Personeelshandboek voorbeeld inhoudsopgave

Op deze pagina treft u van een personeelshandboek voorbeeld inhoudsopgave en de begrippenlijst. U begint het handboek met een inhoudsopgave. Dez kunt u aan het einde van het schrijven van het handboek automatisch genereren via Word. Ga daarvoor naar Verwijzingen – Inhoudsopgave – en selecteer de gewenste layout van uw Inhoudsopgave


Personeelshandboek voorbeeld Inhoudsopgave

De inhoudsopgave van ons voorbeeld ziet er als volgt uit:


Inhoudsopgave  1

Begrippenlijst     3

Hoofdstuk 1 personeelshandboek voorbeeld: Dienstverband       4

1.1 CAO               4

1.2 De arbeidsovereenkomst       4

1.3 Functiewijziging        4

1.4 Einde arbeidsovereenkomst 4

Hoofdstuk 2 personeelshandboek voorbeeld: Salaris       5

2.1 Salaris           5

2.2 Evaluatiegesprekken               5

2.3 Vakantietoeslag        5

Hoofdstuk 3 Arbeidsvoorwaarden            5

3.1 Vergoeding woon-werkverkeer          5

3.2 Autokostenvergoeding           5

3.3 Vergoeding woon-werkverkeer bij autokostenvergoeding     6

3.4 Vergoeding zakelijke KM’s    6

3.5 Werk binnenland met overnachting 6

3.6 Werk buitenland met overnachting  6

3.7 Overwerktoeslagen  7

3.8 Ploegendienst toeslag           7

3.9 Werkkostenregeling               7

Hoofdstuk 4 Personeelshandboek voorbeeld: Werktijden en verlofregelingen     8

4.1 Werktijden en arbeidsduur   8

4.2 Aanwezigheidsregistratie      8

4.3 Arbeidsduurverkorting           8

4.4 Opnemen van vakantie en verlof      8

4.5 Onbetaald Verlof      9

Hoofdstuk 5 personeelshandboek voorbeeld: Persoonlijk welzijn en persoonlijke ontwikkeling               10

5.1 Ontwikkeling              10

5.2 Gezondheid 10

5.2.1 Ziekmelding            11

5.2.2 Bereikbaarheid      11

5.2.3 Contact met de bedrijfsarts             11

5.2.4 Spreekuur                11

5.2.5 Medisch onderzoek             12

5.2.6 Medewerking aan activiteiten gericht op werkhervatting   12

5.2.7 Herstel      12

5.2.8 Vakantie tijdens ziekte       13

5.2.9 Ziek in het buitenland         13

5.2.10 Sancties  13

5.2.11 Bezwaren en klachten      13

Hoofdstuk 6 Personeelshandboek voorbeeld: veiligheid en Persoonlijke beschermingsmiddelen  14

6.1 Veiligheid     14

6.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)              14

6.2.1. Veiligheidsbrillen  14

6.2.2 Beeldschermbrillen              14

6.2.3 Otoplastieken        15

6.2.4 Veiligheidsschoenen            15

6.3 Bedrijfskleding           15

6.4 Bedrijfshulpverlening (BHV) 15

Hoofdstuk 7 Voorbeeld personeelshandboek: Huisregels              17

Hoofdstuk 8 personeelshandboek voorbeeld: Integriteit               19

8.1 Gedrag         19

8.2 Ongewenste omgangsvormen            19

8.3 Nevenwerkzaamheden          19

8.4 Omgaan met vertrouwelijke informatie         19

8.5 Sanctiebeleid             20

Personeelshandboek voorbeeld begrippenlijst

In de begrippenlijst van het handboek geeft u nadere uitleg over de begrippen die gebruik worden in uw handboek.

 

Een voorbeeld van een begrippenlijst ziet er als volgt uit:

 

Werkgever

Naam van de werkgever

 

Werknemer

Degene die met Werkgever een arbeidsovereenkomst heeft gesloten

 

Opdrachtgever

Cliënt van werkgever waarvoor de medewerker werkzaamheden verricht

 

Maandsalaris

De overeengekomen bruto beloning welke maandelijks wordt uitgekeerd

 

Jaarsalaris

12x het bruto maandsalaris

 

Jaarinkomen

Het bruto jaarsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag

 

Arbeidsongeschikt

Geheel of gedeeltelijk ziek, dan wel geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt in de zin van de (sociale verzekerings)wetgeving

 

Contractvorm

ü  onbepaalde tijd

ü  bepaalde tijd

ü  oproep

 

Fulltime dienstverband

Een dienstverband van 40 uur per week

 

Deeltijd dienstverband

Dienstverband voor slechts een gedeelte van een gebruikelijke werkweek

 

Arbeidsduur/ werktijd

De overeengekomen werktijd per week 

Personeelshandboek voorbeeld inhoudsopgave downloaden. 

Download hier het complete personeelshandboek voorbeeld in Word