Aanvraag horecavergunning inhoud

Op deze pagina, Aanvraag horecavergunning inhoud, wordt het inhoudelijke deel van de aanvraag behandeld. We starten met de exploitatie gegevens, gevolgd door de drank-en horecawet, de terrasvergunning en de BIBOB. 


Voorbeeld aanvraag horecavergunning inhoud

Aanvraag horecavergunning inhoud: Exploitatievergunning

In dit onderdeel wordt informatie gevraagd over de exploitatie van de horecaonderneming. De locatiegegevens, de startdatum en de openingstijden. De onderstaande vragen kunt u verwachten met betrekking tot de exploitatie van de onderneming:


Adres inrichting waarvoor vergunning moet gelden

ü  Naam van de inrichting: (NAAM)

ü  Straatnaam en huisnummer: (STRAAT & HUISNUMMER)

ü  Postcode en plaats: (POSTCODE EN PLAATS)

 

Startdatum

Op welke datum begint u met uw horecaonderneming? (DATUM)

 

Openingstijden

Op welke dagen wilt u open zijn voor bezoekers?

 • Maandag van (openingstijd): (TIJD) tot (sluitingstijd): (TIJD)
 • Dinsdag van (openingstijd): (TIJD) tot (sluitingstijd): (TIJD)
 • Woensdag van (openingstijd): (TIJD) tot (sluitingstijd): (TIJD)
 • Donderdag van (openingstijd): (TIJD) tot (sluitingstijd): (TIJD)
 • Vrijdag van (openingstijd): (TIJD) tot (sluitingstijd): (TIJD)
 • Zaterdag van (openingstijd): (TIJD) tot (sluitingstijd): (TIJD)
 • Zondag van (openingstijd): (TIJD) tot (sluitingstijd): (TIJD)

Aanvraag horecavergunning inhoud: Drank- en horecawet

Er wordt in de aanvraag gekeken of de horecagelegenheid voldoet aan de drank-en horecawet. Volgens deze wet zijn er een aantal verplichtingen waaraan de horeca moet voldoen:

ü  De hoogte van het pand moet minimaal 2.40 meter zijn

ü  Het pand moet minimaal 1 ruimte met een vloeroppervlakte van tenminste 35 m²

ü  Het pand heeft de juiste verlichting en ventilatie

ü  Het pand heeft de juiste sanitaire voorzieningen, waarbij een gescheiden mannen en dames toilet aanwezig is

 

Meer informatie over de eisen vindt u in het Besluit Eisen Inrichtingen DHW van 11 oktober 2000.


In de aanvraag zal van elke ruimte (lokaliteit) een omschrijving moeten worden gemaakt. Daarnaast zal er in de bijlage een plattegrond moeten worden toegevoegd. Dit ziet er als volgt uit:


lokaliteit 1

Naam lokaliteit: (NAAM, BIJVOORBEELD RESTAURANT/CAFETARIA/BAR)

Oppervlakte in vierkante meters (m2): (OPPERVLAKTE LOKALITEIT)

Voeg nog een lokaliteit toe: (hier kunt u alle verschillende ruimtes toevoegen

Aanvraag horecavergunning inhoud: terrasvergunning

Voor de aanvraag van de terrasvergunning worden de onderstaande vragen gesteld. In combinatie met de tekening van het terras zal de gemeente bekijken of u een vergunning zal krijgen.

 • Wat is de totale oppervlakte in vierkante meters (m2) van uw terras? (AANTAL M2)
 • Tweede terras? (hier kunt u alle verschillende terrassen toevoegen)
 • Van welk materiaal zijn de stoelen en tafels op uw terras gemaakt? (MATERIAAL INVULLEN)
 • Op wiens terrein plaatst u het terras? (EIGEN TERREIN/ GEMEENTE)

Aanvraag horecavergunning inhoud: BIBOB 

Bij het onderdeel BIBOB zal er gekeken worden of men een gevaar verwacht bij de horecaonderneming. Dit wordt uitgevierd door een andere afdeling binnen de gemeente. Er zal gekeken worden of de leidinggevenden van onbesproken gedrag zijn (verklaring omtrent gedrag) en er wordt gekeken of de onderneming voldoende middelen heeft om het bedrijf te exploiteren. De onderstaande vragen zullen in dit onderdeel worden behandeld:


Gebouw

Wordt het pand waarin de onderneming zich vestigt gehuurd? (JA/NEE)

 

Inventaris

Is de inventaris van de onderneming (deels) uw eigendom? (JA/NEE)

Is de inventaris van de onderneming (deels) gepacht of gehuurd? (JA/NEE)

Maandbedrag wat betaald wordt voor de inventaris: (BEDRAG)

Naam verpachter/verhuurder inventaris: (NAAM)

 

Financiering

Wat is het totale bedrag dat u zelf investeert in uw onderneming? (BEDRAG)

Hoe is het ondernemingsvermogen gefinancierd? (EV/VV)

Hoe groot is het bedrag wat gefinancierd wordt vanuit eigen vermogen? (BEDRAG)

Hoe is het eigen vermogen opgebouwd in de laatste 5 jaar? (OMSCHRIJVING)

Download aanvraag horecavergunning inhoud

Download de aanvraag horecavergunning inhoud compleet in PDF.