Voorbeeld Offerte Product


Op deze pagina treft u een Voorbeeld Offerte Product. Bekijk en/ of download onderstaand voorbeeld. Onder aan de pagina kunt u het bestand downloaden in Word. 


Naam aanvrager

Straat en huisnummer aanvrager

Postcode en plaats aanvrager

Telefoonnummer: 000 0000000

Faxnummer: 000 0000000

Contactpersoon:

Mobiel nummer:

Email adres:

 

Naam Bedrijf

Straat en huisnummer Bedrijf

Postcode en plaats Bedrijf

Telefoonnummer: 000 0000000

Faxnummer: 000 0000000

Contactpersoon:

Mobiel nummer:

Email adres:

 

Offertenummer                              00000000000     

Offertedatum                                  00000000000

 

Geachte heer/ mevrouw (naam),

Naar aanleiding van uw verzoek aan ondergetekende is het ons een genoegen u volgens bijgaande specificatie onze gewijzigde aanbieding voor levering van ______ te doen toekomen.

Deze offerte bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Projectbeschrijving

2. Specificatie  

3. Afspraken en uitgangspunten

4. Condities

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met (contactpersoon) of ondergetekende.

 

Met vriendelijke groet,

(bedrijf)

 

Contactpersoon

 

 

1. Projectbeschrijving

Levering zal plaatsvinden op het volgende adres:

Bedrijfsnaam

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Contactpersoon, telefoonnummer, email

 

Planning              Hier omschrijft u de planning van de levering.

 

2. Specificatie

Hier geeft u een specificatie van de levering. Omschrijf helder en punt voor punt om wat voor levering het gaat. Omschrijving, aantallen, enzovoorts. 

 

3. Afspraken en uitgangspunten

ü  Meerwerk: De onder punt 2 vermelde specificatie is bedoeld als een reële indicatie van het werk. De praktijk leert dat tijdens het werk afwijkingen van aantallen en materialen zullen ontstaan. Alle extra werkzaamheden  worden slechts uitgevoerd in overleg en met handtekening van de contactpersoon.

4. Condities

ü  Alle producten worden onder eigendomsvoorbehoud geleverd.

ü  Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.

ü  Vanaf een netto orderbedrag van € ____,- excl. BTW gelden de volgende condities:             -

o   50% direct bij opdracht

o   50% binnen 30 dagen na levering.

ü  Zie planning onder punt 1.

ü  De geldigheid van deze offerte is 30 dagen.

Download bovenstaand voorbeeld offerte product in Word.