Projectplan

Op deze pagina treft u informatie over een projectplan. Een project is een begrensde (in tijd en middelen) activiteit met als doel iets te creëren. Het project onderscheid zich van standaard werkzaamheden, omdat een project eenmaal wordt uitgevoerd. Bij een project zijn meestal meerdere mensen betrokken.


Onderdelen van een Projectplan


In een projectplan wordt alle informatie van het project gezet. Dit plan bestaat veelal uit de volgende onderdelen:

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Project

1.       Algemene projectgegevens

2.       Risicoanalyse

3.       Organisatie

4.       Begroting

5.       Logboek


Algemene Projectgegevens

Projectleider:                   hier zet u de naam met eventueel de contactgegevens van de projectleider.

Projectleden:                   hier  zet u de naam met eventueel de contactgegevens van de projectleden.

Projectperiode:               hier zet u de startdatum en de einddatum van het project.

 

Probleemstelling: U geeft een duidelijke, korte, heldere omschrijving van de probleemstelling. Een goed geformuleerde probleemstelling geeft richting aan het onderzoek dat moet worden uitgevoerd.

 

Doelstelling: U geeft een goed omschreven doelstelling van het project.

 

Nu vermeldt u de probleemstelling en de doelstelling van het project. Naast de probleem-en doelstelling geeft u de verwachte resultaten en de randvoorwaarden.


Project risicoanalyse

In de risico analyse worden de risico’s voor het project in kaart gebracht. Er wordt aangegeven wat de risico’s zijn en hoe deze zo veel mogelijk worden beperkt. Wanneer risico’s als aanvaardbaar worden gezien, wordt dit erbij gezet.

 

Projectorganisatie

In dit onderdeel wordt een beschrijving gegeven van de organisatie van het project. De organisatie bestaat bijvoorbeeld uit de opdrachtgever, uit de projectleider en uit de project medewerkers. D namen van deze personen worden in dit onderdeel genoemd. Ook de functie en eventueel de contact gegevens worden in het plan in dit onderdeel beschreven. Per project lid wordt aangegeven welke taken dit lid voor zijn rekening zal nemen. Ze is voor iedereen duidelijk wat door wie wordt gedaan.

 

Projectbegroting

In dit onderdeel worden de financiën in kaart gebracht. Welke financiële middelen zijn nodig om het project succesvol te laten zijn. In de begroting worden alle kosten vermeld, inclusief de kosten van de ingezette project medewerkers. Zo ontstaat een reëel beeld van de kosten van het betreffende project.

 

Logboek

In dit onderdeel wordt bijgehouden welke onderdelen wanneer zijn uitgevoerd. Lees meer informatie en voorbeelden van een logboek. In het logboek worden alle activiteiten in volgorde van uitvoer vermeld. De taken worden beschreven en de data waarop deze taken zijn uitgevoerd worden erin gezet. Zo kan men als men een evaluatie gaat doen, precies zien wat er wanneer is uitgevoerd tijdens de uitvoer van het project.

 

Download voorbeeld projectplan

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We zetten regelmatig nieuwe voorbeeld documenten online.