Procedure Ziekmelding

Bekijk hieronder een procedure ziekmelding. Onderaan de pagina staat een voorbeeld formulier dat u kunt gebruiken bij de ziek- en herstelmeldingen. Voor de werknemers kunt u een verzuimreglement opstellen of uw verzuim afspraken in het personeelshandboek zetten. Om het verzuim van u medewerkers bij te houden en te analyseren kunt u gebruik maken van de verzuimkaart. 


Ziek- en herstelmelding

Ziek- en herstelmelding worden in eerste instantie doorgegeven aan het bedrijf, aan bijvoorbeeld de telefoniste / personeelszaken/ administratie. Het kan natuurlijk voorkomen dat ziek- of herstelmeldingen bij een andere afdeling worden gemeld. Wanneer de medewerker via de mail zijn/ haar ziekmelding doorgeeft, is het van belang dat er alsnog telefonisch contact wordt opgenomen om de ziek- of herstelmelding te bevestigen.

 

Ziekmelding stappen

1.       Er wordt informatie verzameld en ingevuld op het formulier ziek- herstelmelding. In het geval van een ziekmelding wordt minimaal de volgende informatie verzameld:

a.       Naam werknemer;

b.      Datum ziekmelding;

c.       Naam opdrachtgever (bij uitzend- en detacheringsbureaus) en of deze al op de hoogte is gesteld;

d.      Wat de aandoening is;

e.      Het verzorgadres.

2.       Er wordt aan de werknemer gevraagd of hij/ zij zich weer beter wil melden wanneer de werkzaamheden weer worden hervat.

3.       De gegevens van de ziekmelding worden naar de Arbodienst gestuurd zodat de medewerker wordt ziek gemeld.

4.       Inplannen van het versturen van een kaartje/ bos bloemen/ fruitmand.

 

Herstelmelding stappen

1.       Er wordt informatie verzameld en ingevuld op het formulier ziek- en herstelmelding. In het geval van een herstelmelding worden minimaal de volgende informatie verzameld:

a.       Naam medewerker;

b.      Naam opdrachtgever (bij uitzend- en detacheringsbureaus);

c.       Datum werkhervatting.

2.       De gegevens van de herstelmelding worden naar de Arbodienst gestuurd zodat de medewerker wordt beter gemeld.

 

Wet Poortwachter

Zorg ervoor dat de casemanager binnen het bedrijf goed de stappen conform de Wet Poortwachter. Tijdens de ziekte van de werknemer dienen de stappen binnen de tijdsbestekken doorlopen te worden. Lees meer over de Wet Poortwachter en bekijk de voorbeeld documenten.

 

Formulier procedure ziekmelding

Formulier ziek- en herstelmelding

 

Datum van het invullen van het formulier           ________________

 

Naam werknemer                                                         ________________

 

Gemeld bij de werkgever                                          ________________

 

Verpleegadres                                                                ________________

 

Eerste dag ziek                                                                ________________

 

Datum werkhervatting                                                ________________

 

Oorzaak: ziekte/ ongeval/ zwangerschap            ________________

 

Volledig ongeschikt        o ja                        o nee, voor  ____%

 

Naam opdrachtgever (bij uitzend- en detacheringsbureaus) en of deze al op de hoogte is gesteld;

 

___________________________________________________________

 

Bij een ziekmelding is het van belang om alle stappen volgens Poortwachter goed te doorlopen. Wanneer dit niet gebeurd, kunnen er problemen ontstaan wanneer de werknemer langdurig ziek is en in een uitkeringssituatie terecht komt. 

Download procedure ziekmelding

Download het formulier procedure ziekmelding in word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We zetten regelmatig nieuwe voorbeeld documenten online.