uw positie en mogelijkheden binnen de markt. 

Download dit onderdeel Voorbeeld Ondernemingsplan SWOT in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We zetten regelmatig nieuwe voorbeeld documenten online zoals brieven, contracten, facturen en nog veel meer.