CV maken voorbeelden

Op deze pagina CV maken voorbeeld, geven we diverse voorbeelden van een CV in Word. Een CV bestaat altijd uit een aantal onderdelen. Afhankelijk van de functie zijn bepaalde onderdelen uitgebreider dan anderen. 


CV maken voorbeeld Persoonsgegevens

Bij dit onderdeel van uw cv zet u uw Persoonsgegevens. Uw naam, adres, telefoonnummer, email, enzovoorts. De persoonsgegevens zet u altijd bovenin uw cv. U kunt er ook voor kiezen om bepaalde gegevens in de koptekst of voettekst te verwerken. Zorg er wel voor dat uw persoonsgegevens duidelijk vermeld staan. 


CV maken voorbeeld NAW gegevens

Naam

Adres

Telefoon

E-mail

Geboortedatum

Geboorteplaats

Nationaliteit

Rijbewijs

Naam

Straat & huisnummer, Postcode & Plaats

06 – 000 00 000

naam@provider.nl

00-00-0000

Geboorteplaats

Nederlandse

Ja/ Nee

CV maken voorbeeld Profiel

In dit onderdeel van uw CV zet u uw profiel, in het bijzonder de aansluitingen op de vacature. Hieruit moet blijken dat uw vaardigheden aansluiten op het profiel van uw mogelijke toekomstige werkgever. 

Vaardigheid

Vaardigheid

Vaardigheid

Omschrijving vaardigheid

Omschrijving vaardigheid

Omschrijving vaardigheid

CV maken voorbeeld Opleidingen

In dit onderdeel geeft u een opsomming van de genoten opleidingen. U vermeldt erbij of u de betreffende opleiding behaald heeft. Geef indien relevant een opsomming van de (keuze) vakken.

Opleiding

Opleiding

Opleiding

Naam, Instituut, Plaats, Omschrijving

Naam, Instituut, Plaats, Omschrijving

Naam, Instituut, Plaats, Omschrijving

CV maken voorbeeld Werkervaring

Hier vult u uw werkervaring in. Bij welke bedrijven u heeft gewerkt, welke functies u heeft uitgeoefend en wat de werkzaamheden zijn geweest. 

Bedrijf

Functie

Omschrijving


Bedrijf

Functie

Omschrijving


Bedrijf

Functie

Omschrijving

Bedrijfsnaam

Functienaam

Omschrijving van de werkzaamheden


Bedrijfsnaam

Functienaam

Omschrijving van de werkzaamheden


Bedrijfsnaam

Functienaam

Omschrijving van de werkzaamheden

Voorbeeld CV Talenkennis

Hier vult u uw talenkennis in. U geeft per taal aan wat het niveau in woord en geschrift is. 

Taal

Taal

Taal

Niveau in woord en geschrift

Niveau in woord en geschrift

Niveau in woord en geschrift

Voorbeeld CV Automatiseringskennis

Hier geeft u een opsomming van uw automatiseringskennis. 

Programma

Programma

Programma

Niveau van de kennis

Niveau van de kennis

Niveau van de kennis

Zie hieronder diverse CV voorbeelden om uw eigen CV te maken. U kunt ze downloaden als ZIP bestand en openen in Word. 

CV maken Voorbeeld 1

Download voorbeeld 1 in Word

CV Voorbeeld 2

Download voorbeeld 2 in Word

CV Voorbeeld 3

Download voorbeeld 3 in Word

CV Voorbeeld 4

Download voorbeeld 4 in Word

CV Voorbeeld 5

Download voorbeeld 5 in Word

CV Voorbeeld 6

Download voorbeeld 6 in Word

CV Voorbeeld 7

Download voorbeeld 7 in Word

CV Voorbeeld 8

Download voorbeeld 8 in Word

CV Voorbeeld 9

Download voorbeeld 9 in Word

Modern CV voorbeeld

Bekijk voorbeeld curriculum vitae modern

Bovenstaande voorbeelden kunt u inzien en downloaden in Word. Door op het gewenste cv te klikken, download u het cv in Word. U kunt het vervolgens zelf aanpassen met uw eigen gegevens. 


Bekijk de actuele vacatures op de site van het UWV: werk.nl

Ga naar boven op de pagina CV maken voorbeeld in Word.