Hoe maak je een CV

Hoe maak je een CV?

U gaat solliciteren en heeft een CV nodig. In een CV staan uw NAW gegevens en informatie over uw opleiding(en) en ervaring(en). Een CV bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Het is van belang dat alle belangrijke informatie in uw CV staat, maar zorg er voor dat het ook geen boekwerk wordt. U kunt op verschillende manieren zorgen dat uw CV er extra uitspringt. Uw CV moet dus alle belangrijke informatie bevatten, maar wel de aandacht behouden.


Hoe maak je een CV onderdelen

Vaste onderdelen CV

1.       NAW gegevens

In dit onderdeel staat de volgende informatie:

ü  Volledige naam

ü  Adresgegevens

ü  Telefoonnummer

ü  Geslacht

ü  Leeftijd

ü  Burgerlijke staat

ü  E-mail adres

ü  Nationaliteit

2.       Opleiding

In dit onderdeel geeft u een opsomming van de gevolgde opleidingen en cursussen. U zet erbij of u het diploma/ certificaat behaald heeft en in welke periode u de opleidingen/ cursussen heeft gevolgd.

Voorbeeld:

sep96-jul00        Bedrijfseconomie, Hogeschool Groningen          Diploma behaald in 2000

3.       Werkervaring

In dit onderdeel geeft u een overzicht van uw werkervaring. Daarbij vermeldt u de periode waarin u deze functie heeft uitgevoerd, het bedrijf waar u gewerkt heeft , de functie naam en de functieomschrijving. Afhankelijk van de functie waarop u solliciteert past u dit onderdeel aan zodat de taken die u overeenkomstig aan de vacature heeft uitgevoerd beter belicht worden. Het is voor de lezer belangrijk om de aansluiting van uw cv op de vacature te kunnen zien.

Voorbeeld:

Jan01-heden     Bedrijfsnaam   

                               Functie

                               Functieomschrijving, kerntaken

4.       Overige informatie

Naast uw opleiding en werkervaring kan er overige relevante ervaring zijn om te vermelden in uw CV. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het volgende:

ü  Talenkennis. Wanneer u uw talenkennis vermeldt is het belangrijk om aan te geven wat uw niveau is mondeling en schriftelijk.

ü  Softwarekennis. Het kan voor uw mogelijk toekomstige werkgever van belang zijn om te weten welke softwarekennis u heeft. Voor een boekhouder kan het boekhoudprogramma van belang zijn, voor een engineer het tekenprogramma enzovoorts. Voor een programmeur is dit onderdeel uiteraard uitgebreid.

ü  Rijbewijs, hobby’s, enzovoorts.

 

 

 

Optionele onderdelen CV

1.       Persoonlijke presentatie/ elevator pitch

Hierin geeft u een korte presentatie van uzelf. Wat zijn uw kernkwaliteiten? Lees meer over de elevator pitch.

2.       Persoonlijke kwaliteiten

Hierin geeft u een overzicht van uw kernkwaliteiten. Leg per persoonlijke kwaliteit uit waaruit blijkt dat u deze persoonlijke kwaliteit bezit. Noem daarbij voorbeelden van situaties.

3.       Referenties

Het kan zijn dat uw mogelijk toekomstige werkgever bij ex werkgevers wil nagaan wat uw referenties zijn. U kunt ervoor kiezen om deze referenties (NAW gegevens contactpersoon voor referentie) al in uw CV te vermelden. U kunt er ook voor kiezen om de referenties mondeling, tijdens het sollicitatiegesprek te geven.

 

Bekijk voor hoe maak je een CV: voorbeeld CV's

Bekijk de actuele vacatures op werk.nl

Zie ook een voorbeeld van een modern CV. Dit is een CV bestaande uit slechts 1 pagina.