Goed CV voorbeeld

Op deze pagina treft u een goed cv voorbeeld. U kunt het voorbeeld downloaden en aanvullen met uw eigen NAW gegevens, opleidingen en ervaringen. Een goed cv bestaat uit de volgende onderdelen: Personalia, Opleidingen, Werkervaring, Softwarekennis en Talenkennis.


Goed CV voorbeeld Word

Personalia

Bij personalia vermeldt u uw persoonlijke gegevens. In dit onderdeel staan uw volledige naam, adresgegevens, postcode en plaats, telefoonnummer, E-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke stand en rijbewijs.

 

Naam:                                  Voorletters, tussenvoegsel, Achternaam (Roepnaam)

Adres                                   Straat en huisnummer

Postcode, plaats              Uw postcode en woonplaats

Telefoon                             00-00000000

E-mail                                   naam@email.nl

Geboortedatum              00-00-0000

Geboorteplaats               Plaatsnaam

Nationaliteit                      uw Nationaliteit

Rijbewijs                             nummer(s) van uw rijbewijs, bijvoorbeeld B

 

 

Opleidingen

Hier geeft u een overzicht van de opleidingen die u heeft gevolgd. In dat overzicht staat in ieder geval de volgende informatie: De data wanneer u de opleiding heeft gevolgd. Dit kunnen de jaartallen zijn, maar u kunt er ook voor kiezen om de maanden en de jaartallen te vermelden.

U geeft de naam van de opleiding weer. De volledige naam van de opleiding vermeldt u in uw CV. Dus de naam, niveau, etc. Bijvoorbeeld: HBO Bedrijfseconomie.

U geeft de naam van het opleidingsinstituut weer. De volledige naam van het instituut, eventueel aangevuld met de plaats waar het opleidingsinstituut gevestigd is. Bijvoorbeeld HanzeHogeschool te Groningen.

U geeft aan of u het diploma van de opleiding heeft behaald. Het kan uiteraard zo zijn dat u een opleiding heeft gevolgd, maar het is belangrijk om daarbij aan te geven of u het diploma van de opleiding heeft behaald. Wanneer u geen diploma heeft behaald, maar wel diverse deelcertificaten heeft behaald, vermeldt u duidelijk wat u wel heeft behaald tijdens het volgen van de opleiding.

 

2000-2012           Bedrijfseconomie           HanzeHogeschool te Groningen                              behaald.

 

Werkervaring

Hier geeft u een omschrijving van uw werkervaring. Daarbij geeft u wederom de data wanneer u de ervaring heeft opgedaan. Dat doet u bij voorkeur met de maanden erbij. Bijvoorbeeld jan14-dec14. Zo kan de lezer exact zien welke periode u bij welke werkgever heeft gewerkt.

U geeft bovenin de bedrijfsnaam. U kunt ervoor kiezen om de branche erbij te zetten. Voor de lezer die het bedrijf niet kent, kan het handig zijn om in ieder geval gelijk te zien in welke branches u werkzaam bent geweest en zodoende of u wellicht geschikt bent om de vacature in te vullen. U geeft daarnaast de functienaam, een omschrijving van de werkzaamheden en eventueel aanvullende gegevens zoals het aantal uren van uw werkweek en de contactgegevens voor de referentie.

 

Bedrijfsnaam                    Bedrijfsnaam

Functie                                Functienaam

Werkzaamheden            Omschrijving van de werkzaamheden

Referentie                         Contactpersoon met contactgegevens

 

Softwarekennis

Hier geeft u een omschrijving van uw softwarekennis, eventueel aangevuld met het niveau.

Softwarepakket                              niveau

 

Talenkennis

Hier geeft u een overzicht van uw talenkennis en het niveau.

Taal                                       niveau

 

Download goed CV voorbeeld in Word

U kunt ook een profielschets toevoegen aan uw CV. Daarin geeft u het CV een persoonlijk tintje en kunt e kort iets over uzelf vertellen. Lees hier alles voor het schrijven van een profiel op uw CV. 

Goed CV voorbeeld Profiel 

Bekijk hieronder een voorbeeld van een modern CV en alles wat u moet weten om een goed modern CV op te stellen. download de 6 gratis voorbeelden. 

Bekijk de actuele vacatures op werk.nl