Voorbeeld Ondernemingsplan Inhoudsopgave


Hieronder treft u het onderdeel voorbeeld ondernemingsplan Inhoudsopgave. In de inhoudsopgave zet u een opsomming van de verschillende hoofdstukken en sub hoofdstukken van uw ondernemingsplan. Zie hieronder een voorbeeld.

 Inhoudsopgave

1.       Samenvatting (deze samenvatting stelt u na het schrijven van het ondernemingsplan op)

2.       Over de ondernemer(s): Een persoonlijk onderdeel waarin u uw (en eventueel van uw partners) persoonlijke gegevens vermeldt. U geeft hier aan wat uw vaardigheden zijn en wat uw doelen zijn;

3.       Een algemeen onderdeel met de volgende subonderdelen:

  a.       Omschrijving product en/ of dienst

  b.      Prijs

  c.       De rechtsvorm

  d.      Vergunningen

  e.      Algemene organisatie (zoals vestigingsplaats, taakverdeling)

4.       Concurrentieanalyse

5.       Marketingondernemingsplan

6.       SWOT analyse (Strengst, Weaknesses, Opertunities, Threats)

7.       Concurrentie: vergelijking met de punten uit de interne organisatie.

8.       Promotieondernemingsplan (reclame zoals folders en Internet reclame)

9.       Financieel ondernemingsplan

  a.       Omzetprognose

  b.      Exploitatiebegroting

  c.       Investeringsbegroting

  d.      Financieringsbegroting

  e.      Break even berekening

  f.        Solvabiliteitsberekening

Download dit onderdeel voorbeeld ondernemingsplan inhoudsopgave in Word. 

De inhoudsopgave kunt u handmatig maken of u kunt de inhoudsopgave van uw ondernemingsplan laten maken door Word. In dat geval kunt u gebruik maken van het volgende stappen plan:

1.       Selecteer de titel teksten van de hoofdstukken en kies voor Kop 1. Dit houdt in dat die betreffende titel geldt als hoofdstuk;

2.       Selecteer de titel van de sub hoofdstukken en kies voor Kop 2. Dit houdt in dat die betreffende titel geldt als sub hoofdstuk;

3.       Indien er nog een verdere onderverdeling is, kunt u de titels benoemen als Kop 3, Kop 4, enzovoorts;

4.       Wanneer u klaar bent en alle titels heeft benoemd gaat u naar de eerste pagina van uw ondernemingsplan, de plaats waar u de inhoudsopgave van uw ondernemingsplan wilt invoeren;

5.       U kiest nu voor “verwijzingen” en dan voor “inhoudsopgave”. Hier krijg u een scherm te zien waar u de opmaak van de inhoudsopgave van uw ondernemingsplan kan opgeven. U kunt hier kiezen voor verschillende sjablonen, of zelf de opmaak samenstellen.

 

Ga naar boven op de pagina Voorbeeld Ondernemingsplan Inhoudsopgave