Studiekostenregeling overeenkomst

De studiekostenregeling overeenkomst wordt opgesteld tussen werkgever en werknemer, indien de werkgever bijdraagt in de kosten van de studie van de werknemer. 


Voorbeeld studiekostenregeling overeenkomst


Voorbeeld studiekostenregeling met terugbetalingsregeling

 

Ondergetekenden:

 

Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

 

De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

 

bevestigen hierbij een opleidingsovereenkomst te zijn aangegaan onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

 

Studie / Opleiding:

Werknemer gaat gedurende zijn uitzendovereenkomst met de werkgever  de hieronder beschreven opleiding volgen:

 

Naam opleiding                  :

Startdatum                          :

Einddatum                           :

Kosten opleiding               : €

Examengeld                       : €

Boekengeld                        : €                          

Totale kosten                     : €

 

Wanneer de opleiding niet met goed gevolg wordt doorlopen, door onvoldoende aanwezigheid of bij klachten van het opleidingsinstituut, wordt de opleiding gestaakt en is de werknemer verplicht alle bovengenoemde kosten terug te betalen aan de werkgever .

 

Indien de werknemer niet slaagt voor het examen zal de werkgever eenmalig de kosten betalen van een herexamen. Eventuele extra herexamens komen volledig voor rekening van de werknemer.

 

Studiebeding:

De opleiding zal geheel betaald worden door de werkgever. Daar tegenover staat een evenredige terugbetalingsregeling indien de werknemer uit dienst treedt binnen( periode).

 

De terugbetalingsregeling ziet er als volgt uit;

·                Indien de werknemer binnen (periode) stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van de volledige opleidingskosten (100%).

·                Indien de werknemer binnen (periode) stopt met werken in dienst van de werkgever,  geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van de helft (50%) van de opleidingskosten.

·                Indien de werknemer binnen (periode) stopt met werken in dienst van de werkgever,  geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van een kwart (25%) van de opleidingskosten.

 

Indien de uitzendovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd geldt er geen terugbetalingsregeling.

 

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

Aldus in tweevoud opgemaakt.

Ondergetekende verklaart de inhoud voor gezien en akkoord, nadat de werknemer nogmaals op de consequenties is gewezen.

 

Datum:                                                                                                                Plaats:

Naam werkgever                                                                                              Naam uitzendkracht:

..................................                                                                                            ......................................

Handtekening                                                                                                    Handtekening


Voorbeeld overeenkomst opleiding


Download de voorbeeld studiekostenregeling overeenkomst in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We zetten regelmatig voorbeeld documenten online welke u gratis kunt downloaden in Word en Excel. We hebben voorbeelden van contracten, brieven, facturen en nog veel meer online gezet. Zorg er bij belangrijke documenten altijd voor dat u ze laat nakijken door een professional. Zo weet u zeker dat ze aan de laatste richtlijnen en wetgeving voldoen en komt u later niet voor verassingen te staan.