Wet Poortwachter Stappen

Op deze pagina treft u de Wet Poortwachter Stappen. Zowel de werkgever als de werknemer dienen zich aan de stappen te houden. 

Dag 1: Ziekmelding

Indien u ziek bent geworden, dient u dit zo snel mogelijk aan uw werkgever door te geven. U werkgever meldt u indien aangesloten, ziek bij de Arbodienst. 

Download een voorbeeld ziekteformulier

Week 6: Probleemanalyse

Wanneer u bijna 6 weken ziek bent, zal er een gesprek plaatsvinden met de bedrijfsarts of arbodienst. De arts zal vaststellen waartoe u wel en niet in staat bent. Dit heet de probleemanalyse.

Download een voorbeeld Probleemanalyse

Week 8: Plan van Aanpak

U stelt samen met uw werkgever een plan van aanpak op. Dit gebeurd uiterlijk in de 8e week na de ziekmelding. In het plan van aanpak staat wat u gaat doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Een onderdeel van het plan van aanpak is het opbouwschema Wet Poortachter. 

Download een voorbeeld opbouwschema

Week 52: 1e jaars evaluatie

Voordat u 1 jaar ziek bent (na maximaal 52 weken), maakt u samen met uw werkgever de 1e jaars evaluatie. Dit is een evaluatie van uw revalidatie tot dan toe. 

Week 88: Brief aanvraag WIA

Wanneer u 88 weken ziek bent, ontvangt u van het UWV een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering. Hierin staat ook de datum tot wanneer u de uitkering uiterlijk kunt aanvragen.

Week 91: Eindevaluatie

In week 91 vult u de eindevaluatie van het plan van aanpak in samen met uw werkgever. In dit document geeft u aan wat de stand van zaken is van uw re-integratie.

Week 93: Uiterste datum aanvraag WIA uitkering

Uiterlijk in week 93 dient u de aanvraag voor de WIA uitkering in te dienen. 

Zorg er bij elke ziekmelding voor dat u goed de bovenstaande Wet Poortwachter stappen doorloopt en zich aan de uiterste data houdt. Indien u bent aangesloten bij een Arbodienst, zal deze de stappen begeleiden. Daar kunt u ook de voorbeeld documenten van ontvangen.